Γράμμα στον Άγιο Βασίλη …

merry-christmas.jpg

Άη Βασίλη

Όπως κάθε χρόνο σου στέλνω αυτό το γράμμα για να σου ζητήσω τα εξής:

1. Υγεία για μένα τα παιδιά μου και τους δικούς μου ανθρώπους.

2. Ειρήνη στον κόσμο.

3. Λιγότερα παιδιά να πεινάνε.

4. Ευτυχία σε όσους την έχουν ανάγκη.

Δώρα δεν θέλω έχω δύο, την Μαρκέλλα και τον Άγγελο.

Φιλάκια

Μαρία Έλενα

Advertisement

Γράμμα στον Άγιο Βασίλη …

merry-christmas.jpg

Άη Βασίλη

Όπως κάθε χρόνο σου στέλνω αυτό το γράμμα για να σου ζητήσω τα εξής:

1. Υγεία για μένα τα παιδιά μου και τους δικούς μου ανθρώπους.

2. Ειρήνη στον κόσμο.

3. Λιγότερα παιδιά να πεινάνε.

4. Ευτυχία σε όσους την έχουν ανάγκη.

Δώρα δεν θέλω έχω δύο, την Μαρκέλλα και τον Άγγελο.

Φιλάκια

Μαρία Έλενα

Γράμμα στον Άγιο Βασίλη …

merry-christmas.jpg

Άη Βασίλη

Όπως κάθε χρόνο σου στέλνω αυτό το γράμμα για να σου ζητήσω τα εξής:

1. Υγεία για μένα τα παιδιά μου και τους δικούς μου ανθρώπους.

2. Ειρήνη στον κόσμο.

3. Λιγότερα παιδιά να πεινάνε.

4. Ευτυχία σε όσους την έχουν ανάγκη.

Δώρα δεν θέλω έχω δύο, την Μαρκέλλα και τον Άγγελο.

Φιλάκια

Μαρία Έλενα

Γράμμα στον Άγιο Βασίλη …

merry-christmas.jpg

Άη Βασίλη

Όπως κάθε χρόνο σου στέλνω αυτό το γράμμα για να σου ζητήσω τα εξής:

1. Υγεία για μένα τα παιδιά μου και τους δικούς μου ανθρώπους.

2. Ειρήνη στον κόσμο.

3. Λιγότερα παιδιά να πεινάνε.

4. Ευτυχία σε όσους την έχουν ανάγκη.

Δώρα δεν θέλω έχω δύο, την Μαρκέλλα και τον Άγγελο.

Φιλάκια

Μαρία Έλενα

Γράμμα στον Άγιο Βασίλη …

merry-christmas.jpg

Άη Βασίλη

Όπως κάθε χρόνο σου στέλνω αυτό το γράμμα για να σου ζητήσω τα εξής:

1. Υγεία για μένα τα παιδιά μου και τους δικούς μου ανθρώπους.

2. Ειρήνη στον κόσμο.

3. Λιγότερα παιδιά να πεινάνε.

4. Ευτυχία σε όσους την έχουν ανάγκη.

Δώρα δεν θέλω έχω δύο, την Μαρκέλλα και τον Άγγελο.

Φιλάκια

Μαρία Έλενα

Γράμμα στον Άγιο Βασίλη …

merry-christmas.jpg

Άη Βασίλη

Όπως κάθε χρόνο σου στέλνω αυτό το γράμμα για να σου ζητήσω τα εξής:

1. Υγεία για μένα τα παιδιά μου και τους δικούς μου ανθρώπους.

2. Ειρήνη στον κόσμο.

3. Λιγότερα παιδιά να πεινάνε.

4. Ευτυχία σε όσους την έχουν ανάγκη.

Δώρα δεν θέλω έχω δύο, την Μαρκέλλα και τον Άγγελο.

Φιλάκια

Μαρία Έλενα

Γράμμα στον Άγιο Βασίλη …

merry-christmas.jpg

Άη Βασίλη

Όπως κάθε χρόνο σου στέλνω αυτό το γράμμα για να σου ζητήσω τα εξής:

1. Υγεία για μένα τα παιδιά μου και τους δικούς μου ανθρώπους.

2. Ειρήνη στον κόσμο.

3. Λιγότερα παιδιά να πεινάνε.

4. Ευτυχία σε όσους την έχουν ανάγκη.

Δώρα δεν θέλω έχω δύο, την Μαρκέλλα και τον Άγγελο.

Φιλάκια

Μαρία Έλενα

Γράμμα στον Άγιο Βασίλη …

merry-christmas.jpg

Άη Βασίλη

Όπως κάθε χρόνο σου στέλνω αυτό το γράμμα για να σου ζητήσω τα εξής:

1. Υγεία για μένα τα παιδιά μου και τους δικούς μου ανθρώπους.

2. Ειρήνη στον κόσμο.

3. Λιγότερα παιδιά να πεινάνε.

4. Ευτυχία σε όσους την έχουν ανάγκη.

Δώρα δεν θέλω έχω δύο, την Μαρκέλλα και τον Άγγελο.

Φιλάκια

Μαρία Έλενα

Γράμμα στον Άγιο Βασίλη …

merry-christmas.jpg

Άη Βασίλη

Όπως κάθε χρόνο σου στέλνω αυτό το γράμμα για να σου ζητήσω τα εξής:

1. Υγεία για μένα τα παιδιά μου και τους δικούς μου ανθρώπους.

2. Ειρήνη στον κόσμο.

3. Λιγότερα παιδιά να πεινάνε.

4. Ευτυχία σε όσους την έχουν ανάγκη.

Δώρα δεν θέλω έχω δύο, την Μαρκέλλα και τον Άγγελο.

Φιλάκια

Μαρία Έλενα

Γράμμα στον Άγιο Βασίλη …

merry-christmas.jpg

Άη Βασίλη

Όπως κάθε χρόνο σου στέλνω αυτό το γράμμα για να σου ζητήσω τα εξής:

1. Υγεία για μένα τα παιδιά μου και τους δικούς μου ανθρώπους.

2. Ειρήνη στον κόσμο.

3. Λιγότερα παιδιά να πεινάνε.

4. Ευτυχία σε όσους την έχουν ανάγκη.

Δώρα δεν θέλω έχω δύο, την Μαρκέλλα και τον Άγγελο.

Φιλάκια

Μαρία Έλενα