Για ΣΕΝΑ που έφυγες για πάντα …

Ήταν πριν 16 χρόνια που ήρθες στη ζωή μου και την άλλαξες.

Δεν ήξερα τίποτα άλλο πάρα μόνο πως σ’ αγαπούσα.

Ήσουνα η ζωή μου, ο ήλιος μου.

Δε μπορουσα να φανταστω τη ζωή μου χωρίς εσένα.

Όμως εσύ με άφησες.

Μια νύχτα Μαίου κόπηκε το νήμα της ζωής σου.

Δε μπόρεσα να ξεπεράσω ποτέ την απωλεία σου.

Νιώθω ακόμα την αγάπη σου και ακούω τα λόγια σου.

Σήμερα που γιορτάζεις θέλω να σου πω τόσα πολλά.

Όλα μπορούν όμως να συμπιεστούν σε μια φτάση.

Σ’ αγαπώ και ποτέ δε θα πάψω Δημήτρη μου

Αφιερωμένο σε ΣΕΝΑ …

Για ΣΕΝΑ που έφυγες για πάντα …

Ήταν πριν 16 χρόνια που ήρθες στη ζωή μου και την άλλαξες.

Δεν ήξερα τίποτα άλλο πάρα μόνο πως σ’ αγαπούσα.

Ήσουνα η ζωή μου, ο ήλιος μου.

Δε μπορουσα να φανταστω τη ζωή μου χωρίς εσένα.

Όμως εσύ με άφησες.

Μια νύχτα Μαίου κόπηκε το νήμα της ζωής σου.

Δε μπόρεσα να ξεπεράσω ποτέ την απωλεία σου.

Νιώθω ακόμα την αγάπη σου και ακούω τα λόγια σου.

Σήμερα που γιορτάζεις θέλω να σου πω τόσα πολλά.

Όλα μπορούν όμως να συμπιεστούν σε μια φτάση.

Σ’ αγαπώ και ποτέ δε θα πάψω Δημήτρη μου

Αφιερωμένο σε ΣΕΝΑ …

Για ΣΕΝΑ που έφυγες για πάντα …

Ήταν πριν 16 χρόνια που ήρθες στη ζωή μου και την άλλαξες.

Δεν ήξερα τίποτα άλλο πάρα μόνο πως σ’ αγαπούσα.

Ήσουνα η ζωή μου, ο ήλιος μου.

Δε μπορουσα να φανταστω τη ζωή μου χωρίς εσένα.

Όμως εσύ με άφησες.

Μια νύχτα Μαίου κόπηκε το νήμα της ζωής σου.

Δε μπόρεσα να ξεπεράσω ποτέ την απωλεία σου.

Νιώθω ακόμα την αγάπη σου και ακούω τα λόγια σου.

Σήμερα που γιορτάζεις θέλω να σου πω τόσα πολλά.

Όλα μπορούν όμως να συμπιεστούν σε μια φτάση.

Σ’ αγαπώ και ποτέ δε θα πάψω Δημήτρη μου

Αφιερωμένο σε ΣΕΝΑ …

Για ΣΕΝΑ που έφυγες για πάντα …

Ήταν πριν 16 χρόνια που ήρθες στη ζωή μου και την άλλαξες.

Δεν ήξερα τίποτα άλλο πάρα μόνο πως σ’ αγαπούσα.

Ήσουνα η ζωή μου, ο ήλιος μου.

Δε μπορουσα να φανταστω τη ζωή μου χωρίς εσένα.

Όμως εσύ με άφησες.

Μια νύχτα Μαίου κόπηκε το νήμα της ζωής σου.

Δε μπόρεσα να ξεπεράσω ποτέ την απωλεία σου.

Νιώθω ακόμα την αγάπη σου και ακούω τα λόγια σου.

Σήμερα που γιορτάζεις θέλω να σου πω τόσα πολλά.

Όλα μπορούν όμως να συμπιεστούν σε μια φτάση.

Σ’ αγαπώ και ποτέ δε θα πάψω Δημήτρη μου

Αφιερωμένο σε ΣΕΝΑ …

Για ΣΕΝΑ που έφυγες για πάντα …

Ήταν πριν 16 χρόνια που ήρθες στη ζωή μου και την άλλαξες.

Δεν ήξερα τίποτα άλλο πάρα μόνο πως σ’ αγαπούσα.

Ήσουνα η ζωή μου, ο ήλιος μου.

Δε μπορουσα να φανταστω τη ζωή μου χωρίς εσένα.

Όμως εσύ με άφησες.

Μια νύχτα Μαίου κόπηκε το νήμα της ζωής σου.

Δε μπόρεσα να ξεπεράσω ποτέ την απωλεία σου.

Νιώθω ακόμα την αγάπη σου και ακούω τα λόγια σου.

Σήμερα που γιορτάζεις θέλω να σου πω τόσα πολλά.

Όλα μπορούν όμως να συμπιεστούν σε μια φτάση.

Σ’ αγαπώ και ποτέ δε θα πάψω Δημήτρη μου

Αφιερωμένο σε ΣΕΝΑ …

Για ΣΕΝΑ που έφυγες για πάντα …

Ήταν πριν 16 χρόνια που ήρθες στη ζωή μου και την άλλαξες.

Δεν ήξερα τίποτα άλλο πάρα μόνο πως σ’ αγαπούσα.

Ήσουνα η ζωή μου, ο ήλιος μου.

Δε μπορουσα να φανταστω τη ζωή μου χωρίς εσένα.

Όμως εσύ με άφησες.

Μια νύχτα Μαίου κόπηκε το νήμα της ζωής σου.

Δε μπόρεσα να ξεπεράσω ποτέ την απωλεία σου.

Νιώθω ακόμα την αγάπη σου και ακούω τα λόγια σου.

Σήμερα που γιορτάζεις θέλω να σου πω τόσα πολλά.

Όλα μπορούν όμως να συμπιεστούν σε μια φτάση.

Σ’ αγαπώ και ποτέ δε θα πάψω Δημήτρη μου

Αφιερωμένο σε ΣΕΝΑ …

Για ΣΕΝΑ που έφυγες για πάντα …

Ήταν πριν 16 χρόνια που ήρθες στη ζωή μου και την άλλαξες.

Δεν ήξερα τίποτα άλλο πάρα μόνο πως σ’ αγαπούσα.

Ήσουνα η ζωή μου, ο ήλιος μου.

Δε μπορουσα να φανταστω τη ζωή μου χωρίς εσένα.

Όμως εσύ με άφησες.

Μια νύχτα Μαίου κόπηκε το νήμα της ζωής σου.

Δε μπόρεσα να ξεπεράσω ποτέ την απωλεία σου.

Νιώθω ακόμα την αγάπη σου και ακούω τα λόγια σου.

Σήμερα που γιορτάζεις θέλω να σου πω τόσα πολλά.

Όλα μπορούν όμως να συμπιεστούν σε μια φτάση.

Σ’ αγαπώ και ποτέ δε θα πάψω Δημήτρη μου

Αφιερωμένο σε ΣΕΝΑ …

Για ΣΕΝΑ που έφυγες για πάντα …

Ήταν πριν 16 χρόνια που ήρθες στη ζωή μου και την άλλαξες.

Δεν ήξερα τίποτα άλλο πάρα μόνο πως σ’ αγαπούσα.

Ήσουνα η ζωή μου, ο ήλιος μου.

Δε μπορουσα να φανταστω τη ζωή μου χωρίς εσένα.

Όμως εσύ με άφησες.

Μια νύχτα Μαίου κόπηκε το νήμα της ζωής σου.

Δε μπόρεσα να ξεπεράσω ποτέ την απωλεία σου.

Νιώθω ακόμα την αγάπη σου και ακούω τα λόγια σου.

Σήμερα που γιορτάζεις θέλω να σου πω τόσα πολλά.

Όλα μπορούν όμως να συμπιεστούν σε μια φτάση.

Σ’ αγαπώ και ποτέ δε θα πάψω Δημήτρη μου

Αφιερωμένο σε ΣΕΝΑ …

Για ΣΕΝΑ που έφυγες για πάντα …

Ήταν πριν 16 χρόνια που ήρθες στη ζωή μου και την άλλαξες.

Δεν ήξερα τίποτα άλλο πάρα μόνο πως σ’ αγαπούσα.

Ήσουνα η ζωή μου, ο ήλιος μου.

Δε μπορουσα να φανταστω τη ζωή μου χωρίς εσένα.

Όμως εσύ με άφησες.

Μια νύχτα Μαίου κόπηκε το νήμα της ζωής σου.

Δε μπόρεσα να ξεπεράσω ποτέ την απωλεία σου.

Νιώθω ακόμα την αγάπη σου και ακούω τα λόγια σου.

Σήμερα που γιορτάζεις θέλω να σου πω τόσα πολλά.

Όλα μπορούν όμως να συμπιεστούν σε μια φτάση.

Σ’ αγαπώ και ποτέ δε θα πάψω Δημήτρη μου

Αφιερωμένο σε ΣΕΝΑ …

Για ΣΕΝΑ που έφυγες για πάντα …

Ήταν πριν 16 χρόνια που ήρθες στη ζωή μου και την άλλαξες.

Δεν ήξερα τίποτα άλλο πάρα μόνο πως σ’ αγαπούσα.

Ήσουνα η ζωή μου, ο ήλιος μου.

Δε μπορουσα να φανταστω τη ζωή μου χωρίς εσένα.

Όμως εσύ με άφησες.

Μια νύχτα Μαίου κόπηκε το νήμα της ζωής σου.

Δε μπόρεσα να ξεπεράσω ποτέ την απωλεία σου.

Νιώθω ακόμα την αγάπη σου και ακούω τα λόγια σου.

Σήμερα που γιορτάζεις θέλω να σου πω τόσα πολλά.

Όλα μπορούν όμως να συμπιεστούν σε μια φτάση.

Σ’ αγαπώ και ποτέ δε θα πάψω Δημήτρη μου

Αφιερωμένο σε ΣΕΝΑ …