Βράδυ αφιερωμένο …

Στον Έρωτα

στην καρδιά που ευτυχισμένη ζητάει

αγάπη από τους δικούς σου ανθρώπους.

Αφιερώστε αυτό το βράδυ

στα πρόσωπα που αγαπάτε

συζητήστε μαζί τους

ακούστε μουσική

κάντε μια βόλτα στην παραλία.

Δείξτε τους την αγάπη σας γι αυτούς …
Advertisement

Βράδυ αφιερωμένο …

Στον Έρωτα

στην καρδιά που ευτυχισμένη ζητάει

αγάπη από τους δικούς σου ανθρώπους.

Αφιερώστε αυτό το βράδυ

στα πρόσωπα που αγαπάτε

συζητήστε μαζί τους

ακούστε μουσική

κάντε μια βόλτα στην παραλία.

Δείξτε τους την αγάπη σας γι αυτούς …

Βράδυ αφιερωμένο …

Στον Έρωτα

στην καρδιά που ευτυχισμένη ζητάει

αγάπη από τους δικούς σου ανθρώπους.

Αφιερώστε αυτό το βράδυ

στα πρόσωπα που αγαπάτε

συζητήστε μαζί τους

ακούστε μουσική

κάντε μια βόλτα στην παραλία.

Δείξτε τους την αγάπη σας γι αυτούς …

Βράδυ αφιερωμένο …

Στον Έρωτα

στην καρδιά που ευτυχισμένη ζητάει

αγάπη από τους δικούς σου ανθρώπους.

Αφιερώστε αυτό το βράδυ

στα πρόσωπα που αγαπάτε

συζητήστε μαζί τους

ακούστε μουσική

κάντε μια βόλτα στην παραλία.

Δείξτε τους την αγάπη σας γι αυτούς …

Βράδυ αφιερωμένο …

Στον Έρωτα

στην καρδιά που ευτυχισμένη ζητάει

αγάπη από τους δικούς σου ανθρώπους.

Αφιερώστε αυτό το βράδυ

στα πρόσωπα που αγαπάτε

συζητήστε μαζί τους

ακούστε μουσική

κάντε μια βόλτα στην παραλία.

Δείξτε τους την αγάπη σας γι αυτούς …

Βράδυ αφιερωμένο …

Στον Έρωτα

στην καρδιά που ευτυχισμένη ζητάει

αγάπη από τους δικούς σου ανθρώπους.

Αφιερώστε αυτό το βράδυ

στα πρόσωπα που αγαπάτε

συζητήστε μαζί τους

ακούστε μουσική

κάντε μια βόλτα στην παραλία.

Δείξτε τους την αγάπη σας γι αυτούς …

Βράδυ αφιερωμένο …

Στον Έρωτα

στην καρδιά που ευτυχισμένη ζητάει

αγάπη από τους δικούς σου ανθρώπους.

Αφιερώστε αυτό το βράδυ

στα πρόσωπα που αγαπάτε

συζητήστε μαζί τους

ακούστε μουσική

κάντε μια βόλτα στην παραλία.

Δείξτε τους την αγάπη σας γι αυτούς …

Βράδυ αφιερωμένο …

Στον Έρωτα

στην καρδιά που ευτυχισμένη ζητάει

αγάπη από τους δικούς σου ανθρώπους.

Αφιερώστε αυτό το βράδυ

στα πρόσωπα που αγαπάτε

συζητήστε μαζί τους

ακούστε μουσική

κάντε μια βόλτα στην παραλία.

Δείξτε τους την αγάπη σας γι αυτούς …

Βράδυ αφιερωμένο …

Στον Έρωτα

στην καρδιά που ευτυχισμένη ζητάει

αγάπη από τους δικούς σου ανθρώπους.

Αφιερώστε αυτό το βράδυ

στα πρόσωπα που αγαπάτε

συζητήστε μαζί τους

ακούστε μουσική

κάντε μια βόλτα στην παραλία.

Δείξτε τους την αγάπη σας γι αυτούς …

Βράδυ αφιερωμένο …

Στον Έρωτα

στην καρδιά που ευτυχισμένη ζητάει

αγάπη από τους δικούς σου ανθρώπους.

Αφιερώστε αυτό το βράδυ

στα πρόσωπα που αγαπάτε

συζητήστε μαζί τους

ακούστε μουσική

κάντε μια βόλτα στην παραλία.

Δείξτε τους την αγάπη σας γι αυτούς …