Για τον Αγγελό μου που γεννήθηκε …

Μια αγάπη στη ζωή μου ήρθε

Ο Αγγελός μου γεννήθηκε και είναι ένας κούκλος.

Η ζωή μου άλλαξε και είμαι τόσο ευτυχισμένη.

Για πρώτο δώρο στον ερωτά μου έφτιαξα κάτι μοναδικό

IMGP9897.jpg

Μαζί με την Μαρκέλλα φτιάξαμε και κάτι άλλο

Μια τούρτα για το μωράκι μας …

IMGP9782α.jpg

Advertisement

Για τον Αγγελό μου που γεννήθηκε …

Μια αγάπη στη ζωή μου ήρθε

Ο Αγγελός μου γεννήθηκε και είναι ένας κούκλος.

Η ζωή μου άλλαξε και είμαι τόσο ευτυχισμένη.

Για πρώτο δώρο στον ερωτά μου έφτιαξα κάτι μοναδικό

IMGP9897.jpg

Μαζί με την Μαρκέλλα φτιάξαμε και κάτι άλλο

Μια τούρτα για το μωράκι μας …

IMGP9782α.jpg

Για τον Αγγελό μου που γεννήθηκε …

Μια αγάπη στη ζωή μου ήρθε

Ο Αγγελός μου γεννήθηκε και είναι ένας κούκλος.

Η ζωή μου άλλαξε και είμαι τόσο ευτυχισμένη.

Για πρώτο δώρο στον ερωτά μου έφτιαξα κάτι μοναδικό

IMGP9897.jpg

Μαζί με την Μαρκέλλα φτιάξαμε και κάτι άλλο

Μια τούρτα για το μωράκι μας …

IMGP9782α.jpg

Για τον Αγγελό μου που γεννήθηκε …

Μια αγάπη στη ζωή μου ήρθε

Ο Αγγελός μου γεννήθηκε και είναι ένας κούκλος.

Η ζωή μου άλλαξε και είμαι τόσο ευτυχισμένη.

Για πρώτο δώρο στον ερωτά μου έφτιαξα κάτι μοναδικό

IMGP9897.jpg

Μαζί με την Μαρκέλλα φτιάξαμε και κάτι άλλο

Μια τούρτα για το μωράκι μας …

IMGP9782α.jpg

Για τον Αγγελό μου που γεννήθηκε …

Μια αγάπη στη ζωή μου ήρθε

Ο Αγγελός μου γεννήθηκε και είναι ένας κούκλος.

Η ζωή μου άλλαξε και είμαι τόσο ευτυχισμένη.

Για πρώτο δώρο στον ερωτά μου έφτιαξα κάτι μοναδικό

IMGP9897.jpg

Μαζί με την Μαρκέλλα φτιάξαμε και κάτι άλλο

Μια τούρτα για το μωράκι μας …

IMGP9782α.jpg

Για τον Αγγελό μου που γεννήθηκε …

Μια αγάπη στη ζωή μου ήρθε

Ο Αγγελός μου γεννήθηκε και είναι ένας κούκλος.

Η ζωή μου άλλαξε και είμαι τόσο ευτυχισμένη.

Για πρώτο δώρο στον ερωτά μου έφτιαξα κάτι μοναδικό

IMGP9897.jpg

Μαζί με την Μαρκέλλα φτιάξαμε και κάτι άλλο

Μια τούρτα για το μωράκι μας …

IMGP9782α.jpg

Για τον Αγγελό μου που γεννήθηκε …

Μια αγάπη στη ζωή μου ήρθε

Ο Αγγελός μου γεννήθηκε και είναι ένας κούκλος.

Η ζωή μου άλλαξε και είμαι τόσο ευτυχισμένη.

Για πρώτο δώρο στον ερωτά μου έφτιαξα κάτι μοναδικό

IMGP9897.jpg

Μαζί με την Μαρκέλλα φτιάξαμε και κάτι άλλο

Μια τούρτα για το μωράκι μας …

IMGP9782α.jpg

Για τον Αγγελό μου που γεννήθηκε …

Μια αγάπη στη ζωή μου ήρθε

Ο Αγγελός μου γεννήθηκε και είναι ένας κούκλος.

Η ζωή μου άλλαξε και είμαι τόσο ευτυχισμένη.

Για πρώτο δώρο στον ερωτά μου έφτιαξα κάτι μοναδικό

IMGP9897.jpg

Μαζί με την Μαρκέλλα φτιάξαμε και κάτι άλλο

Μια τούρτα για το μωράκι μας …

IMGP9782α.jpg

Για τον Αγγελό μου που γεννήθηκε …

Μια αγάπη στη ζωή μου ήρθε

Ο Αγγελός μου γεννήθηκε και είναι ένας κούκλος.

Η ζωή μου άλλαξε και είμαι τόσο ευτυχισμένη.

Για πρώτο δώρο στον ερωτά μου έφτιαξα κάτι μοναδικό

IMGP9897.jpg

Μαζί με την Μαρκέλλα φτιάξαμε και κάτι άλλο

Μια τούρτα για το μωράκι μας …

IMGP9782α.jpg

Για τον Αγγελό μου που γεννήθηκε …

Μια αγάπη στη ζωή μου ήρθε

Ο Αγγελός μου γεννήθηκε και είναι ένας κούκλος.

Η ζωή μου άλλαξε και είμαι τόσο ευτυχισμένη.

Για πρώτο δώρο στον ερωτά μου έφτιαξα κάτι μοναδικό

IMGP9897.jpg

Μαζί με την Μαρκέλλα φτιάξαμε και κάτι άλλο

Μια τούρτα για το μωράκι μας …

IMGP9782α.jpg