Άκου και σκέψου …

Και αν νομίζεις πως σε ξέχασα κάνεις μεγάλο λάθος.

Η καρδιά μου ακόμα πονάει.

Θέλει την αγκαλιά σου και τα γλυκά σου φιλιά.

Να νιώσει πως ακόμα μια φορά την αγαπάς.

Να πιστέψει πως όλα είναι ψέμματα.

Ν’ αγγίξει το πιο γλυκό σημείο του κορμιού μου.

Να με κάνει να νιώσω ευτυχισμένη.

Ίσως έτσι καταλάβω το γιατί έφυγες.

Γιατί μπορείς τόσο καιρό μακριά μου.

Άκου το τραγούδι και σκέψου …

Advertisement

Άκου και σκέψου …

Και αν νομίζεις πως σε ξέχασα κάνεις μεγάλο λάθος.

Η καρδιά μου ακόμα πονάει.

Θέλει την αγκαλιά σου και τα γλυκά σου φιλιά.

Να νιώσει πως ακόμα μια φορά την αγαπάς.

Να πιστέψει πως όλα είναι ψέμματα.

Ν’ αγγίξει το πιο γλυκό σημείο του κορμιού μου.

Να με κάνει να νιώσω ευτυχισμένη.

Ίσως έτσι καταλάβω το γιατί έφυγες.

Γιατί μπορείς τόσο καιρό μακριά μου.

Άκου το τραγούδι και σκέψου …

Άκου και σκέψου …

Και αν νομίζεις πως σε ξέχασα κάνεις μεγάλο λάθος.

Η καρδιά μου ακόμα πονάει.

Θέλει την αγκαλιά σου και τα γλυκά σου φιλιά.

Να νιώσει πως ακόμα μια φορά την αγαπάς.

Να πιστέψει πως όλα είναι ψέμματα.

Ν’ αγγίξει το πιο γλυκό σημείο του κορμιού μου.

Να με κάνει να νιώσω ευτυχισμένη.

Ίσως έτσι καταλάβω το γιατί έφυγες.

Γιατί μπορείς τόσο καιρό μακριά μου.

Άκου το τραγούδι και σκέψου …

Άκου και σκέψου …

Και αν νομίζεις πως σε ξέχασα κάνεις μεγάλο λάθος.

Η καρδιά μου ακόμα πονάει.

Θέλει την αγκαλιά σου και τα γλυκά σου φιλιά.

Να νιώσει πως ακόμα μια φορά την αγαπάς.

Να πιστέψει πως όλα είναι ψέμματα.

Ν’ αγγίξει το πιο γλυκό σημείο του κορμιού μου.

Να με κάνει να νιώσω ευτυχισμένη.

Ίσως έτσι καταλάβω το γιατί έφυγες.

Γιατί μπορείς τόσο καιρό μακριά μου.

Άκου το τραγούδι και σκέψου …

Άκου και σκέψου …

Και αν νομίζεις πως σε ξέχασα κάνεις μεγάλο λάθος.

Η καρδιά μου ακόμα πονάει.

Θέλει την αγκαλιά σου και τα γλυκά σου φιλιά.

Να νιώσει πως ακόμα μια φορά την αγαπάς.

Να πιστέψει πως όλα είναι ψέμματα.

Ν’ αγγίξει το πιο γλυκό σημείο του κορμιού μου.

Να με κάνει να νιώσω ευτυχισμένη.

Ίσως έτσι καταλάβω το γιατί έφυγες.

Γιατί μπορείς τόσο καιρό μακριά μου.

Άκου το τραγούδι και σκέψου …

Άκου και σκέψου …

Και αν νομίζεις πως σε ξέχασα κάνεις μεγάλο λάθος.

Η καρδιά μου ακόμα πονάει.

Θέλει την αγκαλιά σου και τα γλυκά σου φιλιά.

Να νιώσει πως ακόμα μια φορά την αγαπάς.

Να πιστέψει πως όλα είναι ψέμματα.

Ν’ αγγίξει το πιο γλυκό σημείο του κορμιού μου.

Να με κάνει να νιώσω ευτυχισμένη.

Ίσως έτσι καταλάβω το γιατί έφυγες.

Γιατί μπορείς τόσο καιρό μακριά μου.

Άκου το τραγούδι και σκέψου …

Άκου και σκέψου …

Και αν νομίζεις πως σε ξέχασα κάνεις μεγάλο λάθος.

Η καρδιά μου ακόμα πονάει.

Θέλει την αγκαλιά σου και τα γλυκά σου φιλιά.

Να νιώσει πως ακόμα μια φορά την αγαπάς.

Να πιστέψει πως όλα είναι ψέμματα.

Ν’ αγγίξει το πιο γλυκό σημείο του κορμιού μου.

Να με κάνει να νιώσω ευτυχισμένη.

Ίσως έτσι καταλάβω το γιατί έφυγες.

Γιατί μπορείς τόσο καιρό μακριά μου.

Άκου το τραγούδι και σκέψου …

Άκου και σκέψου …

Και αν νομίζεις πως σε ξέχασα κάνεις μεγάλο λάθος.

Η καρδιά μου ακόμα πονάει.

Θέλει την αγκαλιά σου και τα γλυκά σου φιλιά.

Να νιώσει πως ακόμα μια φορά την αγαπάς.

Να πιστέψει πως όλα είναι ψέμματα.

Ν’ αγγίξει το πιο γλυκό σημείο του κορμιού μου.

Να με κάνει να νιώσω ευτυχισμένη.

Ίσως έτσι καταλάβω το γιατί έφυγες.

Γιατί μπορείς τόσο καιρό μακριά μου.

Άκου το τραγούδι και σκέψου …

Άκου και σκέψου …

Και αν νομίζεις πως σε ξέχασα κάνεις μεγάλο λάθος.

Η καρδιά μου ακόμα πονάει.

Θέλει την αγκαλιά σου και τα γλυκά σου φιλιά.

Να νιώσει πως ακόμα μια φορά την αγαπάς.

Να πιστέψει πως όλα είναι ψέμματα.

Ν’ αγγίξει το πιο γλυκό σημείο του κορμιού μου.

Να με κάνει να νιώσω ευτυχισμένη.

Ίσως έτσι καταλάβω το γιατί έφυγες.

Γιατί μπορείς τόσο καιρό μακριά μου.

Άκου το τραγούδι και σκέψου …

Άκου και σκέψου …

Και αν νομίζεις πως σε ξέχασα κάνεις μεγάλο λάθος.

Η καρδιά μου ακόμα πονάει.

Θέλει την αγκαλιά σου και τα γλυκά σου φιλιά.

Να νιώσει πως ακόμα μια φορά την αγαπάς.

Να πιστέψει πως όλα είναι ψέμματα.

Ν’ αγγίξει το πιο γλυκό σημείο του κορμιού μου.

Να με κάνει να νιώσω ευτυχισμένη.

Ίσως έτσι καταλάβω το γιατί έφυγες.

Γιατί μπορείς τόσο καιρό μακριά μου.

Άκου το τραγούδι και σκέψου …