Αχ θαλασσά μου ΕΣΥ …

Seaddd.jpg

Θάλασσα εσύ που με κάνεις ευτυχισμένη

που την καρδιά μου γαληνεύεις

νιώθεις το κάθε χτύπο της

αγγίζεις τη κάθε χορδή της,

Νιώσε τα χείλη μου

στην άμμο τ’ αφήνω

και αναρωτιέμαι αν η αγάπη

νιώθει το κάθε χτύπο της.

Αν στο ακρογιάλι που λατρέυω

θα έρθει απόψε η αγάπη

για ένα μυστικό που έχω να της πω

χαμογέλασε μη φοβάσαι.

Αχ θαλασσά μου ΕΣΥ …

Seaddd.jpg

Θάλασσα εσύ που με κάνεις ευτυχισμένη

που την καρδιά μου γαληνεύεις

νιώθεις το κάθε χτύπο της

αγγίζεις τη κάθε χορδή της,

Νιώσε τα χείλη μου

στην άμμο τ’ αφήνω

και αναρωτιέμαι αν η αγάπη

νιώθει το κάθε χτύπο της.

Αν στο ακρογιάλι που λατρέυω

θα έρθει απόψε η αγάπη

για ένα μυστικό που έχω να της πω

χαμογέλασε μη φοβάσαι.

Αχ θαλασσά μου ΕΣΥ …

Seaddd.jpg

Θάλασσα εσύ που με κάνεις ευτυχισμένη

που την καρδιά μου γαληνεύεις

νιώθεις το κάθε χτύπο της

αγγίζεις τη κάθε χορδή της,

Νιώσε τα χείλη μου

στην άμμο τ’ αφήνω

και αναρωτιέμαι αν η αγάπη

νιώθει το κάθε χτύπο της.

Αν στο ακρογιάλι που λατρέυω

θα έρθει απόψε η αγάπη

για ένα μυστικό που έχω να της πω

χαμογέλασε μη φοβάσαι.

Αχ θαλασσά μου ΕΣΥ …

Seaddd.jpg

Θάλασσα εσύ που με κάνεις ευτυχισμένη

που την καρδιά μου γαληνεύεις

νιώθεις το κάθε χτύπο της

αγγίζεις τη κάθε χορδή της,

Νιώσε τα χείλη μου

στην άμμο τ’ αφήνω

και αναρωτιέμαι αν η αγάπη

νιώθει το κάθε χτύπο της.

Αν στο ακρογιάλι που λατρέυω

θα έρθει απόψε η αγάπη

για ένα μυστικό που έχω να της πω

χαμογέλασε μη φοβάσαι.

Αχ θαλασσά μου ΕΣΥ …

Seaddd.jpg

Θάλασσα εσύ που με κάνεις ευτυχισμένη

που την καρδιά μου γαληνεύεις

νιώθεις το κάθε χτύπο της

αγγίζεις τη κάθε χορδή της,

Νιώσε τα χείλη μου

στην άμμο τ’ αφήνω

και αναρωτιέμαι αν η αγάπη

νιώθει το κάθε χτύπο της.

Αν στο ακρογιάλι που λατρέυω

θα έρθει απόψε η αγάπη

για ένα μυστικό που έχω να της πω

χαμογέλασε μη φοβάσαι.

Αχ θαλασσά μου ΕΣΥ …

Seaddd.jpg

Θάλασσα εσύ που με κάνεις ευτυχισμένη

που την καρδιά μου γαληνεύεις

νιώθεις το κάθε χτύπο της

αγγίζεις τη κάθε χορδή της,

Νιώσε τα χείλη μου

στην άμμο τ’ αφήνω

και αναρωτιέμαι αν η αγάπη

νιώθει το κάθε χτύπο της.

Αν στο ακρογιάλι που λατρέυω

θα έρθει απόψε η αγάπη

για ένα μυστικό που έχω να της πω

χαμογέλασε μη φοβάσαι.

Αχ θαλασσά μου ΕΣΥ …

Seaddd.jpg

Θάλασσα εσύ που με κάνεις ευτυχισμένη

που την καρδιά μου γαληνεύεις

νιώθεις το κάθε χτύπο της

αγγίζεις τη κάθε χορδή της,

Νιώσε τα χείλη μου

στην άμμο τ’ αφήνω

και αναρωτιέμαι αν η αγάπη

νιώθει το κάθε χτύπο της.

Αν στο ακρογιάλι που λατρέυω

θα έρθει απόψε η αγάπη

για ένα μυστικό που έχω να της πω

χαμογέλασε μη φοβάσαι.

Αχ θαλασσά μου ΕΣΥ …

Seaddd.jpg

Θάλασσα εσύ που με κάνεις ευτυχισμένη

που την καρδιά μου γαληνεύεις

νιώθεις το κάθε χτύπο της

αγγίζεις τη κάθε χορδή της,

Νιώσε τα χείλη μου

στην άμμο τ’ αφήνω

και αναρωτιέμαι αν η αγάπη

νιώθει το κάθε χτύπο της.

Αν στο ακρογιάλι που λατρέυω

θα έρθει απόψε η αγάπη

για ένα μυστικό που έχω να της πω

χαμογέλασε μη φοβάσαι.

Αχ θαλασσά μου ΕΣΥ …

Seaddd.jpg

Θάλασσα εσύ που με κάνεις ευτυχισμένη

που την καρδιά μου γαληνεύεις

νιώθεις το κάθε χτύπο της

αγγίζεις τη κάθε χορδή της,

Νιώσε τα χείλη μου

στην άμμο τ’ αφήνω

και αναρωτιέμαι αν η αγάπη

νιώθει το κάθε χτύπο της.

Αν στο ακρογιάλι που λατρέυω

θα έρθει απόψε η αγάπη

για ένα μυστικό που έχω να της πω

χαμογέλασε μη φοβάσαι.

Αχ θαλασσά μου ΕΣΥ …

Seaddd.jpg

Θάλασσα εσύ που με κάνεις ευτυχισμένη

που την καρδιά μου γαληνεύεις

νιώθεις το κάθε χτύπο της

αγγίζεις τη κάθε χορδή της,

Νιώσε τα χείλη μου

στην άμμο τ’ αφήνω

και αναρωτιέμαι αν η αγάπη

νιώθει το κάθε χτύπο της.

Αν στο ακρογιάλι που λατρέυω

θα έρθει απόψε η αγάπη

για ένα μυστικό που έχω να της πω

χαμογέλασε μη φοβάσαι.