Δεν είναι εδώ για ΣΕΝΑ …

Και αν αγάπη ήταν δε με νοιάζει πια

έφυγα μακριά σου

και είμαι ευτυχισμένη

χωρίς τη δική σου παρουσία.

Δε με νοιάζει να μ αγαπάς

ούτε τι άλλο αισθάνεσαι για μένα

είμαι εδώ μάκριά σου

χωρίς να μου λέιπεις.

Το παιχνιδάκι σου

έφυγε μακριά σου

μη ψάξεις να το βρείς

δεν είναι εδώ για σενα.

Δεν είναι εδώ για ΣΕΝΑ …

Και αν αγάπη ήταν δε με νοιάζει πια

έφυγα μακριά σου

και είμαι ευτυχισμένη

χωρίς τη δική σου παρουσία.

Δε με νοιάζει να μ αγαπάς

ούτε τι άλλο αισθάνεσαι για μένα

είμαι εδώ μάκριά σου

χωρίς να μου λέιπεις.

Το παιχνιδάκι σου

έφυγε μακριά σου

μη ψάξεις να το βρείς

δεν είναι εδώ για σενα.

Δεν είναι εδώ για ΣΕΝΑ …

Και αν αγάπη ήταν δε με νοιάζει πια

έφυγα μακριά σου

και είμαι ευτυχισμένη

χωρίς τη δική σου παρουσία.

Δε με νοιάζει να μ αγαπάς

ούτε τι άλλο αισθάνεσαι για μένα

είμαι εδώ μάκριά σου

χωρίς να μου λέιπεις.

Το παιχνιδάκι σου

έφυγε μακριά σου

μη ψάξεις να το βρείς

δεν είναι εδώ για σενα.

Δεν είναι εδώ για ΣΕΝΑ …

Και αν αγάπη ήταν δε με νοιάζει πια

έφυγα μακριά σου

και είμαι ευτυχισμένη

χωρίς τη δική σου παρουσία.

Δε με νοιάζει να μ αγαπάς

ούτε τι άλλο αισθάνεσαι για μένα

είμαι εδώ μάκριά σου

χωρίς να μου λέιπεις.

Το παιχνιδάκι σου

έφυγε μακριά σου

μη ψάξεις να το βρείς

δεν είναι εδώ για σενα.

Δεν είναι εδώ για ΣΕΝΑ …

Και αν αγάπη ήταν δε με νοιάζει πια

έφυγα μακριά σου

και είμαι ευτυχισμένη

χωρίς τη δική σου παρουσία.

Δε με νοιάζει να μ αγαπάς

ούτε τι άλλο αισθάνεσαι για μένα

είμαι εδώ μάκριά σου

χωρίς να μου λέιπεις.

Το παιχνιδάκι σου

έφυγε μακριά σου

μη ψάξεις να το βρείς

δεν είναι εδώ για σενα.

Δεν είναι εδώ για ΣΕΝΑ …

Και αν αγάπη ήταν δε με νοιάζει πια

έφυγα μακριά σου

και είμαι ευτυχισμένη

χωρίς τη δική σου παρουσία.

Δε με νοιάζει να μ αγαπάς

ούτε τι άλλο αισθάνεσαι για μένα

είμαι εδώ μάκριά σου

χωρίς να μου λέιπεις.

Το παιχνιδάκι σου

έφυγε μακριά σου

μη ψάξεις να το βρείς

δεν είναι εδώ για σενα.

Δεν είναι εδώ για ΣΕΝΑ …

Και αν αγάπη ήταν δε με νοιάζει πια

έφυγα μακριά σου

και είμαι ευτυχισμένη

χωρίς τη δική σου παρουσία.

Δε με νοιάζει να μ αγαπάς

ούτε τι άλλο αισθάνεσαι για μένα

είμαι εδώ μάκριά σου

χωρίς να μου λέιπεις.

Το παιχνιδάκι σου

έφυγε μακριά σου

μη ψάξεις να το βρείς

δεν είναι εδώ για σενα.

Δεν είναι εδώ για ΣΕΝΑ …

Και αν αγάπη ήταν δε με νοιάζει πια

έφυγα μακριά σου

και είμαι ευτυχισμένη

χωρίς τη δική σου παρουσία.

Δε με νοιάζει να μ αγαπάς

ούτε τι άλλο αισθάνεσαι για μένα

είμαι εδώ μάκριά σου

χωρίς να μου λέιπεις.

Το παιχνιδάκι σου

έφυγε μακριά σου

μη ψάξεις να το βρείς

δεν είναι εδώ για σενα.

Δεν είναι εδώ για ΣΕΝΑ …

Και αν αγάπη ήταν δε με νοιάζει πια

έφυγα μακριά σου

και είμαι ευτυχισμένη

χωρίς τη δική σου παρουσία.

Δε με νοιάζει να μ αγαπάς

ούτε τι άλλο αισθάνεσαι για μένα

είμαι εδώ μάκριά σου

χωρίς να μου λέιπεις.

Το παιχνιδάκι σου

έφυγε μακριά σου

μη ψάξεις να το βρείς

δεν είναι εδώ για σενα.

Δεν είναι εδώ για ΣΕΝΑ …

Και αν αγάπη ήταν δε με νοιάζει πια

έφυγα μακριά σου

και είμαι ευτυχισμένη

χωρίς τη δική σου παρουσία.

Δε με νοιάζει να μ αγαπάς

ούτε τι άλλο αισθάνεσαι για μένα

είμαι εδώ μάκριά σου

χωρίς να μου λέιπεις.

Το παιχνιδάκι σου

έφυγε μακριά σου

μη ψάξεις να το βρείς

δεν είναι εδώ για σενα.