Ανυπομονώ πολύ …

Ανυπομονώ  …

να σε σφίξω στην αγκαλιά μου

ν’ αγγίξω τα χεράκια σου τα χειλάκια σου

να δω το προσωπάκι σου να με κοιτάει

να μου χαμογελάει κάθε λεπτό

Αγγελέ μου πότε θα έρθεις;

να νιώσω την αγάπη σου;

να γευτώ τα γλυκά σου φιλιά;

Θέλω να σ’ ακούσω να μου λες «μαμά σ’ αγαπάω πολύ» ..
Advertisement

Ανυπομονώ πολύ …

Ανυπομονώ  …

να σε σφίξω στην αγκαλιά μου

ν’ αγγίξω τα χεράκια σου τα χειλάκια σου

να δω το προσωπάκι σου να με κοιτάει

να μου χαμογελάει κάθε λεπτό

Αγγελέ μου πότε θα έρθεις;

να νιώσω την αγάπη σου;

να γευτώ τα γλυκά σου φιλιά;

Θέλω να σ’ ακούσω να μου λες «μαμά σ’ αγαπάω πολύ» ..

Ανυπομονώ πολύ …

Ανυπομονώ  …

να σε σφίξω στην αγκαλιά μου

ν’ αγγίξω τα χεράκια σου τα χειλάκια σου

να δω το προσωπάκι σου να με κοιτάει

να μου χαμογελάει κάθε λεπτό

Αγγελέ μου πότε θα έρθεις;

να νιώσω την αγάπη σου;

να γευτώ τα γλυκά σου φιλιά;

Θέλω να σ’ ακούσω να μου λες «μαμά σ’ αγαπάω πολύ» ..

Ανυπομονώ πολύ …

Ανυπομονώ  …

να σε σφίξω στην αγκαλιά μου

ν’ αγγίξω τα χεράκια σου τα χειλάκια σου

να δω το προσωπάκι σου να με κοιτάει

να μου χαμογελάει κάθε λεπτό

Αγγελέ μου πότε θα έρθεις;

να νιώσω την αγάπη σου;

να γευτώ τα γλυκά σου φιλιά;

Θέλω να σ’ ακούσω να μου λες «μαμά σ’ αγαπάω πολύ» ..

Ανυπομονώ πολύ …

Ανυπομονώ  …

να σε σφίξω στην αγκαλιά μου

ν’ αγγίξω τα χεράκια σου τα χειλάκια σου

να δω το προσωπάκι σου να με κοιτάει

να μου χαμογελάει κάθε λεπτό

Αγγελέ μου πότε θα έρθεις;

να νιώσω την αγάπη σου;

να γευτώ τα γλυκά σου φιλιά;

Θέλω να σ’ ακούσω να μου λες «μαμά σ’ αγαπάω πολύ» ..

Ανυπομονώ πολύ …

Ανυπομονώ  …

να σε σφίξω στην αγκαλιά μου

ν’ αγγίξω τα χεράκια σου τα χειλάκια σου

να δω το προσωπάκι σου να με κοιτάει

να μου χαμογελάει κάθε λεπτό

Αγγελέ μου πότε θα έρθεις;

να νιώσω την αγάπη σου;

να γευτώ τα γλυκά σου φιλιά;

Θέλω να σ’ ακούσω να μου λες «μαμά σ’ αγαπάω πολύ» ..

Ανυπομονώ πολύ …

Ανυπομονώ  …

να σε σφίξω στην αγκαλιά μου

ν’ αγγίξω τα χεράκια σου τα χειλάκια σου

να δω το προσωπάκι σου να με κοιτάει

να μου χαμογελάει κάθε λεπτό

Αγγελέ μου πότε θα έρθεις;

να νιώσω την αγάπη σου;

να γευτώ τα γλυκά σου φιλιά;

Θέλω να σ’ ακούσω να μου λες «μαμά σ’ αγαπάω πολύ» ..

Ανυπομονώ πολύ …

Ανυπομονώ  …

να σε σφίξω στην αγκαλιά μου

ν’ αγγίξω τα χεράκια σου τα χειλάκια σου

να δω το προσωπάκι σου να με κοιτάει

να μου χαμογελάει κάθε λεπτό

Αγγελέ μου πότε θα έρθεις;

να νιώσω την αγάπη σου;

να γευτώ τα γλυκά σου φιλιά;

Θέλω να σ’ ακούσω να μου λες «μαμά σ’ αγαπάω πολύ» ..

Ανυπομονώ πολύ …

Ανυπομονώ  …

να σε σφίξω στην αγκαλιά μου

ν’ αγγίξω τα χεράκια σου τα χειλάκια σου

να δω το προσωπάκι σου να με κοιτάει

να μου χαμογελάει κάθε λεπτό

Αγγελέ μου πότε θα έρθεις;

να νιώσω την αγάπη σου;

να γευτώ τα γλυκά σου φιλιά;

Θέλω να σ’ ακούσω να μου λες «μαμά σ’ αγαπάω πολύ» ..

Ανυπομονώ πολύ …

Ανυπομονώ  …

να σε σφίξω στην αγκαλιά μου

ν’ αγγίξω τα χεράκια σου τα χειλάκια σου

να δω το προσωπάκι σου να με κοιτάει

να μου χαμογελάει κάθε λεπτό

Αγγελέ μου πότε θα έρθεις;

να νιώσω την αγάπη σου;

να γευτώ τα γλυκά σου φιλιά;

Θέλω να σ’ ακούσω να μου λες «μαμά σ’ αγαπάω πολύ» ..