Ταξιδεψέ με (Α) …

Love_is_in_the_air_by_zibo26.jpg

Ταξιδεψε με και σήμερα

Ακόμα μια νύχτα στην αγκαλιά σου

Στα χείλη σου νιώσε το φιλί μου

Και μην πιστέψεις ότι ακούς.

Υπάρχω μόνο για σένα

Ζω για την αγκαλιά σου

Λαχταράω τα φιλιά σου

Και νιώθω την αγάπη μέσα από σένα.

Και αν αγάπη μου

Δε μπορείς άλλο μακριά μου

Μην ξεχνάς κάποτε θα σμίξουμε

Και ο ερωτά μας θ’ ανθίσει.

Advertisement

Ταξιδεψέ με (Α) …

Love_is_in_the_air_by_zibo26.jpg

Ταξιδεψε με και σήμερα

Ακόμα μια νύχτα στην αγκαλιά σου

Στα χείλη σου νιώσε το φιλί μου

Και μην πιστέψεις ότι ακούς.

Υπάρχω μόνο για σένα

Ζω για την αγκαλιά σου

Λαχταράω τα φιλιά σου

Και νιώθω την αγάπη μέσα από σένα.

Και αν αγάπη μου

Δε μπορείς άλλο μακριά μου

Μην ξεχνάς κάποτε θα σμίξουμε

Και ο ερωτά μας θ’ ανθίσει.

Ταξιδεψέ με (Α) …

Love_is_in_the_air_by_zibo26.jpg

Ταξιδεψε με και σήμερα

Ακόμα μια νύχτα στην αγκαλιά σου

Στα χείλη σου νιώσε το φιλί μου

Και μην πιστέψεις ότι ακούς.

Υπάρχω μόνο για σένα

Ζω για την αγκαλιά σου

Λαχταράω τα φιλιά σου

Και νιώθω την αγάπη μέσα από σένα.

Και αν αγάπη μου

Δε μπορείς άλλο μακριά μου

Μην ξεχνάς κάποτε θα σμίξουμε

Και ο ερωτά μας θ’ ανθίσει.

Ταξιδεψέ με (Α) …

Love_is_in_the_air_by_zibo26.jpg

Ταξιδεψε με και σήμερα

Ακόμα μια νύχτα στην αγκαλιά σου

Στα χείλη σου νιώσε το φιλί μου

Και μην πιστέψεις ότι ακούς.

Υπάρχω μόνο για σένα

Ζω για την αγκαλιά σου

Λαχταράω τα φιλιά σου

Και νιώθω την αγάπη μέσα από σένα.

Και αν αγάπη μου

Δε μπορείς άλλο μακριά μου

Μην ξεχνάς κάποτε θα σμίξουμε

Και ο ερωτά μας θ’ ανθίσει.

Ταξιδεψέ με (Α) …

Love_is_in_the_air_by_zibo26.jpg

Ταξιδεψε με και σήμερα

Ακόμα μια νύχτα στην αγκαλιά σου

Στα χείλη σου νιώσε το φιλί μου

Και μην πιστέψεις ότι ακούς.

Υπάρχω μόνο για σένα

Ζω για την αγκαλιά σου

Λαχταράω τα φιλιά σου

Και νιώθω την αγάπη μέσα από σένα.

Και αν αγάπη μου

Δε μπορείς άλλο μακριά μου

Μην ξεχνάς κάποτε θα σμίξουμε

Και ο ερωτά μας θ’ ανθίσει.

Ταξιδεψέ με (Α) …

Love_is_in_the_air_by_zibo26.jpg

Ταξιδεψε με και σήμερα

Ακόμα μια νύχτα στην αγκαλιά σου

Στα χείλη σου νιώσε το φιλί μου

Και μην πιστέψεις ότι ακούς.

Υπάρχω μόνο για σένα

Ζω για την αγκαλιά σου

Λαχταράω τα φιλιά σου

Και νιώθω την αγάπη μέσα από σένα.

Και αν αγάπη μου

Δε μπορείς άλλο μακριά μου

Μην ξεχνάς κάποτε θα σμίξουμε

Και ο ερωτά μας θ’ ανθίσει.

Ταξιδεψέ με (Α) …

Love_is_in_the_air_by_zibo26.jpg

Ταξιδεψε με και σήμερα

Ακόμα μια νύχτα στην αγκαλιά σου

Στα χείλη σου νιώσε το φιλί μου

Και μην πιστέψεις ότι ακούς.

Υπάρχω μόνο για σένα

Ζω για την αγκαλιά σου

Λαχταράω τα φιλιά σου

Και νιώθω την αγάπη μέσα από σένα.

Και αν αγάπη μου

Δε μπορείς άλλο μακριά μου

Μην ξεχνάς κάποτε θα σμίξουμε

Και ο ερωτά μας θ’ ανθίσει.

Ταξιδεψέ με (Α) …

Love_is_in_the_air_by_zibo26.jpg

Ταξιδεψε με και σήμερα

Ακόμα μια νύχτα στην αγκαλιά σου

Στα χείλη σου νιώσε το φιλί μου

Και μην πιστέψεις ότι ακούς.

Υπάρχω μόνο για σένα

Ζω για την αγκαλιά σου

Λαχταράω τα φιλιά σου

Και νιώθω την αγάπη μέσα από σένα.

Και αν αγάπη μου

Δε μπορείς άλλο μακριά μου

Μην ξεχνάς κάποτε θα σμίξουμε

Και ο ερωτά μας θ’ ανθίσει.

Ταξιδεψέ με (Α) …

Love_is_in_the_air_by_zibo26.jpg

Ταξιδεψε με και σήμερα

Ακόμα μια νύχτα στην αγκαλιά σου

Στα χείλη σου νιώσε το φιλί μου

Και μην πιστέψεις ότι ακούς.

Υπάρχω μόνο για σένα

Ζω για την αγκαλιά σου

Λαχταράω τα φιλιά σου

Και νιώθω την αγάπη μέσα από σένα.

Και αν αγάπη μου

Δε μπορείς άλλο μακριά μου

Μην ξεχνάς κάποτε θα σμίξουμε

Και ο ερωτά μας θ’ ανθίσει.

Ταξιδεψέ με (Α) …

Love_is_in_the_air_by_zibo26.jpg

Ταξιδεψε με και σήμερα

Ακόμα μια νύχτα στην αγκαλιά σου

Στα χείλη σου νιώσε το φιλί μου

Και μην πιστέψεις ότι ακούς.

Υπάρχω μόνο για σένα

Ζω για την αγκαλιά σου

Λαχταράω τα φιλιά σου

Και νιώθω την αγάπη μέσα από σένα.

Και αν αγάπη μου

Δε μπορείς άλλο μακριά μου

Μην ξεχνάς κάποτε θα σμίξουμε

Και ο ερωτά μας θ’ ανθίσει.