Αποδείξεις …

Αποδείξεις παύω να ζητάω

αν μ αγαπάς ή όχι

νιώθω την αγάπη σου

κάθε ώρα και κάθε λεπτό.

Όταν με φιλάς στα χείλη

αγκαλιά όταν με έχεις

γλυκόλογα όταν μου λες

σ’ αγαπώ και εγώ τόσο πολύ.

Δεν παραπονιέμαι για το ένα ή το άλλο

ξέρω καλά πόσο πολύ μ’ αγαπάς

και ούτε λεπτό δε μπορείς μακριά μου

τώρα είμαι σίγουρη για σένα.

Advertisement

Αποδείξεις …

Αποδείξεις παύω να ζητάω

αν μ αγαπάς ή όχι

νιώθω την αγάπη σου

κάθε ώρα και κάθε λεπτό.

Όταν με φιλάς στα χείλη

αγκαλιά όταν με έχεις

γλυκόλογα όταν μου λες

σ’ αγαπώ και εγώ τόσο πολύ.

Δεν παραπονιέμαι για το ένα ή το άλλο

ξέρω καλά πόσο πολύ μ’ αγαπάς

και ούτε λεπτό δε μπορείς μακριά μου

τώρα είμαι σίγουρη για σένα.

Αποδείξεις …

Αποδείξεις παύω να ζητάω

αν μ αγαπάς ή όχι

νιώθω την αγάπη σου

κάθε ώρα και κάθε λεπτό.

Όταν με φιλάς στα χείλη

αγκαλιά όταν με έχεις

γλυκόλογα όταν μου λες

σ’ αγαπώ και εγώ τόσο πολύ.

Δεν παραπονιέμαι για το ένα ή το άλλο

ξέρω καλά πόσο πολύ μ’ αγαπάς

και ούτε λεπτό δε μπορείς μακριά μου

τώρα είμαι σίγουρη για σένα.

Αποδείξεις …

Αποδείξεις παύω να ζητάω

αν μ αγαπάς ή όχι

νιώθω την αγάπη σου

κάθε ώρα και κάθε λεπτό.

Όταν με φιλάς στα χείλη

αγκαλιά όταν με έχεις

γλυκόλογα όταν μου λες

σ’ αγαπώ και εγώ τόσο πολύ.

Δεν παραπονιέμαι για το ένα ή το άλλο

ξέρω καλά πόσο πολύ μ’ αγαπάς

και ούτε λεπτό δε μπορείς μακριά μου

τώρα είμαι σίγουρη για σένα.

Αποδείξεις …

Αποδείξεις παύω να ζητάω

αν μ αγαπάς ή όχι

νιώθω την αγάπη σου

κάθε ώρα και κάθε λεπτό.

Όταν με φιλάς στα χείλη

αγκαλιά όταν με έχεις

γλυκόλογα όταν μου λες

σ’ αγαπώ και εγώ τόσο πολύ.

Δεν παραπονιέμαι για το ένα ή το άλλο

ξέρω καλά πόσο πολύ μ’ αγαπάς

και ούτε λεπτό δε μπορείς μακριά μου

τώρα είμαι σίγουρη για σένα.

Αποδείξεις …

Αποδείξεις παύω να ζητάω

αν μ αγαπάς ή όχι

νιώθω την αγάπη σου

κάθε ώρα και κάθε λεπτό.

Όταν με φιλάς στα χείλη

αγκαλιά όταν με έχεις

γλυκόλογα όταν μου λες

σ’ αγαπώ και εγώ τόσο πολύ.

Δεν παραπονιέμαι για το ένα ή το άλλο

ξέρω καλά πόσο πολύ μ’ αγαπάς

και ούτε λεπτό δε μπορείς μακριά μου

τώρα είμαι σίγουρη για σένα.

Αποδείξεις …

Αποδείξεις παύω να ζητάω

αν μ αγαπάς ή όχι

νιώθω την αγάπη σου

κάθε ώρα και κάθε λεπτό.

Όταν με φιλάς στα χείλη

αγκαλιά όταν με έχεις

γλυκόλογα όταν μου λες

σ’ αγαπώ και εγώ τόσο πολύ.

Δεν παραπονιέμαι για το ένα ή το άλλο

ξέρω καλά πόσο πολύ μ’ αγαπάς

και ούτε λεπτό δε μπορείς μακριά μου

τώρα είμαι σίγουρη για σένα.

Αποδείξεις …

Αποδείξεις παύω να ζητάω

αν μ αγαπάς ή όχι

νιώθω την αγάπη σου

κάθε ώρα και κάθε λεπτό.

Όταν με φιλάς στα χείλη

αγκαλιά όταν με έχεις

γλυκόλογα όταν μου λες

σ’ αγαπώ και εγώ τόσο πολύ.

Δεν παραπονιέμαι για το ένα ή το άλλο

ξέρω καλά πόσο πολύ μ’ αγαπάς

και ούτε λεπτό δε μπορείς μακριά μου

τώρα είμαι σίγουρη για σένα.

Αποδείξεις …

Αποδείξεις παύω να ζητάω

αν μ αγαπάς ή όχι

νιώθω την αγάπη σου

κάθε ώρα και κάθε λεπτό.

Όταν με φιλάς στα χείλη

αγκαλιά όταν με έχεις

γλυκόλογα όταν μου λες

σ’ αγαπώ και εγώ τόσο πολύ.

Δεν παραπονιέμαι για το ένα ή το άλλο

ξέρω καλά πόσο πολύ μ’ αγαπάς

και ούτε λεπτό δε μπορείς μακριά μου

τώρα είμαι σίγουρη για σένα.

Αποδείξεις …

Αποδείξεις παύω να ζητάω

αν μ αγαπάς ή όχι

νιώθω την αγάπη σου

κάθε ώρα και κάθε λεπτό.

Όταν με φιλάς στα χείλη

αγκαλιά όταν με έχεις

γλυκόλογα όταν μου λες

σ’ αγαπώ και εγώ τόσο πολύ.

Δεν παραπονιέμαι για το ένα ή το άλλο

ξέρω καλά πόσο πολύ μ’ αγαπάς

και ούτε λεπτό δε μπορείς μακριά μου

τώρα είμαι σίγουρη για σένα.