Θα σε πω …

Την κάθε μέρα ευγνομονώ που βρίσκεσαι στη ζωή μου

την κάνεις ακόμα πιο όμορφη

και αν δε κατάλαβες πως σε σένα μιλάω

και όνομα πρέπει να σου δώσω

θα σε πω Έρωτα της ζωής μου …

Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν

και μη ξεχνάτε να χαμογελάτε …

Advertisement

Θα σε πω …

Την κάθε μέρα ευγνομονώ που βρίσκεσαι στη ζωή μου

την κάνεις ακόμα πιο όμορφη

και αν δε κατάλαβες πως σε σένα μιλάω

και όνομα πρέπει να σου δώσω

θα σε πω Έρωτα της ζωής μου …

Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν

και μη ξεχνάτε να χαμογελάτε …

Θα σε πω …

Την κάθε μέρα ευγνομονώ που βρίσκεσαι στη ζωή μου

την κάνεις ακόμα πιο όμορφη

και αν δε κατάλαβες πως σε σένα μιλάω

και όνομα πρέπει να σου δώσω

θα σε πω Έρωτα της ζωής μου …

Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν

και μη ξεχνάτε να χαμογελάτε …

Θα σε πω …

Την κάθε μέρα ευγνομονώ που βρίσκεσαι στη ζωή μου

την κάνεις ακόμα πιο όμορφη

και αν δε κατάλαβες πως σε σένα μιλάω

και όνομα πρέπει να σου δώσω

θα σε πω Έρωτα της ζωής μου …

Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν

και μη ξεχνάτε να χαμογελάτε …

Θα σε πω …

Την κάθε μέρα ευγνομονώ που βρίσκεσαι στη ζωή μου

την κάνεις ακόμα πιο όμορφη

και αν δε κατάλαβες πως σε σένα μιλάω

και όνομα πρέπει να σου δώσω

θα σε πω Έρωτα της ζωής μου …

Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν

και μη ξεχνάτε να χαμογελάτε …

Θα σε πω …

Την κάθε μέρα ευγνομονώ που βρίσκεσαι στη ζωή μου

την κάνεις ακόμα πιο όμορφη

και αν δε κατάλαβες πως σε σένα μιλάω

και όνομα πρέπει να σου δώσω

θα σε πω Έρωτα της ζωής μου …

Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν

και μη ξεχνάτε να χαμογελάτε …

Θα σε πω …

Την κάθε μέρα ευγνομονώ που βρίσκεσαι στη ζωή μου

την κάνεις ακόμα πιο όμορφη

και αν δε κατάλαβες πως σε σένα μιλάω

και όνομα πρέπει να σου δώσω

θα σε πω Έρωτα της ζωής μου …

Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν

και μη ξεχνάτε να χαμογελάτε …

Θα σε πω …

Την κάθε μέρα ευγνομονώ που βρίσκεσαι στη ζωή μου

την κάνεις ακόμα πιο όμορφη

και αν δε κατάλαβες πως σε σένα μιλάω

και όνομα πρέπει να σου δώσω

θα σε πω Έρωτα της ζωής μου …

Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν

και μη ξεχνάτε να χαμογελάτε …

Θα σε πω …

Την κάθε μέρα ευγνομονώ που βρίσκεσαι στη ζωή μου

την κάνεις ακόμα πιο όμορφη

και αν δε κατάλαβες πως σε σένα μιλάω

και όνομα πρέπει να σου δώσω

θα σε πω Έρωτα της ζωής μου …

Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν

και μη ξεχνάτε να χαμογελάτε …

Θα σε πω …

Την κάθε μέρα ευγνομονώ που βρίσκεσαι στη ζωή μου

την κάνεις ακόμα πιο όμορφη

και αν δε κατάλαβες πως σε σένα μιλάω

και όνομα πρέπει να σου δώσω

θα σε πω Έρωτα της ζωής μου …

Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν

και μη ξεχνάτε να χαμογελάτε …