Κοίτα ψηλά …

angelghh.jpg

Δεν ήξερα ότι οι άγγελοι κατεβαίνουν στη γη μέχρι που γνώρισα εσένα.

Γι’ αυτό λοιπόν άγγελε μου όταν νοσταλγείς τον ουρανό

κοίτα ψηλά τα αστέρια. θέλω να νιώθεις το βλέμμα μου

γιατί στον ουρανό συναντιούνται οι ματιές τον ανθρώπων

όσο μακριά κι αν είναι αυτοί.

Κοίτα ψηλά …

angelghh.jpg

Δεν ήξερα ότι οι άγγελοι κατεβαίνουν στη γη μέχρι που γνώρισα εσένα.

Γι’ αυτό λοιπόν άγγελε μου όταν νοσταλγείς τον ουρανό

κοίτα ψηλά τα αστέρια. θέλω να νιώθεις το βλέμμα μου

γιατί στον ουρανό συναντιούνται οι ματιές τον ανθρώπων

όσο μακριά κι αν είναι αυτοί.

Κοίτα ψηλά …

angelghh.jpg

Δεν ήξερα ότι οι άγγελοι κατεβαίνουν στη γη μέχρι που γνώρισα εσένα.

Γι’ αυτό λοιπόν άγγελε μου όταν νοσταλγείς τον ουρανό

κοίτα ψηλά τα αστέρια. θέλω να νιώθεις το βλέμμα μου

γιατί στον ουρανό συναντιούνται οι ματιές τον ανθρώπων

όσο μακριά κι αν είναι αυτοί.

Κοίτα ψηλά …

angelghh.jpg

Δεν ήξερα ότι οι άγγελοι κατεβαίνουν στη γη μέχρι που γνώρισα εσένα.

Γι’ αυτό λοιπόν άγγελε μου όταν νοσταλγείς τον ουρανό

κοίτα ψηλά τα αστέρια. θέλω να νιώθεις το βλέμμα μου

γιατί στον ουρανό συναντιούνται οι ματιές τον ανθρώπων

όσο μακριά κι αν είναι αυτοί.

Κοίτα ψηλά …

angelghh.jpg

Δεν ήξερα ότι οι άγγελοι κατεβαίνουν στη γη μέχρι που γνώρισα εσένα.

Γι’ αυτό λοιπόν άγγελε μου όταν νοσταλγείς τον ουρανό

κοίτα ψηλά τα αστέρια. θέλω να νιώθεις το βλέμμα μου

γιατί στον ουρανό συναντιούνται οι ματιές τον ανθρώπων

όσο μακριά κι αν είναι αυτοί.

Κοίτα ψηλά …

angelghh.jpg

Δεν ήξερα ότι οι άγγελοι κατεβαίνουν στη γη μέχρι που γνώρισα εσένα.

Γι’ αυτό λοιπόν άγγελε μου όταν νοσταλγείς τον ουρανό

κοίτα ψηλά τα αστέρια. θέλω να νιώθεις το βλέμμα μου

γιατί στον ουρανό συναντιούνται οι ματιές τον ανθρώπων

όσο μακριά κι αν είναι αυτοί.

Κοίτα ψηλά …

angelghh.jpg

Δεν ήξερα ότι οι άγγελοι κατεβαίνουν στη γη μέχρι που γνώρισα εσένα.

Γι’ αυτό λοιπόν άγγελε μου όταν νοσταλγείς τον ουρανό

κοίτα ψηλά τα αστέρια. θέλω να νιώθεις το βλέμμα μου

γιατί στον ουρανό συναντιούνται οι ματιές τον ανθρώπων

όσο μακριά κι αν είναι αυτοί.

Κοίτα ψηλά …

angelghh.jpg

Δεν ήξερα ότι οι άγγελοι κατεβαίνουν στη γη μέχρι που γνώρισα εσένα.

Γι’ αυτό λοιπόν άγγελε μου όταν νοσταλγείς τον ουρανό

κοίτα ψηλά τα αστέρια. θέλω να νιώθεις το βλέμμα μου

γιατί στον ουρανό συναντιούνται οι ματιές τον ανθρώπων

όσο μακριά κι αν είναι αυτοί.

Κοίτα ψηλά …

angelghh.jpg

Δεν ήξερα ότι οι άγγελοι κατεβαίνουν στη γη μέχρι που γνώρισα εσένα.

Γι’ αυτό λοιπόν άγγελε μου όταν νοσταλγείς τον ουρανό

κοίτα ψηλά τα αστέρια. θέλω να νιώθεις το βλέμμα μου

γιατί στον ουρανό συναντιούνται οι ματιές τον ανθρώπων

όσο μακριά κι αν είναι αυτοί.

Κοίτα ψηλά …

angelghh.jpg

Δεν ήξερα ότι οι άγγελοι κατεβαίνουν στη γη μέχρι που γνώρισα εσένα.

Γι’ αυτό λοιπόν άγγελε μου όταν νοσταλγείς τον ουρανό

κοίτα ψηλά τα αστέρια. θέλω να νιώθεις το βλέμμα μου

γιατί στον ουρανό συναντιούνται οι ματιές τον ανθρώπων

όσο μακριά κι αν είναι αυτοί.