Φως μου σ’ …

Στίχοι: Γιώργος Τζιβάνης

Μουσική: Ησαΐας Ματιάμπα

Έφυγες μα μένει η φωνή σου

το χαμόγελό σου κι η αναπνοή σου

τώρα μένω μόνη κι όλα με πονάνε

η μέρα χαράζει για να σε θυμάμαι

Κι η ζωή μου μοιάζει

σύννεφο που βρέχει

στη μικρή οθόνη

του δικού μου κόσμου

οι σταγόνες πνίγουν

όνειρα κι ελπίδες

μα εσύ μου είπες

σ’ αγαπάω φως μου…

Λείπεις κι όμως είσαι πάντα εδώ

σ’ ένα όνειρο που ‘χω ακόμα ζωντανό

στη καρδιά μου ένα σ’ αγαπώ κρυμμένο

να ξέρεις πως θα σε περιμένω

Κι η ζωή μου μοιάζει

σύννεφο που βρέχει

στη μικρή οθόνη

του δικού μου κόσμου

οι σταγόνες πνίγουν

όνειρα κι ελπίδες

μα εσύ μου είπες

σ’ αγαπάω φώς μου…

Φως μου σ’ …

Στίχοι: Γιώργος Τζιβάνης

Μουσική: Ησαΐας Ματιάμπα

Έφυγες μα μένει η φωνή σου

το χαμόγελό σου κι η αναπνοή σου

τώρα μένω μόνη κι όλα με πονάνε

η μέρα χαράζει για να σε θυμάμαι

Κι η ζωή μου μοιάζει

σύννεφο που βρέχει

στη μικρή οθόνη

του δικού μου κόσμου

οι σταγόνες πνίγουν

όνειρα κι ελπίδες

μα εσύ μου είπες

σ’ αγαπάω φως μου…

Λείπεις κι όμως είσαι πάντα εδώ

σ’ ένα όνειρο που ‘χω ακόμα ζωντανό

στη καρδιά μου ένα σ’ αγαπώ κρυμμένο

να ξέρεις πως θα σε περιμένω

Κι η ζωή μου μοιάζει

σύννεφο που βρέχει

στη μικρή οθόνη

του δικού μου κόσμου

οι σταγόνες πνίγουν

όνειρα κι ελπίδες

μα εσύ μου είπες

σ’ αγαπάω φώς μου…

Φως μου σ’ …

Στίχοι: Γιώργος Τζιβάνης

Μουσική: Ησαΐας Ματιάμπα

Έφυγες μα μένει η φωνή σου

το χαμόγελό σου κι η αναπνοή σου

τώρα μένω μόνη κι όλα με πονάνε

η μέρα χαράζει για να σε θυμάμαι

Κι η ζωή μου μοιάζει

σύννεφο που βρέχει

στη μικρή οθόνη

του δικού μου κόσμου

οι σταγόνες πνίγουν

όνειρα κι ελπίδες

μα εσύ μου είπες

σ’ αγαπάω φως μου…

Λείπεις κι όμως είσαι πάντα εδώ

σ’ ένα όνειρο που ‘χω ακόμα ζωντανό

στη καρδιά μου ένα σ’ αγαπώ κρυμμένο

να ξέρεις πως θα σε περιμένω

Κι η ζωή μου μοιάζει

σύννεφο που βρέχει

στη μικρή οθόνη

του δικού μου κόσμου

οι σταγόνες πνίγουν

όνειρα κι ελπίδες

μα εσύ μου είπες

σ’ αγαπάω φώς μου…

Φως μου σ’ …

Στίχοι: Γιώργος Τζιβάνης

Μουσική: Ησαΐας Ματιάμπα

Έφυγες μα μένει η φωνή σου

το χαμόγελό σου κι η αναπνοή σου

τώρα μένω μόνη κι όλα με πονάνε

η μέρα χαράζει για να σε θυμάμαι

Κι η ζωή μου μοιάζει

σύννεφο που βρέχει

στη μικρή οθόνη

του δικού μου κόσμου

οι σταγόνες πνίγουν

όνειρα κι ελπίδες

μα εσύ μου είπες

σ’ αγαπάω φως μου…

Λείπεις κι όμως είσαι πάντα εδώ

σ’ ένα όνειρο που ‘χω ακόμα ζωντανό

στη καρδιά μου ένα σ’ αγαπώ κρυμμένο

να ξέρεις πως θα σε περιμένω

Κι η ζωή μου μοιάζει

σύννεφο που βρέχει

στη μικρή οθόνη

του δικού μου κόσμου

οι σταγόνες πνίγουν

όνειρα κι ελπίδες

μα εσύ μου είπες

σ’ αγαπάω φώς μου…

Φως μου σ’ …

Στίχοι: Γιώργος Τζιβάνης

Μουσική: Ησαΐας Ματιάμπα

Έφυγες μα μένει η φωνή σου

το χαμόγελό σου κι η αναπνοή σου

τώρα μένω μόνη κι όλα με πονάνε

η μέρα χαράζει για να σε θυμάμαι

Κι η ζωή μου μοιάζει

σύννεφο που βρέχει

στη μικρή οθόνη

του δικού μου κόσμου

οι σταγόνες πνίγουν

όνειρα κι ελπίδες

μα εσύ μου είπες

σ’ αγαπάω φως μου…

Λείπεις κι όμως είσαι πάντα εδώ

σ’ ένα όνειρο που ‘χω ακόμα ζωντανό

στη καρδιά μου ένα σ’ αγαπώ κρυμμένο

να ξέρεις πως θα σε περιμένω

Κι η ζωή μου μοιάζει

σύννεφο που βρέχει

στη μικρή οθόνη

του δικού μου κόσμου

οι σταγόνες πνίγουν

όνειρα κι ελπίδες

μα εσύ μου είπες

σ’ αγαπάω φώς μου…

Φως μου σ’ …

Στίχοι: Γιώργος Τζιβάνης

Μουσική: Ησαΐας Ματιάμπα

Έφυγες μα μένει η φωνή σου

το χαμόγελό σου κι η αναπνοή σου

τώρα μένω μόνη κι όλα με πονάνε

η μέρα χαράζει για να σε θυμάμαι

Κι η ζωή μου μοιάζει

σύννεφο που βρέχει

στη μικρή οθόνη

του δικού μου κόσμου

οι σταγόνες πνίγουν

όνειρα κι ελπίδες

μα εσύ μου είπες

σ’ αγαπάω φως μου…

Λείπεις κι όμως είσαι πάντα εδώ

σ’ ένα όνειρο που ‘χω ακόμα ζωντανό

στη καρδιά μου ένα σ’ αγαπώ κρυμμένο

να ξέρεις πως θα σε περιμένω

Κι η ζωή μου μοιάζει

σύννεφο που βρέχει

στη μικρή οθόνη

του δικού μου κόσμου

οι σταγόνες πνίγουν

όνειρα κι ελπίδες

μα εσύ μου είπες

σ’ αγαπάω φώς μου…

Φως μου σ’ …

Στίχοι: Γιώργος Τζιβάνης

Μουσική: Ησαΐας Ματιάμπα

Έφυγες μα μένει η φωνή σου

το χαμόγελό σου κι η αναπνοή σου

τώρα μένω μόνη κι όλα με πονάνε

η μέρα χαράζει για να σε θυμάμαι

Κι η ζωή μου μοιάζει

σύννεφο που βρέχει

στη μικρή οθόνη

του δικού μου κόσμου

οι σταγόνες πνίγουν

όνειρα κι ελπίδες

μα εσύ μου είπες

σ’ αγαπάω φως μου…

Λείπεις κι όμως είσαι πάντα εδώ

σ’ ένα όνειρο που ‘χω ακόμα ζωντανό

στη καρδιά μου ένα σ’ αγαπώ κρυμμένο

να ξέρεις πως θα σε περιμένω

Κι η ζωή μου μοιάζει

σύννεφο που βρέχει

στη μικρή οθόνη

του δικού μου κόσμου

οι σταγόνες πνίγουν

όνειρα κι ελπίδες

μα εσύ μου είπες

σ’ αγαπάω φώς μου…

Φως μου σ’ …

Στίχοι: Γιώργος Τζιβάνης

Μουσική: Ησαΐας Ματιάμπα

Έφυγες μα μένει η φωνή σου

το χαμόγελό σου κι η αναπνοή σου

τώρα μένω μόνη κι όλα με πονάνε

η μέρα χαράζει για να σε θυμάμαι

Κι η ζωή μου μοιάζει

σύννεφο που βρέχει

στη μικρή οθόνη

του δικού μου κόσμου

οι σταγόνες πνίγουν

όνειρα κι ελπίδες

μα εσύ μου είπες

σ’ αγαπάω φως μου…

Λείπεις κι όμως είσαι πάντα εδώ

σ’ ένα όνειρο που ‘χω ακόμα ζωντανό

στη καρδιά μου ένα σ’ αγαπώ κρυμμένο

να ξέρεις πως θα σε περιμένω

Κι η ζωή μου μοιάζει

σύννεφο που βρέχει

στη μικρή οθόνη

του δικού μου κόσμου

οι σταγόνες πνίγουν

όνειρα κι ελπίδες

μα εσύ μου είπες

σ’ αγαπάω φώς μου…

Φως μου σ’ …

Στίχοι: Γιώργος Τζιβάνης

Μουσική: Ησαΐας Ματιάμπα

Έφυγες μα μένει η φωνή σου

το χαμόγελό σου κι η αναπνοή σου

τώρα μένω μόνη κι όλα με πονάνε

η μέρα χαράζει για να σε θυμάμαι

Κι η ζωή μου μοιάζει

σύννεφο που βρέχει

στη μικρή οθόνη

του δικού μου κόσμου

οι σταγόνες πνίγουν

όνειρα κι ελπίδες

μα εσύ μου είπες

σ’ αγαπάω φως μου…

Λείπεις κι όμως είσαι πάντα εδώ

σ’ ένα όνειρο που ‘χω ακόμα ζωντανό

στη καρδιά μου ένα σ’ αγαπώ κρυμμένο

να ξέρεις πως θα σε περιμένω

Κι η ζωή μου μοιάζει

σύννεφο που βρέχει

στη μικρή οθόνη

του δικού μου κόσμου

οι σταγόνες πνίγουν

όνειρα κι ελπίδες

μα εσύ μου είπες

σ’ αγαπάω φώς μου…

Φως μου σ’ …

Στίχοι: Γιώργος Τζιβάνης

Μουσική: Ησαΐας Ματιάμπα

Έφυγες μα μένει η φωνή σου

το χαμόγελό σου κι η αναπνοή σου

τώρα μένω μόνη κι όλα με πονάνε

η μέρα χαράζει για να σε θυμάμαι

Κι η ζωή μου μοιάζει

σύννεφο που βρέχει

στη μικρή οθόνη

του δικού μου κόσμου

οι σταγόνες πνίγουν

όνειρα κι ελπίδες

μα εσύ μου είπες

σ’ αγαπάω φως μου…

Λείπεις κι όμως είσαι πάντα εδώ

σ’ ένα όνειρο που ‘χω ακόμα ζωντανό

στη καρδιά μου ένα σ’ αγαπώ κρυμμένο

να ξέρεις πως θα σε περιμένω

Κι η ζωή μου μοιάζει

σύννεφο που βρέχει

στη μικρή οθόνη

του δικού μου κόσμου

οι σταγόνες πνίγουν

όνειρα κι ελπίδες

μα εσύ μου είπες

σ’ αγαπάω φώς μου…