Μακάρι σου λέω …

Μακάρι χιόνι να πέσει

Να δούμε παραμονές χριστουγέννων 

και να χαρούμε …