Αυτό τους αξίζει …

Ψηφίσατε σήμερα;

Εγώ ψήφισα αλλά πιστεύω πως

αυτό τους αξίζει …