Ξετυλίγουμε …

love.gif

Ξετυλίγουμε την παραμυθένια κλωστή του έρωτα.

Τα λόγια τολμούν.

Το ταξίδι από την καρδιά στα χείλη.

Οι ήχοι που γίνονται χάδια που ξυπνούν το σώμα για να ακούσει την ιστορία της αγάπης.

Σ’ αγαπώ.

Σ’ αγαπώ ακόμη γιατί τα μάγουλα σου ζέσταναν τα δάχτυλα μου.

Advertisement

Ξετυλίγουμε …

love.gif

Ξετυλίγουμε την παραμυθένια κλωστή του έρωτα.

Τα λόγια τολμούν.

Το ταξίδι από την καρδιά στα χείλη.

Οι ήχοι που γίνονται χάδια που ξυπνούν το σώμα για να ακούσει την ιστορία της αγάπης.

Σ’ αγαπώ.

Σ’ αγαπώ ακόμη γιατί τα μάγουλα σου ζέσταναν τα δάχτυλα μου.

Ξετυλίγουμε …

love.gif

Ξετυλίγουμε την παραμυθένια κλωστή του έρωτα.

Τα λόγια τολμούν.

Το ταξίδι από την καρδιά στα χείλη.

Οι ήχοι που γίνονται χάδια που ξυπνούν το σώμα για να ακούσει την ιστορία της αγάπης.

Σ’ αγαπώ.

Σ’ αγαπώ ακόμη γιατί τα μάγουλα σου ζέσταναν τα δάχτυλα μου.

Ξετυλίγουμε …

love.gif

Ξετυλίγουμε την παραμυθένια κλωστή του έρωτα.

Τα λόγια τολμούν.

Το ταξίδι από την καρδιά στα χείλη.

Οι ήχοι που γίνονται χάδια που ξυπνούν το σώμα για να ακούσει την ιστορία της αγάπης.

Σ’ αγαπώ.

Σ’ αγαπώ ακόμη γιατί τα μάγουλα σου ζέσταναν τα δάχτυλα μου.

Ξετυλίγουμε …

love.gif

Ξετυλίγουμε την παραμυθένια κλωστή του έρωτα.

Τα λόγια τολμούν.

Το ταξίδι από την καρδιά στα χείλη.

Οι ήχοι που γίνονται χάδια που ξυπνούν το σώμα για να ακούσει την ιστορία της αγάπης.

Σ’ αγαπώ.

Σ’ αγαπώ ακόμη γιατί τα μάγουλα σου ζέσταναν τα δάχτυλα μου.

Ξετυλίγουμε …

love.gif

Ξετυλίγουμε την παραμυθένια κλωστή του έρωτα.

Τα λόγια τολμούν.

Το ταξίδι από την καρδιά στα χείλη.

Οι ήχοι που γίνονται χάδια που ξυπνούν το σώμα για να ακούσει την ιστορία της αγάπης.

Σ’ αγαπώ.

Σ’ αγαπώ ακόμη γιατί τα μάγουλα σου ζέσταναν τα δάχτυλα μου.

Ξετυλίγουμε …

love.gif

Ξετυλίγουμε την παραμυθένια κλωστή του έρωτα.

Τα λόγια τολμούν.

Το ταξίδι από την καρδιά στα χείλη.

Οι ήχοι που γίνονται χάδια που ξυπνούν το σώμα για να ακούσει την ιστορία της αγάπης.

Σ’ αγαπώ.

Σ’ αγαπώ ακόμη γιατί τα μάγουλα σου ζέσταναν τα δάχτυλα μου.

Ξετυλίγουμε …

love.gif

Ξετυλίγουμε την παραμυθένια κλωστή του έρωτα.

Τα λόγια τολμούν.

Το ταξίδι από την καρδιά στα χείλη.

Οι ήχοι που γίνονται χάδια που ξυπνούν το σώμα για να ακούσει την ιστορία της αγάπης.

Σ’ αγαπώ.

Σ’ αγαπώ ακόμη γιατί τα μάγουλα σου ζέσταναν τα δάχτυλα μου.

Ξετυλίγουμε …

love.gif

Ξετυλίγουμε την παραμυθένια κλωστή του έρωτα.

Τα λόγια τολμούν.

Το ταξίδι από την καρδιά στα χείλη.

Οι ήχοι που γίνονται χάδια που ξυπνούν το σώμα για να ακούσει την ιστορία της αγάπης.

Σ’ αγαπώ.

Σ’ αγαπώ ακόμη γιατί τα μάγουλα σου ζέσταναν τα δάχτυλα μου.

Ξετυλίγουμε …

love.gif

Ξετυλίγουμε την παραμυθένια κλωστή του έρωτα.

Τα λόγια τολμούν.

Το ταξίδι από την καρδιά στα χείλη.

Οι ήχοι που γίνονται χάδια που ξυπνούν το σώμα για να ακούσει την ιστορία της αγάπης.

Σ’ αγαπώ.

Σ’ αγαπώ ακόμη γιατί τα μάγουλα σου ζέσταναν τα δάχτυλα μου.