Από μένα ευχές …

Ευχές σε όσους γιορτάζουν σήμερα.

Χρόνια πολλά στον πατερούλη μου που έχει γενέθλια σήμερα.

Ο Άγγελος μου σε λίγες ώρες θα είναι στην αγκαλιά μου

Του αφιερώνω το αγαπημένο μου τραγούδι με την αγάπη μου …

Advertisement

Από μένα ευχές …

Ευχές σε όσους γιορτάζουν σήμερα.

Χρόνια πολλά στον πατερούλη μου που έχει γενέθλια σήμερα.

Ο Άγγελος μου σε λίγες ώρες θα είναι στην αγκαλιά μου

Του αφιερώνω το αγαπημένο μου τραγούδι με την αγάπη μου …

Από μένα ευχές …

Ευχές σε όσους γιορτάζουν σήμερα.

Χρόνια πολλά στον πατερούλη μου που έχει γενέθλια σήμερα.

Ο Άγγελος μου σε λίγες ώρες θα είναι στην αγκαλιά μου

Του αφιερώνω το αγαπημένο μου τραγούδι με την αγάπη μου …

Από μένα ευχές …

Ευχές σε όσους γιορτάζουν σήμερα.

Χρόνια πολλά στον πατερούλη μου που έχει γενέθλια σήμερα.

Ο Άγγελος μου σε λίγες ώρες θα είναι στην αγκαλιά μου

Του αφιερώνω το αγαπημένο μου τραγούδι με την αγάπη μου …

Από μένα ευχές …

Ευχές σε όσους γιορτάζουν σήμερα.

Χρόνια πολλά στον πατερούλη μου που έχει γενέθλια σήμερα.

Ο Άγγελος μου σε λίγες ώρες θα είναι στην αγκαλιά μου

Του αφιερώνω το αγαπημένο μου τραγούδι με την αγάπη μου …

Από μένα ευχές …

Ευχές σε όσους γιορτάζουν σήμερα.

Χρόνια πολλά στον πατερούλη μου που έχει γενέθλια σήμερα.

Ο Άγγελος μου σε λίγες ώρες θα είναι στην αγκαλιά μου

Του αφιερώνω το αγαπημένο μου τραγούδι με την αγάπη μου …

Από μένα ευχές …

Ευχές σε όσους γιορτάζουν σήμερα.

Χρόνια πολλά στον πατερούλη μου που έχει γενέθλια σήμερα.

Ο Άγγελος μου σε λίγες ώρες θα είναι στην αγκαλιά μου

Του αφιερώνω το αγαπημένο μου τραγούδι με την αγάπη μου …

Από μένα ευχές …

Ευχές σε όσους γιορτάζουν σήμερα.

Χρόνια πολλά στον πατερούλη μου που έχει γενέθλια σήμερα.

Ο Άγγελος μου σε λίγες ώρες θα είναι στην αγκαλιά μου

Του αφιερώνω το αγαπημένο μου τραγούδι με την αγάπη μου …

Από μένα ευχές …

Ευχές σε όσους γιορτάζουν σήμερα.

Χρόνια πολλά στον πατερούλη μου που έχει γενέθλια σήμερα.

Ο Άγγελος μου σε λίγες ώρες θα είναι στην αγκαλιά μου

Του αφιερώνω το αγαπημένο μου τραγούδι με την αγάπη μου …

Από μένα ευχές …

Ευχές σε όσους γιορτάζουν σήμερα.

Χρόνια πολλά στον πατερούλη μου που έχει γενέθλια σήμερα.

Ο Άγγελος μου σε λίγες ώρες θα είναι στην αγκαλιά μου

Του αφιερώνω το αγαπημένο μου τραγούδι με την αγάπη μου …