Σ’ ένα διάφανο σταυρό …

Στίχοι: Σαράντης Αλιβιζάτος

Μουσική: Μάριος Τόκας

Πρώτη εκτέλεση: Κωνσταντίνα

Άλλες ερμηνείες: Γιάννης Πάριος

Θέλω να κρύψω την αλήθεια

πως με είχες όλη νύχτα

την τρελή [τον τρελό] στην αγκαλιά σου

και ο ιδρώτας της αγάπης είχε κάτι από φωτιά.

Θέλω να κρύψω πως ξημέρωνε

και ήμουνα ακόμα στα φιλιά σου

και πως μου κάρφωσες τον ήλιο

πριν σ’ αφήσω στα μαλλιά.

[… και πως σου κάρφωσα τον ήλιο

πριν να φύγω στα μαλλιά.]

Μα το σημάδι στο λαιμό μου απ’ τα φιλιά σου

θα μαρτυράει πως με είχες αγκαλιά σου

μα το σημάδι στο λαιμό μου που θα μένει

θα μαρτυράει πως δεν είμαστε δυο ξένοι.

Θέλω να σβήσω [να κρύψω] στο κορμί μου

τις γραμμές από τα χέρια

που σφιχτά [γλυκά] με τυραννούσαν

κι αυτή τη φλέβα που χτυπούσε όλη νύχτα στο λαιμό.

Θέλω να σβήσω [να κρύψω] όσα είπαμε την ώρα

που από πόθο σε ζητούσα

και πως με κάρφωσες απόψε

σ’ ένα διάφανο σταυρό.

[… και πως χανόμουνα απόψε

σ’ ένα δρόμο αμαρτωλό.]

Advertisement

Σ’ ένα διάφανο σταυρό …

Στίχοι: Σαράντης Αλιβιζάτος

Μουσική: Μάριος Τόκας

Πρώτη εκτέλεση: Κωνσταντίνα

Άλλες ερμηνείες: Γιάννης Πάριος

Θέλω να κρύψω την αλήθεια

πως με είχες όλη νύχτα

την τρελή [τον τρελό] στην αγκαλιά σου

και ο ιδρώτας της αγάπης είχε κάτι από φωτιά.

Θέλω να κρύψω πως ξημέρωνε

και ήμουνα ακόμα στα φιλιά σου

και πως μου κάρφωσες τον ήλιο

πριν σ’ αφήσω στα μαλλιά.

[… και πως σου κάρφωσα τον ήλιο

πριν να φύγω στα μαλλιά.]

Μα το σημάδι στο λαιμό μου απ’ τα φιλιά σου

θα μαρτυράει πως με είχες αγκαλιά σου

μα το σημάδι στο λαιμό μου που θα μένει

θα μαρτυράει πως δεν είμαστε δυο ξένοι.

Θέλω να σβήσω [να κρύψω] στο κορμί μου

τις γραμμές από τα χέρια

που σφιχτά [γλυκά] με τυραννούσαν

κι αυτή τη φλέβα που χτυπούσε όλη νύχτα στο λαιμό.

Θέλω να σβήσω [να κρύψω] όσα είπαμε την ώρα

που από πόθο σε ζητούσα

και πως με κάρφωσες απόψε

σ’ ένα διάφανο σταυρό.

[… και πως χανόμουνα απόψε

σ’ ένα δρόμο αμαρτωλό.]

Σ’ ένα διάφανο σταυρό …

Στίχοι: Σαράντης Αλιβιζάτος

Μουσική: Μάριος Τόκας

Πρώτη εκτέλεση: Κωνσταντίνα

Άλλες ερμηνείες: Γιάννης Πάριος

Θέλω να κρύψω την αλήθεια

πως με είχες όλη νύχτα

την τρελή [τον τρελό] στην αγκαλιά σου

και ο ιδρώτας της αγάπης είχε κάτι από φωτιά.

Θέλω να κρύψω πως ξημέρωνε

και ήμουνα ακόμα στα φιλιά σου

και πως μου κάρφωσες τον ήλιο

πριν σ’ αφήσω στα μαλλιά.

[… και πως σου κάρφωσα τον ήλιο

πριν να φύγω στα μαλλιά.]

Μα το σημάδι στο λαιμό μου απ’ τα φιλιά σου

θα μαρτυράει πως με είχες αγκαλιά σου

μα το σημάδι στο λαιμό μου που θα μένει

θα μαρτυράει πως δεν είμαστε δυο ξένοι.

Θέλω να σβήσω [να κρύψω] στο κορμί μου

τις γραμμές από τα χέρια

που σφιχτά [γλυκά] με τυραννούσαν

κι αυτή τη φλέβα που χτυπούσε όλη νύχτα στο λαιμό.

Θέλω να σβήσω [να κρύψω] όσα είπαμε την ώρα

που από πόθο σε ζητούσα

και πως με κάρφωσες απόψε

σ’ ένα διάφανο σταυρό.

[… και πως χανόμουνα απόψε

σ’ ένα δρόμο αμαρτωλό.]

Σ’ ένα διάφανο σταυρό …

Στίχοι: Σαράντης Αλιβιζάτος

Μουσική: Μάριος Τόκας

Πρώτη εκτέλεση: Κωνσταντίνα

Άλλες ερμηνείες: Γιάννης Πάριος

Θέλω να κρύψω την αλήθεια

πως με είχες όλη νύχτα

την τρελή [τον τρελό] στην αγκαλιά σου

και ο ιδρώτας της αγάπης είχε κάτι από φωτιά.

Θέλω να κρύψω πως ξημέρωνε

και ήμουνα ακόμα στα φιλιά σου

και πως μου κάρφωσες τον ήλιο

πριν σ’ αφήσω στα μαλλιά.

[… και πως σου κάρφωσα τον ήλιο

πριν να φύγω στα μαλλιά.]

Μα το σημάδι στο λαιμό μου απ’ τα φιλιά σου

θα μαρτυράει πως με είχες αγκαλιά σου

μα το σημάδι στο λαιμό μου που θα μένει

θα μαρτυράει πως δεν είμαστε δυο ξένοι.

Θέλω να σβήσω [να κρύψω] στο κορμί μου

τις γραμμές από τα χέρια

που σφιχτά [γλυκά] με τυραννούσαν

κι αυτή τη φλέβα που χτυπούσε όλη νύχτα στο λαιμό.

Θέλω να σβήσω [να κρύψω] όσα είπαμε την ώρα

που από πόθο σε ζητούσα

και πως με κάρφωσες απόψε

σ’ ένα διάφανο σταυρό.

[… και πως χανόμουνα απόψε

σ’ ένα δρόμο αμαρτωλό.]

Σ’ ένα διάφανο σταυρό …

Στίχοι: Σαράντης Αλιβιζάτος

Μουσική: Μάριος Τόκας

Πρώτη εκτέλεση: Κωνσταντίνα

Άλλες ερμηνείες: Γιάννης Πάριος

Θέλω να κρύψω την αλήθεια

πως με είχες όλη νύχτα

την τρελή [τον τρελό] στην αγκαλιά σου

και ο ιδρώτας της αγάπης είχε κάτι από φωτιά.

Θέλω να κρύψω πως ξημέρωνε

και ήμουνα ακόμα στα φιλιά σου

και πως μου κάρφωσες τον ήλιο

πριν σ’ αφήσω στα μαλλιά.

[… και πως σου κάρφωσα τον ήλιο

πριν να φύγω στα μαλλιά.]

Μα το σημάδι στο λαιμό μου απ’ τα φιλιά σου

θα μαρτυράει πως με είχες αγκαλιά σου

μα το σημάδι στο λαιμό μου που θα μένει

θα μαρτυράει πως δεν είμαστε δυο ξένοι.

Θέλω να σβήσω [να κρύψω] στο κορμί μου

τις γραμμές από τα χέρια

που σφιχτά [γλυκά] με τυραννούσαν

κι αυτή τη φλέβα που χτυπούσε όλη νύχτα στο λαιμό.

Θέλω να σβήσω [να κρύψω] όσα είπαμε την ώρα

που από πόθο σε ζητούσα

και πως με κάρφωσες απόψε

σ’ ένα διάφανο σταυρό.

[… και πως χανόμουνα απόψε

σ’ ένα δρόμο αμαρτωλό.]

Σ’ ένα διάφανο σταυρό …

Στίχοι: Σαράντης Αλιβιζάτος

Μουσική: Μάριος Τόκας

Πρώτη εκτέλεση: Κωνσταντίνα

Άλλες ερμηνείες: Γιάννης Πάριος

Θέλω να κρύψω την αλήθεια

πως με είχες όλη νύχτα

την τρελή [τον τρελό] στην αγκαλιά σου

και ο ιδρώτας της αγάπης είχε κάτι από φωτιά.

Θέλω να κρύψω πως ξημέρωνε

και ήμουνα ακόμα στα φιλιά σου

και πως μου κάρφωσες τον ήλιο

πριν σ’ αφήσω στα μαλλιά.

[… και πως σου κάρφωσα τον ήλιο

πριν να φύγω στα μαλλιά.]

Μα το σημάδι στο λαιμό μου απ’ τα φιλιά σου

θα μαρτυράει πως με είχες αγκαλιά σου

μα το σημάδι στο λαιμό μου που θα μένει

θα μαρτυράει πως δεν είμαστε δυο ξένοι.

Θέλω να σβήσω [να κρύψω] στο κορμί μου

τις γραμμές από τα χέρια

που σφιχτά [γλυκά] με τυραννούσαν

κι αυτή τη φλέβα που χτυπούσε όλη νύχτα στο λαιμό.

Θέλω να σβήσω [να κρύψω] όσα είπαμε την ώρα

που από πόθο σε ζητούσα

και πως με κάρφωσες απόψε

σ’ ένα διάφανο σταυρό.

[… και πως χανόμουνα απόψε

σ’ ένα δρόμο αμαρτωλό.]

Σ’ ένα διάφανο σταυρό …

Στίχοι: Σαράντης Αλιβιζάτος

Μουσική: Μάριος Τόκας

Πρώτη εκτέλεση: Κωνσταντίνα

Άλλες ερμηνείες: Γιάννης Πάριος

Θέλω να κρύψω την αλήθεια

πως με είχες όλη νύχτα

την τρελή [τον τρελό] στην αγκαλιά σου

και ο ιδρώτας της αγάπης είχε κάτι από φωτιά.

Θέλω να κρύψω πως ξημέρωνε

και ήμουνα ακόμα στα φιλιά σου

και πως μου κάρφωσες τον ήλιο

πριν σ’ αφήσω στα μαλλιά.

[… και πως σου κάρφωσα τον ήλιο

πριν να φύγω στα μαλλιά.]

Μα το σημάδι στο λαιμό μου απ’ τα φιλιά σου

θα μαρτυράει πως με είχες αγκαλιά σου

μα το σημάδι στο λαιμό μου που θα μένει

θα μαρτυράει πως δεν είμαστε δυο ξένοι.

Θέλω να σβήσω [να κρύψω] στο κορμί μου

τις γραμμές από τα χέρια

που σφιχτά [γλυκά] με τυραννούσαν

κι αυτή τη φλέβα που χτυπούσε όλη νύχτα στο λαιμό.

Θέλω να σβήσω [να κρύψω] όσα είπαμε την ώρα

που από πόθο σε ζητούσα

και πως με κάρφωσες απόψε

σ’ ένα διάφανο σταυρό.

[… και πως χανόμουνα απόψε

σ’ ένα δρόμο αμαρτωλό.]

Σ’ ένα διάφανο σταυρό …

Στίχοι: Σαράντης Αλιβιζάτος

Μουσική: Μάριος Τόκας

Πρώτη εκτέλεση: Κωνσταντίνα

Άλλες ερμηνείες: Γιάννης Πάριος

Θέλω να κρύψω την αλήθεια

πως με είχες όλη νύχτα

την τρελή [τον τρελό] στην αγκαλιά σου

και ο ιδρώτας της αγάπης είχε κάτι από φωτιά.

Θέλω να κρύψω πως ξημέρωνε

και ήμουνα ακόμα στα φιλιά σου

και πως μου κάρφωσες τον ήλιο

πριν σ’ αφήσω στα μαλλιά.

[… και πως σου κάρφωσα τον ήλιο

πριν να φύγω στα μαλλιά.]

Μα το σημάδι στο λαιμό μου απ’ τα φιλιά σου

θα μαρτυράει πως με είχες αγκαλιά σου

μα το σημάδι στο λαιμό μου που θα μένει

θα μαρτυράει πως δεν είμαστε δυο ξένοι.

Θέλω να σβήσω [να κρύψω] στο κορμί μου

τις γραμμές από τα χέρια

που σφιχτά [γλυκά] με τυραννούσαν

κι αυτή τη φλέβα που χτυπούσε όλη νύχτα στο λαιμό.

Θέλω να σβήσω [να κρύψω] όσα είπαμε την ώρα

που από πόθο σε ζητούσα

και πως με κάρφωσες απόψε

σ’ ένα διάφανο σταυρό.

[… και πως χανόμουνα απόψε

σ’ ένα δρόμο αμαρτωλό.]

Σ’ ένα διάφανο σταυρό …

Στίχοι: Σαράντης Αλιβιζάτος

Μουσική: Μάριος Τόκας

Πρώτη εκτέλεση: Κωνσταντίνα

Άλλες ερμηνείες: Γιάννης Πάριος

Θέλω να κρύψω την αλήθεια

πως με είχες όλη νύχτα

την τρελή [τον τρελό] στην αγκαλιά σου

και ο ιδρώτας της αγάπης είχε κάτι από φωτιά.

Θέλω να κρύψω πως ξημέρωνε

και ήμουνα ακόμα στα φιλιά σου

και πως μου κάρφωσες τον ήλιο

πριν σ’ αφήσω στα μαλλιά.

[… και πως σου κάρφωσα τον ήλιο

πριν να φύγω στα μαλλιά.]

Μα το σημάδι στο λαιμό μου απ’ τα φιλιά σου

θα μαρτυράει πως με είχες αγκαλιά σου

μα το σημάδι στο λαιμό μου που θα μένει

θα μαρτυράει πως δεν είμαστε δυο ξένοι.

Θέλω να σβήσω [να κρύψω] στο κορμί μου

τις γραμμές από τα χέρια

που σφιχτά [γλυκά] με τυραννούσαν

κι αυτή τη φλέβα που χτυπούσε όλη νύχτα στο λαιμό.

Θέλω να σβήσω [να κρύψω] όσα είπαμε την ώρα

που από πόθο σε ζητούσα

και πως με κάρφωσες απόψε

σ’ ένα διάφανο σταυρό.

[… και πως χανόμουνα απόψε

σ’ ένα δρόμο αμαρτωλό.]

Σ’ ένα διάφανο σταυρό …

Στίχοι: Σαράντης Αλιβιζάτος

Μουσική: Μάριος Τόκας

Πρώτη εκτέλεση: Κωνσταντίνα

Άλλες ερμηνείες: Γιάννης Πάριος

Θέλω να κρύψω την αλήθεια

πως με είχες όλη νύχτα

την τρελή [τον τρελό] στην αγκαλιά σου

και ο ιδρώτας της αγάπης είχε κάτι από φωτιά.

Θέλω να κρύψω πως ξημέρωνε

και ήμουνα ακόμα στα φιλιά σου

και πως μου κάρφωσες τον ήλιο

πριν σ’ αφήσω στα μαλλιά.

[… και πως σου κάρφωσα τον ήλιο

πριν να φύγω στα μαλλιά.]

Μα το σημάδι στο λαιμό μου απ’ τα φιλιά σου

θα μαρτυράει πως με είχες αγκαλιά σου

μα το σημάδι στο λαιμό μου που θα μένει

θα μαρτυράει πως δεν είμαστε δυο ξένοι.

Θέλω να σβήσω [να κρύψω] στο κορμί μου

τις γραμμές από τα χέρια

που σφιχτά [γλυκά] με τυραννούσαν

κι αυτή τη φλέβα που χτυπούσε όλη νύχτα στο λαιμό.

Θέλω να σβήσω [να κρύψω] όσα είπαμε την ώρα

που από πόθο σε ζητούσα

και πως με κάρφωσες απόψε

σ’ ένα διάφανο σταυρό.

[… και πως χανόμουνα απόψε

σ’ ένα δρόμο αμαρτωλό.]