Μόνο έτσι αξίζει …

Love_is_in_the_air_by_zibo26.jpg

Δε πιστεύω πια σε λόγια

το σ’ αγαπώ σου δεν είναι αρκετό

αν με έργα δε αποδειχθεί

θέλω να το νιώσω βαθιά μέσα μου.

Αποδείξεις ζητάω για την αγάπη σου

να με κάνεις ξανά να πιστέψω

πως ότι μου λες το εννοείς

και δε το κάνεις από συνήθεια.

Το Σ’ αγαπώ σου

θέλω ν’ ακούσω ακόμα μια φορά

χωρίς αλλά και πρέπει

μόνο έτσι αξίζει αν πραγματικά το νιώθεις.

Advertisement

Μόνο έτσι αξίζει …

Love_is_in_the_air_by_zibo26.jpg

Δε πιστεύω πια σε λόγια

το σ’ αγαπώ σου δεν είναι αρκετό

αν με έργα δε αποδειχθεί

θέλω να το νιώσω βαθιά μέσα μου.

Αποδείξεις ζητάω για την αγάπη σου

να με κάνεις ξανά να πιστέψω

πως ότι μου λες το εννοείς

και δε το κάνεις από συνήθεια.

Το Σ’ αγαπώ σου

θέλω ν’ ακούσω ακόμα μια φορά

χωρίς αλλά και πρέπει

μόνο έτσι αξίζει αν πραγματικά το νιώθεις.

Μόνο έτσι αξίζει …

Love_is_in_the_air_by_zibo26.jpg

Δε πιστεύω πια σε λόγια

το σ’ αγαπώ σου δεν είναι αρκετό

αν με έργα δε αποδειχθεί

θέλω να το νιώσω βαθιά μέσα μου.

Αποδείξεις ζητάω για την αγάπη σου

να με κάνεις ξανά να πιστέψω

πως ότι μου λες το εννοείς

και δε το κάνεις από συνήθεια.

Το Σ’ αγαπώ σου

θέλω ν’ ακούσω ακόμα μια φορά

χωρίς αλλά και πρέπει

μόνο έτσι αξίζει αν πραγματικά το νιώθεις.

Μόνο έτσι αξίζει …

Love_is_in_the_air_by_zibo26.jpg

Δε πιστεύω πια σε λόγια

το σ’ αγαπώ σου δεν είναι αρκετό

αν με έργα δε αποδειχθεί

θέλω να το νιώσω βαθιά μέσα μου.

Αποδείξεις ζητάω για την αγάπη σου

να με κάνεις ξανά να πιστέψω

πως ότι μου λες το εννοείς

και δε το κάνεις από συνήθεια.

Το Σ’ αγαπώ σου

θέλω ν’ ακούσω ακόμα μια φορά

χωρίς αλλά και πρέπει

μόνο έτσι αξίζει αν πραγματικά το νιώθεις.

Μόνο έτσι αξίζει …

Love_is_in_the_air_by_zibo26.jpg

Δε πιστεύω πια σε λόγια

το σ’ αγαπώ σου δεν είναι αρκετό

αν με έργα δε αποδειχθεί

θέλω να το νιώσω βαθιά μέσα μου.

Αποδείξεις ζητάω για την αγάπη σου

να με κάνεις ξανά να πιστέψω

πως ότι μου λες το εννοείς

και δε το κάνεις από συνήθεια.

Το Σ’ αγαπώ σου

θέλω ν’ ακούσω ακόμα μια φορά

χωρίς αλλά και πρέπει

μόνο έτσι αξίζει αν πραγματικά το νιώθεις.

Μόνο έτσι αξίζει …

Love_is_in_the_air_by_zibo26.jpg

Δε πιστεύω πια σε λόγια

το σ’ αγαπώ σου δεν είναι αρκετό

αν με έργα δε αποδειχθεί

θέλω να το νιώσω βαθιά μέσα μου.

Αποδείξεις ζητάω για την αγάπη σου

να με κάνεις ξανά να πιστέψω

πως ότι μου λες το εννοείς

και δε το κάνεις από συνήθεια.

Το Σ’ αγαπώ σου

θέλω ν’ ακούσω ακόμα μια φορά

χωρίς αλλά και πρέπει

μόνο έτσι αξίζει αν πραγματικά το νιώθεις.

Μόνο έτσι αξίζει …

Love_is_in_the_air_by_zibo26.jpg

Δε πιστεύω πια σε λόγια

το σ’ αγαπώ σου δεν είναι αρκετό

αν με έργα δε αποδειχθεί

θέλω να το νιώσω βαθιά μέσα μου.

Αποδείξεις ζητάω για την αγάπη σου

να με κάνεις ξανά να πιστέψω

πως ότι μου λες το εννοείς

και δε το κάνεις από συνήθεια.

Το Σ’ αγαπώ σου

θέλω ν’ ακούσω ακόμα μια φορά

χωρίς αλλά και πρέπει

μόνο έτσι αξίζει αν πραγματικά το νιώθεις.

Μόνο έτσι αξίζει …

Love_is_in_the_air_by_zibo26.jpg

Δε πιστεύω πια σε λόγια

το σ’ αγαπώ σου δεν είναι αρκετό

αν με έργα δε αποδειχθεί

θέλω να το νιώσω βαθιά μέσα μου.

Αποδείξεις ζητάω για την αγάπη σου

να με κάνεις ξανά να πιστέψω

πως ότι μου λες το εννοείς

και δε το κάνεις από συνήθεια.

Το Σ’ αγαπώ σου

θέλω ν’ ακούσω ακόμα μια φορά

χωρίς αλλά και πρέπει

μόνο έτσι αξίζει αν πραγματικά το νιώθεις.

Μόνο έτσι αξίζει …

Love_is_in_the_air_by_zibo26.jpg

Δε πιστεύω πια σε λόγια

το σ’ αγαπώ σου δεν είναι αρκετό

αν με έργα δε αποδειχθεί

θέλω να το νιώσω βαθιά μέσα μου.

Αποδείξεις ζητάω για την αγάπη σου

να με κάνεις ξανά να πιστέψω

πως ότι μου λες το εννοείς

και δε το κάνεις από συνήθεια.

Το Σ’ αγαπώ σου

θέλω ν’ ακούσω ακόμα μια φορά

χωρίς αλλά και πρέπει

μόνο έτσι αξίζει αν πραγματικά το νιώθεις.

Μόνο έτσι αξίζει …

Love_is_in_the_air_by_zibo26.jpg

Δε πιστεύω πια σε λόγια

το σ’ αγαπώ σου δεν είναι αρκετό

αν με έργα δε αποδειχθεί

θέλω να το νιώσω βαθιά μέσα μου.

Αποδείξεις ζητάω για την αγάπη σου

να με κάνεις ξανά να πιστέψω

πως ότι μου λες το εννοείς

και δε το κάνεις από συνήθεια.

Το Σ’ αγαπώ σου

θέλω ν’ ακούσω ακόμα μια φορά

χωρίς αλλά και πρέπει

μόνο έτσι αξίζει αν πραγματικά το νιώθεις.