Για όλους όσους …

Ματώσαμε για άλλη μια φορά.

Λόγια δεν πίστεψα μα …

η καρδιά περίμενε αγάπη όμως …

πόνος υπάρχει.

για όλους όσους έχουν πονέσει ακόμα μια φορά σας αφιερώνω αυτό το τραγούδι.

Για όλους όσους …

Ματώσαμε για άλλη μια φορά.

Λόγια δεν πίστεψα μα …

η καρδιά περίμενε αγάπη όμως …

πόνος υπάρχει.

για όλους όσους έχουν πονέσει ακόμα μια φορά σας αφιερώνω αυτό το τραγούδι.