Πόνεσα …

Πόνεσα για άλλη μια φορά

πίστεψα σε λόγια

πίστεψα σε σένα

αλλά και εσύ μόνο λόγια.

Να με πληγώσεις ήθελες

τη καρδιά μου να ματώσεις

χωρίς να σε νοιάξει

εγώ τι νιώθω για ΣΕΝΑ.

 

Τώρα φεύγω μακριά σου

δε θέλω τίποτα να μάθω

δικαιολογίες δε θέλω

έργα μόνο αν μπορείς …

Advertisement

Πόνεσα …

Πόνεσα για άλλη μια φορά

πίστεψα σε λόγια

πίστεψα σε σένα

αλλά και εσύ μόνο λόγια.

Να με πληγώσεις ήθελες

τη καρδιά μου να ματώσεις

χωρίς να σε νοιάξει

εγώ τι νιώθω για ΣΕΝΑ.

 

Τώρα φεύγω μακριά σου

δε θέλω τίποτα να μάθω

δικαιολογίες δε θέλω

έργα μόνο αν μπορείς …

Πόνεσα …

Πόνεσα για άλλη μια φορά

πίστεψα σε λόγια

πίστεψα σε σένα

αλλά και εσύ μόνο λόγια.

Να με πληγώσεις ήθελες

τη καρδιά μου να ματώσεις

χωρίς να σε νοιάξει

εγώ τι νιώθω για ΣΕΝΑ.

 

Τώρα φεύγω μακριά σου

δε θέλω τίποτα να μάθω

δικαιολογίες δε θέλω

έργα μόνο αν μπορείς …

Πόνεσα …

Πόνεσα για άλλη μια φορά

πίστεψα σε λόγια

πίστεψα σε σένα

αλλά και εσύ μόνο λόγια.

Να με πληγώσεις ήθελες

τη καρδιά μου να ματώσεις

χωρίς να σε νοιάξει

εγώ τι νιώθω για ΣΕΝΑ.

 

Τώρα φεύγω μακριά σου

δε θέλω τίποτα να μάθω

δικαιολογίες δε θέλω

έργα μόνο αν μπορείς …

Πόνεσα …

Πόνεσα για άλλη μια φορά

πίστεψα σε λόγια

πίστεψα σε σένα

αλλά και εσύ μόνο λόγια.

Να με πληγώσεις ήθελες

τη καρδιά μου να ματώσεις

χωρίς να σε νοιάξει

εγώ τι νιώθω για ΣΕΝΑ.

 

Τώρα φεύγω μακριά σου

δε θέλω τίποτα να μάθω

δικαιολογίες δε θέλω

έργα μόνο αν μπορείς …

Πόνεσα …

Πόνεσα για άλλη μια φορά

πίστεψα σε λόγια

πίστεψα σε σένα

αλλά και εσύ μόνο λόγια.

Να με πληγώσεις ήθελες

τη καρδιά μου να ματώσεις

χωρίς να σε νοιάξει

εγώ τι νιώθω για ΣΕΝΑ.

 

Τώρα φεύγω μακριά σου

δε θέλω τίποτα να μάθω

δικαιολογίες δε θέλω

έργα μόνο αν μπορείς …

Πόνεσα …

Πόνεσα για άλλη μια φορά

πίστεψα σε λόγια

πίστεψα σε σένα

αλλά και εσύ μόνο λόγια.

Να με πληγώσεις ήθελες

τη καρδιά μου να ματώσεις

χωρίς να σε νοιάξει

εγώ τι νιώθω για ΣΕΝΑ.

 

Τώρα φεύγω μακριά σου

δε θέλω τίποτα να μάθω

δικαιολογίες δε θέλω

έργα μόνο αν μπορείς …

Πόνεσα …

Πόνεσα για άλλη μια φορά

πίστεψα σε λόγια

πίστεψα σε σένα

αλλά και εσύ μόνο λόγια.

Να με πληγώσεις ήθελες

τη καρδιά μου να ματώσεις

χωρίς να σε νοιάξει

εγώ τι νιώθω για ΣΕΝΑ.

 

Τώρα φεύγω μακριά σου

δε θέλω τίποτα να μάθω

δικαιολογίες δε θέλω

έργα μόνο αν μπορείς …

Πόνεσα …

Πόνεσα για άλλη μια φορά

πίστεψα σε λόγια

πίστεψα σε σένα

αλλά και εσύ μόνο λόγια.

Να με πληγώσεις ήθελες

τη καρδιά μου να ματώσεις

χωρίς να σε νοιάξει

εγώ τι νιώθω για ΣΕΝΑ.

 

Τώρα φεύγω μακριά σου

δε θέλω τίποτα να μάθω

δικαιολογίες δε θέλω

έργα μόνο αν μπορείς …

Πόνεσα …

Πόνεσα για άλλη μια φορά

πίστεψα σε λόγια

πίστεψα σε σένα

αλλά και εσύ μόνο λόγια.

Να με πληγώσεις ήθελες

τη καρδιά μου να ματώσεις

χωρίς να σε νοιάξει

εγώ τι νιώθω για ΣΕΝΑ.

 

Τώρα φεύγω μακριά σου

δε θέλω τίποτα να μάθω

δικαιολογίες δε θέλω

έργα μόνο αν μπορείς …