Φεγγάρι μου χλωμό …

Κάθε βράδυ κλαίω και πονώ

και κοιτώ ψηλά στον ουρανό

Φεγγάρι μου χλωμό

Φεγγάρι μου χλωμό

φεγγάρι την αγάπη μου για πες μου που θα βρω

Φεγγάρι μου χλωμό

μια χαρη σου ζητώ

φεγγάρι αν τη βλέπεις πες της πως την αγαπώ

Advertisement

Φεγγάρι μου χλωμό …

Κάθε βράδυ κλαίω και πονώ

και κοιτώ ψηλά στον ουρανό

Φεγγάρι μου χλωμό

Φεγγάρι μου χλωμό

φεγγάρι την αγάπη μου για πες μου που θα βρω

Φεγγάρι μου χλωμό

μια χαρη σου ζητώ

φεγγάρι αν τη βλέπεις πες της πως την αγαπώ

Φεγγάρι μου χλωμό …

Κάθε βράδυ κλαίω και πονώ

και κοιτώ ψηλά στον ουρανό

Φεγγάρι μου χλωμό

Φεγγάρι μου χλωμό

φεγγάρι την αγάπη μου για πες μου που θα βρω

Φεγγάρι μου χλωμό

μια χαρη σου ζητώ

φεγγάρι αν τη βλέπεις πες της πως την αγαπώ

Φεγγάρι μου χλωμό …

Κάθε βράδυ κλαίω και πονώ

και κοιτώ ψηλά στον ουρανό

Φεγγάρι μου χλωμό

Φεγγάρι μου χλωμό

φεγγάρι την αγάπη μου για πες μου που θα βρω

Φεγγάρι μου χλωμό

μια χαρη σου ζητώ

φεγγάρι αν τη βλέπεις πες της πως την αγαπώ

Φεγγάρι μου χλωμό …

Κάθε βράδυ κλαίω και πονώ

και κοιτώ ψηλά στον ουρανό

Φεγγάρι μου χλωμό

Φεγγάρι μου χλωμό

φεγγάρι την αγάπη μου για πες μου που θα βρω

Φεγγάρι μου χλωμό

μια χαρη σου ζητώ

φεγγάρι αν τη βλέπεις πες της πως την αγαπώ

Φεγγάρι μου χλωμό …

Κάθε βράδυ κλαίω και πονώ

και κοιτώ ψηλά στον ουρανό

Φεγγάρι μου χλωμό

Φεγγάρι μου χλωμό

φεγγάρι την αγάπη μου για πες μου που θα βρω

Φεγγάρι μου χλωμό

μια χαρη σου ζητώ

φεγγάρι αν τη βλέπεις πες της πως την αγαπώ

Φεγγάρι μου χλωμό …

Κάθε βράδυ κλαίω και πονώ

και κοιτώ ψηλά στον ουρανό

Φεγγάρι μου χλωμό

Φεγγάρι μου χλωμό

φεγγάρι την αγάπη μου για πες μου που θα βρω

Φεγγάρι μου χλωμό

μια χαρη σου ζητώ

φεγγάρι αν τη βλέπεις πες της πως την αγαπώ

Φεγγάρι μου χλωμό …

Κάθε βράδυ κλαίω και πονώ

και κοιτώ ψηλά στον ουρανό

Φεγγάρι μου χλωμό

Φεγγάρι μου χλωμό

φεγγάρι την αγάπη μου για πες μου που θα βρω

Φεγγάρι μου χλωμό

μια χαρη σου ζητώ

φεγγάρι αν τη βλέπεις πες της πως την αγαπώ

Φεγγάρι μου χλωμό …

Κάθε βράδυ κλαίω και πονώ

και κοιτώ ψηλά στον ουρανό

Φεγγάρι μου χλωμό

Φεγγάρι μου χλωμό

φεγγάρι την αγάπη μου για πες μου που θα βρω

Φεγγάρι μου χλωμό

μια χαρη σου ζητώ

φεγγάρι αν τη βλέπεις πες της πως την αγαπώ

Φεγγάρι μου χλωμό …

Κάθε βράδυ κλαίω και πονώ

και κοιτώ ψηλά στον ουρανό

Φεγγάρι μου χλωμό

Φεγγάρι μου χλωμό

φεγγάρι την αγάπη μου για πες μου που θα βρω

Φεγγάρι μου χλωμό

μια χαρη σου ζητώ

φεγγάρι αν τη βλέπεις πες της πως την αγαπώ