Να χαμογελάω …

smile.jpg

Με την ματιά σου

θέλω να ξυπνάω κάθε πρωί

μέσα στην αγκαλιά σου

αυτό μόνο ζητάω.

Οι μέρες μου

να γίνονται ομορφότερες

και οι νύχτες μου

πιο μοναδικές από πριν.

Να αγγίζω τη καρδιά σου

να νιώθω πως χτυπάει

μόνο για μένα συνέχεια

και να χαμογελάω.
Advertisement

Να χαμογελάω …

smile.jpg

Με την ματιά σου

θέλω να ξυπνάω κάθε πρωί

μέσα στην αγκαλιά σου

αυτό μόνο ζητάω.

Οι μέρες μου

να γίνονται ομορφότερες

και οι νύχτες μου

πιο μοναδικές από πριν.

Να αγγίζω τη καρδιά σου

να νιώθω πως χτυπάει

μόνο για μένα συνέχεια

και να χαμογελάω.

Να χαμογελάω …

smile.jpg

Με την ματιά σου

θέλω να ξυπνάω κάθε πρωί

μέσα στην αγκαλιά σου

αυτό μόνο ζητάω.

Οι μέρες μου

να γίνονται ομορφότερες

και οι νύχτες μου

πιο μοναδικές από πριν.

Να αγγίζω τη καρδιά σου

να νιώθω πως χτυπάει

μόνο για μένα συνέχεια

και να χαμογελάω.

Να χαμογελάω …

smile.jpg

Με την ματιά σου

θέλω να ξυπνάω κάθε πρωί

μέσα στην αγκαλιά σου

αυτό μόνο ζητάω.

Οι μέρες μου

να γίνονται ομορφότερες

και οι νύχτες μου

πιο μοναδικές από πριν.

Να αγγίζω τη καρδιά σου

να νιώθω πως χτυπάει

μόνο για μένα συνέχεια

και να χαμογελάω.

Να χαμογελάω …

smile.jpg

Με την ματιά σου

θέλω να ξυπνάω κάθε πρωί

μέσα στην αγκαλιά σου

αυτό μόνο ζητάω.

Οι μέρες μου

να γίνονται ομορφότερες

και οι νύχτες μου

πιο μοναδικές από πριν.

Να αγγίζω τη καρδιά σου

να νιώθω πως χτυπάει

μόνο για μένα συνέχεια

και να χαμογελάω.

Να χαμογελάω …

smile.jpg

Με την ματιά σου

θέλω να ξυπνάω κάθε πρωί

μέσα στην αγκαλιά σου

αυτό μόνο ζητάω.

Οι μέρες μου

να γίνονται ομορφότερες

και οι νύχτες μου

πιο μοναδικές από πριν.

Να αγγίζω τη καρδιά σου

να νιώθω πως χτυπάει

μόνο για μένα συνέχεια

και να χαμογελάω.

Να χαμογελάω …

smile.jpg

Με την ματιά σου

θέλω να ξυπνάω κάθε πρωί

μέσα στην αγκαλιά σου

αυτό μόνο ζητάω.

Οι μέρες μου

να γίνονται ομορφότερες

και οι νύχτες μου

πιο μοναδικές από πριν.

Να αγγίζω τη καρδιά σου

να νιώθω πως χτυπάει

μόνο για μένα συνέχεια

και να χαμογελάω.

Να χαμογελάω …

smile.jpg

Με την ματιά σου

θέλω να ξυπνάω κάθε πρωί

μέσα στην αγκαλιά σου

αυτό μόνο ζητάω.

Οι μέρες μου

να γίνονται ομορφότερες

και οι νύχτες μου

πιο μοναδικές από πριν.

Να αγγίζω τη καρδιά σου

να νιώθω πως χτυπάει

μόνο για μένα συνέχεια

και να χαμογελάω.

Να χαμογελάω …

smile.jpg

Με την ματιά σου

θέλω να ξυπνάω κάθε πρωί

μέσα στην αγκαλιά σου

αυτό μόνο ζητάω.

Οι μέρες μου

να γίνονται ομορφότερες

και οι νύχτες μου

πιο μοναδικές από πριν.

Να αγγίζω τη καρδιά σου

να νιώθω πως χτυπάει

μόνο για μένα συνέχεια

και να χαμογελάω.

Να χαμογελάω …

smile.jpg

Με την ματιά σου

θέλω να ξυπνάω κάθε πρωί

μέσα στην αγκαλιά σου

αυτό μόνο ζητάω.

Οι μέρες μου

να γίνονται ομορφότερες

και οι νύχτες μου

πιο μοναδικές από πριν.

Να αγγίζω τη καρδιά σου

να νιώθω πως χτυπάει

μόνο για μένα συνέχεια

και να χαμογελάω.