Ν’ αφεθώ …

αγάπες που φεύγουνε

χείλη που φιλιά δίνουν

και σε όλα αυτά ένας άντρας και μια γυναίκα μαζί

το θέλουνε και έτσι θα γίνει

θα ξεπερασουνε τα εμποδια

και θα είναι ξανά μαζί

γιατί αγαπιούνται πολύ …

Advertisement