Πολύ γλυκιά …

Η κάθε μέρα μου μοναδική

έρχεσαι κάθε πρωί στο κρεβάτι

και κάνω πιο κει για να ξαπλώσεις στην αγκαλιά μου

και όταν η γιαγια σε ρωτησε γιατί δε κοιμάσαι στο κρεβατι σου

η απαντησή σου την αφόπλισε

«Η αγκαλιά της μανούλας μου είναι πολύ γλυκιά»

Για ΣΕΝΑ πριγκηπέσσα μου το τραγούδι

Advertisement

Πολύ γλυκιά …

Η κάθε μέρα μου μοναδική

έρχεσαι κάθε πρωί στο κρεβάτι

και κάνω πιο κει για να ξαπλώσεις στην αγκαλιά μου

και όταν η γιαγια σε ρωτησε γιατί δε κοιμάσαι στο κρεβατι σου

η απαντησή σου την αφόπλισε

«Η αγκαλιά της μανούλας μου είναι πολύ γλυκιά»

Για ΣΕΝΑ πριγκηπέσσα μου το τραγούδι

Πολύ γλυκιά …

Η κάθε μέρα μου μοναδική

έρχεσαι κάθε πρωί στο κρεβάτι

και κάνω πιο κει για να ξαπλώσεις στην αγκαλιά μου

και όταν η γιαγια σε ρωτησε γιατί δε κοιμάσαι στο κρεβατι σου

η απαντησή σου την αφόπλισε

«Η αγκαλιά της μανούλας μου είναι πολύ γλυκιά»

Για ΣΕΝΑ πριγκηπέσσα μου το τραγούδι

Πολύ γλυκιά …

Η κάθε μέρα μου μοναδική

έρχεσαι κάθε πρωί στο κρεβάτι

και κάνω πιο κει για να ξαπλώσεις στην αγκαλιά μου

και όταν η γιαγια σε ρωτησε γιατί δε κοιμάσαι στο κρεβατι σου

η απαντησή σου την αφόπλισε

«Η αγκαλιά της μανούλας μου είναι πολύ γλυκιά»

Για ΣΕΝΑ πριγκηπέσσα μου το τραγούδι

Πολύ γλυκιά …

Η κάθε μέρα μου μοναδική

έρχεσαι κάθε πρωί στο κρεβάτι

και κάνω πιο κει για να ξαπλώσεις στην αγκαλιά μου

και όταν η γιαγια σε ρωτησε γιατί δε κοιμάσαι στο κρεβατι σου

η απαντησή σου την αφόπλισε

«Η αγκαλιά της μανούλας μου είναι πολύ γλυκιά»

Για ΣΕΝΑ πριγκηπέσσα μου το τραγούδι

Πολύ γλυκιά …

Η κάθε μέρα μου μοναδική

έρχεσαι κάθε πρωί στο κρεβάτι

και κάνω πιο κει για να ξαπλώσεις στην αγκαλιά μου

και όταν η γιαγια σε ρωτησε γιατί δε κοιμάσαι στο κρεβατι σου

η απαντησή σου την αφόπλισε

«Η αγκαλιά της μανούλας μου είναι πολύ γλυκιά»

Για ΣΕΝΑ πριγκηπέσσα μου το τραγούδι

Πολύ γλυκιά …

Η κάθε μέρα μου μοναδική

έρχεσαι κάθε πρωί στο κρεβάτι

και κάνω πιο κει για να ξαπλώσεις στην αγκαλιά μου

και όταν η γιαγια σε ρωτησε γιατί δε κοιμάσαι στο κρεβατι σου

η απαντησή σου την αφόπλισε

«Η αγκαλιά της μανούλας μου είναι πολύ γλυκιά»

Για ΣΕΝΑ πριγκηπέσσα μου το τραγούδι

Πολύ γλυκιά …

Η κάθε μέρα μου μοναδική

έρχεσαι κάθε πρωί στο κρεβάτι

και κάνω πιο κει για να ξαπλώσεις στην αγκαλιά μου

και όταν η γιαγια σε ρωτησε γιατί δε κοιμάσαι στο κρεβατι σου

η απαντησή σου την αφόπλισε

«Η αγκαλιά της μανούλας μου είναι πολύ γλυκιά»

Για ΣΕΝΑ πριγκηπέσσα μου το τραγούδι

Πολύ γλυκιά …

Η κάθε μέρα μου μοναδική

έρχεσαι κάθε πρωί στο κρεβάτι

και κάνω πιο κει για να ξαπλώσεις στην αγκαλιά μου

και όταν η γιαγια σε ρωτησε γιατί δε κοιμάσαι στο κρεβατι σου

η απαντησή σου την αφόπλισε

«Η αγκαλιά της μανούλας μου είναι πολύ γλυκιά»

Για ΣΕΝΑ πριγκηπέσσα μου το τραγούδι

Πολύ γλυκιά …

Η κάθε μέρα μου μοναδική

έρχεσαι κάθε πρωί στο κρεβάτι

και κάνω πιο κει για να ξαπλώσεις στην αγκαλιά μου

και όταν η γιαγια σε ρωτησε γιατί δε κοιμάσαι στο κρεβατι σου

η απαντησή σου την αφόπλισε

«Η αγκαλιά της μανούλας μου είναι πολύ γλυκιά»

Για ΣΕΝΑ πριγκηπέσσα μου το τραγούδι