Εσένα μόνο σου λέω …

Δεν έπαψα να αισθάνομαι μαζί σου

μα η καρδιά με νιώθει

και μέσα της σ’ έχει κλείσει

γιατί μακριά του δεν μπορώ …