Σε όλους όσους …

Ένα τραγούδι που λατρεύω αφιερωμένο σε όλους όσους αγαπάω …

Στίχοι: Μ. Μαργαρίτης

Μουσική: Σπύρος Περιστέρης

Πρώτη εκτέλεση: Ανδριάνα Μπάμπαλη

Είσαι εσύ ο άνθρωπός μου

το μεράκι το κρυφό

αν σε χάσω θα πεθάνω

απ`τον κόσμο θα χαθώ.

Είσαι εσύ ο άνθρωπός μου

της καρδιάς μου η χαρά

αν μ`αφήσεις πίστεψέ με

θα με πνίξει η συμφορά.

Είσαι εσύ ο άνθρωπός μου

η καρδιά που αγαπώ

το καντήλι της ζωής μου

που αν σβήσει θα σβηστώ.

Σε όλους όσους …

Ένα τραγούδι που λατρεύω αφιερωμένο σε όλους όσους αγαπάω …

Στίχοι: Μ. Μαργαρίτης

Μουσική: Σπύρος Περιστέρης

Πρώτη εκτέλεση: Ανδριάνα Μπάμπαλη

Είσαι εσύ ο άνθρωπός μου

το μεράκι το κρυφό

αν σε χάσω θα πεθάνω

απ`τον κόσμο θα χαθώ.

Είσαι εσύ ο άνθρωπός μου

της καρδιάς μου η χαρά

αν μ`αφήσεις πίστεψέ με

θα με πνίξει η συμφορά.

Είσαι εσύ ο άνθρωπός μου

η καρδιά που αγαπώ

το καντήλι της ζωής μου

που αν σβήσει θα σβηστώ.

Σε όλους όσους …

Ένα τραγούδι που λατρεύω αφιερωμένο σε όλους όσους αγαπάω …

Στίχοι: Μ. Μαργαρίτης

Μουσική: Σπύρος Περιστέρης

Πρώτη εκτέλεση: Ανδριάνα Μπάμπαλη

Είσαι εσύ ο άνθρωπός μου

το μεράκι το κρυφό

αν σε χάσω θα πεθάνω

απ`τον κόσμο θα χαθώ.

Είσαι εσύ ο άνθρωπός μου

της καρδιάς μου η χαρά

αν μ`αφήσεις πίστεψέ με

θα με πνίξει η συμφορά.

Είσαι εσύ ο άνθρωπός μου

η καρδιά που αγαπώ

το καντήλι της ζωής μου

που αν σβήσει θα σβηστώ.

Σε όλους όσους …

Ένα τραγούδι που λατρεύω αφιερωμένο σε όλους όσους αγαπάω …

Στίχοι: Μ. Μαργαρίτης

Μουσική: Σπύρος Περιστέρης

Πρώτη εκτέλεση: Ανδριάνα Μπάμπαλη

Είσαι εσύ ο άνθρωπός μου

το μεράκι το κρυφό

αν σε χάσω θα πεθάνω

απ`τον κόσμο θα χαθώ.

Είσαι εσύ ο άνθρωπός μου

της καρδιάς μου η χαρά

αν μ`αφήσεις πίστεψέ με

θα με πνίξει η συμφορά.

Είσαι εσύ ο άνθρωπός μου

η καρδιά που αγαπώ

το καντήλι της ζωής μου

που αν σβήσει θα σβηστώ.

Σε όλους όσους …

Ένα τραγούδι που λατρεύω αφιερωμένο σε όλους όσους αγαπάω …

Στίχοι: Μ. Μαργαρίτης

Μουσική: Σπύρος Περιστέρης

Πρώτη εκτέλεση: Ανδριάνα Μπάμπαλη

Είσαι εσύ ο άνθρωπός μου

το μεράκι το κρυφό

αν σε χάσω θα πεθάνω

απ`τον κόσμο θα χαθώ.

Είσαι εσύ ο άνθρωπός μου

της καρδιάς μου η χαρά

αν μ`αφήσεις πίστεψέ με

θα με πνίξει η συμφορά.

Είσαι εσύ ο άνθρωπός μου

η καρδιά που αγαπώ

το καντήλι της ζωής μου

που αν σβήσει θα σβηστώ.

Σε όλους όσους …

Ένα τραγούδι που λατρεύω αφιερωμένο σε όλους όσους αγαπάω …

Στίχοι: Μ. Μαργαρίτης

Μουσική: Σπύρος Περιστέρης

Πρώτη εκτέλεση: Ανδριάνα Μπάμπαλη

Είσαι εσύ ο άνθρωπός μου

το μεράκι το κρυφό

αν σε χάσω θα πεθάνω

απ`τον κόσμο θα χαθώ.

Είσαι εσύ ο άνθρωπός μου

της καρδιάς μου η χαρά

αν μ`αφήσεις πίστεψέ με

θα με πνίξει η συμφορά.

Είσαι εσύ ο άνθρωπός μου

η καρδιά που αγαπώ

το καντήλι της ζωής μου

που αν σβήσει θα σβηστώ.

Σε όλους όσους …

Ένα τραγούδι που λατρεύω αφιερωμένο σε όλους όσους αγαπάω …

Στίχοι: Μ. Μαργαρίτης

Μουσική: Σπύρος Περιστέρης

Πρώτη εκτέλεση: Ανδριάνα Μπάμπαλη

Είσαι εσύ ο άνθρωπός μου

το μεράκι το κρυφό

αν σε χάσω θα πεθάνω

απ`τον κόσμο θα χαθώ.

Είσαι εσύ ο άνθρωπός μου

της καρδιάς μου η χαρά

αν μ`αφήσεις πίστεψέ με

θα με πνίξει η συμφορά.

Είσαι εσύ ο άνθρωπός μου

η καρδιά που αγαπώ

το καντήλι της ζωής μου

που αν σβήσει θα σβηστώ.

Σε όλους όσους …

Ένα τραγούδι που λατρεύω αφιερωμένο σε όλους όσους αγαπάω …

Στίχοι: Μ. Μαργαρίτης

Μουσική: Σπύρος Περιστέρης

Πρώτη εκτέλεση: Ανδριάνα Μπάμπαλη

Είσαι εσύ ο άνθρωπός μου

το μεράκι το κρυφό

αν σε χάσω θα πεθάνω

απ`τον κόσμο θα χαθώ.

Είσαι εσύ ο άνθρωπός μου

της καρδιάς μου η χαρά

αν μ`αφήσεις πίστεψέ με

θα με πνίξει η συμφορά.

Είσαι εσύ ο άνθρωπός μου

η καρδιά που αγαπώ

το καντήλι της ζωής μου

που αν σβήσει θα σβηστώ.

Σε όλους όσους …

Ένα τραγούδι που λατρεύω αφιερωμένο σε όλους όσους αγαπάω …

Στίχοι: Μ. Μαργαρίτης

Μουσική: Σπύρος Περιστέρης

Πρώτη εκτέλεση: Ανδριάνα Μπάμπαλη

Είσαι εσύ ο άνθρωπός μου

το μεράκι το κρυφό

αν σε χάσω θα πεθάνω

απ`τον κόσμο θα χαθώ.

Είσαι εσύ ο άνθρωπός μου

της καρδιάς μου η χαρά

αν μ`αφήσεις πίστεψέ με

θα με πνίξει η συμφορά.

Είσαι εσύ ο άνθρωπός μου

η καρδιά που αγαπώ

το καντήλι της ζωής μου

που αν σβήσει θα σβηστώ.

Σε όλους όσους …

Ένα τραγούδι που λατρεύω αφιερωμένο σε όλους όσους αγαπάω …

Στίχοι: Μ. Μαργαρίτης

Μουσική: Σπύρος Περιστέρης

Πρώτη εκτέλεση: Ανδριάνα Μπάμπαλη

Είσαι εσύ ο άνθρωπός μου

το μεράκι το κρυφό

αν σε χάσω θα πεθάνω

απ`τον κόσμο θα χαθώ.

Είσαι εσύ ο άνθρωπός μου

της καρδιάς μου η χαρά

αν μ`αφήσεις πίστεψέ με

θα με πνίξει η συμφορά.

Είσαι εσύ ο άνθρωπός μου

η καρδιά που αγαπώ

το καντήλι της ζωής μου

που αν σβήσει θα σβηστώ.