Για τον πιο όμορφο άνδρα …

Πέρασαν κιόλας 6 μήνες που ένας άνδρας ήρθε στη ζωή μου.

Μου την έκανε πιο όμορφη.

Τον κοιτάω και δε χορταίνω φιλιά να του δίνω.

Είναι ο πιο όμορφος άνδρας του κόσμου

Έχει τα πιο γλυκά ματάκια και τρελαίνομαι να τον γαργαλάω

Μου χαμογελάει και νιώθω ευτυχισμένη.

Αγγελέ μου να είσαι πάντα ευτυχισμένος.

Η μανούλα σου …

Advertisement

Για τον πιο όμορφο άνδρα …

Πέρασαν κιόλας 6 μήνες που ένας άνδρας ήρθε στη ζωή μου.

Μου την έκανε πιο όμορφη.

Τον κοιτάω και δε χορταίνω φιλιά να του δίνω.

Είναι ο πιο όμορφος άνδρας του κόσμου

Έχει τα πιο γλυκά ματάκια και τρελαίνομαι να τον γαργαλάω

Μου χαμογελάει και νιώθω ευτυχισμένη.

Αγγελέ μου να είσαι πάντα ευτυχισμένος.

Η μανούλα σου …

Για τον πιο όμορφο άνδρα …

Πέρασαν κιόλας 6 μήνες που ένας άνδρας ήρθε στη ζωή μου.

Μου την έκανε πιο όμορφη.

Τον κοιτάω και δε χορταίνω φιλιά να του δίνω.

Είναι ο πιο όμορφος άνδρας του κόσμου

Έχει τα πιο γλυκά ματάκια και τρελαίνομαι να τον γαργαλάω

Μου χαμογελάει και νιώθω ευτυχισμένη.

Αγγελέ μου να είσαι πάντα ευτυχισμένος.

Η μανούλα σου …

Για τον πιο όμορφο άνδρα …

Πέρασαν κιόλας 6 μήνες που ένας άνδρας ήρθε στη ζωή μου.

Μου την έκανε πιο όμορφη.

Τον κοιτάω και δε χορταίνω φιλιά να του δίνω.

Είναι ο πιο όμορφος άνδρας του κόσμου

Έχει τα πιο γλυκά ματάκια και τρελαίνομαι να τον γαργαλάω

Μου χαμογελάει και νιώθω ευτυχισμένη.

Αγγελέ μου να είσαι πάντα ευτυχισμένος.

Η μανούλα σου …

Για τον πιο όμορφο άνδρα …

Πέρασαν κιόλας 6 μήνες που ένας άνδρας ήρθε στη ζωή μου.

Μου την έκανε πιο όμορφη.

Τον κοιτάω και δε χορταίνω φιλιά να του δίνω.

Είναι ο πιο όμορφος άνδρας του κόσμου

Έχει τα πιο γλυκά ματάκια και τρελαίνομαι να τον γαργαλάω

Μου χαμογελάει και νιώθω ευτυχισμένη.

Αγγελέ μου να είσαι πάντα ευτυχισμένος.

Η μανούλα σου …

Για τον πιο όμορφο άνδρα …

Πέρασαν κιόλας 6 μήνες που ένας άνδρας ήρθε στη ζωή μου.

Μου την έκανε πιο όμορφη.

Τον κοιτάω και δε χορταίνω φιλιά να του δίνω.

Είναι ο πιο όμορφος άνδρας του κόσμου

Έχει τα πιο γλυκά ματάκια και τρελαίνομαι να τον γαργαλάω

Μου χαμογελάει και νιώθω ευτυχισμένη.

Αγγελέ μου να είσαι πάντα ευτυχισμένος.

Η μανούλα σου …

Για τον πιο όμορφο άνδρα …

Πέρασαν κιόλας 6 μήνες που ένας άνδρας ήρθε στη ζωή μου.

Μου την έκανε πιο όμορφη.

Τον κοιτάω και δε χορταίνω φιλιά να του δίνω.

Είναι ο πιο όμορφος άνδρας του κόσμου

Έχει τα πιο γλυκά ματάκια και τρελαίνομαι να τον γαργαλάω

Μου χαμογελάει και νιώθω ευτυχισμένη.

Αγγελέ μου να είσαι πάντα ευτυχισμένος.

Η μανούλα σου …

Για τον πιο όμορφο άνδρα …

Πέρασαν κιόλας 6 μήνες που ένας άνδρας ήρθε στη ζωή μου.

Μου την έκανε πιο όμορφη.

Τον κοιτάω και δε χορταίνω φιλιά να του δίνω.

Είναι ο πιο όμορφος άνδρας του κόσμου

Έχει τα πιο γλυκά ματάκια και τρελαίνομαι να τον γαργαλάω

Μου χαμογελάει και νιώθω ευτυχισμένη.

Αγγελέ μου να είσαι πάντα ευτυχισμένος.

Η μανούλα σου …

Για τον πιο όμορφο άνδρα …

Πέρασαν κιόλας 6 μήνες που ένας άνδρας ήρθε στη ζωή μου.

Μου την έκανε πιο όμορφη.

Τον κοιτάω και δε χορταίνω φιλιά να του δίνω.

Είναι ο πιο όμορφος άνδρας του κόσμου

Έχει τα πιο γλυκά ματάκια και τρελαίνομαι να τον γαργαλάω

Μου χαμογελάει και νιώθω ευτυχισμένη.

Αγγελέ μου να είσαι πάντα ευτυχισμένος.

Η μανούλα σου …

Για τον πιο όμορφο άνδρα …

Πέρασαν κιόλας 6 μήνες που ένας άνδρας ήρθε στη ζωή μου.

Μου την έκανε πιο όμορφη.

Τον κοιτάω και δε χορταίνω φιλιά να του δίνω.

Είναι ο πιο όμορφος άνδρας του κόσμου

Έχει τα πιο γλυκά ματάκια και τρελαίνομαι να τον γαργαλάω

Μου χαμογελάει και νιώθω ευτυχισμένη.

Αγγελέ μου να είσαι πάντα ευτυχισμένος.

Η μανούλα σου …