Δεν έπαψα …

i love you.jpg

Και αν η ζωή μας χώρισε

δεν έπαψα να νιώθω αγάπη

για κάποιον που μου έδωσε 

ότι η καρδιά μου ζητούσε.

Δε θέλω άλλο να κλάψω

να νιώσω λίγο χαρούμενη

να πιστέψω στον εαυτό μου

ν’ αγγίξω τ’ όνειρο.

Η αγάπη θα με βρει ξανά

θ΄αγγίξει την καρδιά μου

θα την γιατρέψει

άλλο να μην πονάει.
Advertisement

Δεν έπαψα …

i love you.jpg

Και αν η ζωή μας χώρισε

δεν έπαψα να νιώθω αγάπη

για κάποιον που μου έδωσε 

ότι η καρδιά μου ζητούσε.

Δε θέλω άλλο να κλάψω

να νιώσω λίγο χαρούμενη

να πιστέψω στον εαυτό μου

ν’ αγγίξω τ’ όνειρο.

Η αγάπη θα με βρει ξανά

θ΄αγγίξει την καρδιά μου

θα την γιατρέψει

άλλο να μην πονάει.

Δεν έπαψα …

i love you.jpg

Και αν η ζωή μας χώρισε

δεν έπαψα να νιώθω αγάπη

για κάποιον που μου έδωσε 

ότι η καρδιά μου ζητούσε.

Δε θέλω άλλο να κλάψω

να νιώσω λίγο χαρούμενη

να πιστέψω στον εαυτό μου

ν’ αγγίξω τ’ όνειρο.

Η αγάπη θα με βρει ξανά

θ΄αγγίξει την καρδιά μου

θα την γιατρέψει

άλλο να μην πονάει.

Δεν έπαψα …

i love you.jpg

Και αν η ζωή μας χώρισε

δεν έπαψα να νιώθω αγάπη

για κάποιον που μου έδωσε 

ότι η καρδιά μου ζητούσε.

Δε θέλω άλλο να κλάψω

να νιώσω λίγο χαρούμενη

να πιστέψω στον εαυτό μου

ν’ αγγίξω τ’ όνειρο.

Η αγάπη θα με βρει ξανά

θ΄αγγίξει την καρδιά μου

θα την γιατρέψει

άλλο να μην πονάει.

Δεν έπαψα …

i love you.jpg

Και αν η ζωή μας χώρισε

δεν έπαψα να νιώθω αγάπη

για κάποιον που μου έδωσε 

ότι η καρδιά μου ζητούσε.

Δε θέλω άλλο να κλάψω

να νιώσω λίγο χαρούμενη

να πιστέψω στον εαυτό μου

ν’ αγγίξω τ’ όνειρο.

Η αγάπη θα με βρει ξανά

θ΄αγγίξει την καρδιά μου

θα την γιατρέψει

άλλο να μην πονάει.

Δεν έπαψα …

i love you.jpg

Και αν η ζωή μας χώρισε

δεν έπαψα να νιώθω αγάπη

για κάποιον που μου έδωσε 

ότι η καρδιά μου ζητούσε.

Δε θέλω άλλο να κλάψω

να νιώσω λίγο χαρούμενη

να πιστέψω στον εαυτό μου

ν’ αγγίξω τ’ όνειρο.

Η αγάπη θα με βρει ξανά

θ΄αγγίξει την καρδιά μου

θα την γιατρέψει

άλλο να μην πονάει.

Δεν έπαψα …

i love you.jpg

Και αν η ζωή μας χώρισε

δεν έπαψα να νιώθω αγάπη

για κάποιον που μου έδωσε 

ότι η καρδιά μου ζητούσε.

Δε θέλω άλλο να κλάψω

να νιώσω λίγο χαρούμενη

να πιστέψω στον εαυτό μου

ν’ αγγίξω τ’ όνειρο.

Η αγάπη θα με βρει ξανά

θ΄αγγίξει την καρδιά μου

θα την γιατρέψει

άλλο να μην πονάει.

Δεν έπαψα …

i love you.jpg

Και αν η ζωή μας χώρισε

δεν έπαψα να νιώθω αγάπη

για κάποιον που μου έδωσε 

ότι η καρδιά μου ζητούσε.

Δε θέλω άλλο να κλάψω

να νιώσω λίγο χαρούμενη

να πιστέψω στον εαυτό μου

ν’ αγγίξω τ’ όνειρο.

Η αγάπη θα με βρει ξανά

θ΄αγγίξει την καρδιά μου

θα την γιατρέψει

άλλο να μην πονάει.

Δεν έπαψα …

i love you.jpg

Και αν η ζωή μας χώρισε

δεν έπαψα να νιώθω αγάπη

για κάποιον που μου έδωσε 

ότι η καρδιά μου ζητούσε.

Δε θέλω άλλο να κλάψω

να νιώσω λίγο χαρούμενη

να πιστέψω στον εαυτό μου

ν’ αγγίξω τ’ όνειρο.

Η αγάπη θα με βρει ξανά

θ΄αγγίξει την καρδιά μου

θα την γιατρέψει

άλλο να μην πονάει.

Δεν έπαψα …

i love you.jpg

Και αν η ζωή μας χώρισε

δεν έπαψα να νιώθω αγάπη

για κάποιον που μου έδωσε 

ότι η καρδιά μου ζητούσε.

Δε θέλω άλλο να κλάψω

να νιώσω λίγο χαρούμενη

να πιστέψω στον εαυτό μου

ν’ αγγίξω τ’ όνειρο.

Η αγάπη θα με βρει ξανά

θ΄αγγίξει την καρδιά μου

θα την γιατρέψει

άλλο να μην πονάει.