Πάψτε να …

Δε με νοιάζει τίποτα πια.

Δεν αντέχω τα σχολιά σας.

Δε ξέρω αν είμαι αντικοινωνική

Μπορεί και να είμαι

Έχω περάσει πάρα πολλά τους τελευταίους μήνες

Είμαι εδώ για όποιον με χρειάζεται

Αλλιώς δε με νοιάζει τίποτα άλλο

Γράφω ποιήματα χαρούμενα ή λυπημένα

Γιατί έτσι μου αρέσει.

Φτιάχνω κοσμήματα που σε λίγους αρέσουν

Εμένα όμως μου αρέσουν

Για τους υπόλοιπους δε με νοιάζει.

Πάψτε να ασχολείστε μαζί μου

Δεν είστε καλυτεροί μου …

Advertisement

Πάψψτε να …

Δε με νοιάζει τίποτα πια.

Δεν αντέχω τα σχολιά σας.

Δε ξέρω αν είμαι αντικοινωνική

Μπορεί και να είμαι

Έχω περάσει πάρα πολλά τους τελευταίους μήνες

Είμαι εδώ για όποιον με χρειάζεται

Αλλιώς δε με νοιάζει τίποτα άλλο

Γράφω ποιήματα χαρούμενα ή λυπημένα

Γιατί έτσι μου αρέσει.

Φτιάχνω κοσμήματα που σε λίγους αρέσουν

Εμένα όμως μου αρέσουν

Για τους υπόλοιπους δε με νοιάζει.

Πάψτε να ασχολείστε μαζί μου

Δεν είστε καλυτεροί μου …

Πάψψτε να …

Δε με νοιάζει τίποτα πια.

Δεν αντέχω τα σχολιά σας.

Δε ξέρω αν είμαι αντικοινωνική

Μπορεί και να είμαι

Έχω περάσει πάρα πολλά τους τελευταίους μήνες

Είμαι εδώ για όποιον με χρειάζεται

Αλλιώς δε με νοιάζει τίποτα άλλο

Γράφω ποιήματα χαρούμενα ή λυπημένα

Γιατί έτσι μου αρέσει.

Φτιάχνω κοσμήματα που σε λίγους αρέσουν

Εμένα όμως μου αρέσουν

Για τους υπόλοιπους δε με νοιάζει.

Πάψτε να ασχολείστε μαζί μου

Δεν είστε καλυτεροί μου …

Πάψψτε να …

Δε με νοιάζει τίποτα πια.

Δεν αντέχω τα σχολιά σας.

Δε ξέρω αν είμαι αντικοινωνική

Μπορεί και να είμαι

Έχω περάσει πάρα πολλά τους τελευταίους μήνες

Είμαι εδώ για όποιον με χρειάζεται

Αλλιώς δε με νοιάζει τίποτα άλλο

Γράφω ποιήματα χαρούμενα ή λυπημένα

Γιατί έτσι μου αρέσει.

Φτιάχνω κοσμήματα που σε λίγους αρέσουν

Εμένα όμως μου αρέσουν

Για τους υπόλοιπους δε με νοιάζει.

Πάψτε να ασχολείστε μαζί μου

Δεν είστε καλυτεροί μου …

Πάψψτε να …

Δε με νοιάζει τίποτα πια.

Δεν αντέχω τα σχολιά σας.

Δε ξέρω αν είμαι αντικοινωνική

Μπορεί και να είμαι

Έχω περάσει πάρα πολλά τους τελευταίους μήνες

Είμαι εδώ για όποιον με χρειάζεται

Αλλιώς δε με νοιάζει τίποτα άλλο

Γράφω ποιήματα χαρούμενα ή λυπημένα

Γιατί έτσι μου αρέσει.

Φτιάχνω κοσμήματα που σε λίγους αρέσουν

Εμένα όμως μου αρέσουν

Για τους υπόλοιπους δε με νοιάζει.

Πάψτε να ασχολείστε μαζί μου

Δεν είστε καλυτεροί μου …

Πάψψτε να …

Δε με νοιάζει τίποτα πια.

Δεν αντέχω τα σχολιά σας.

Δε ξέρω αν είμαι αντικοινωνική

Μπορεί και να είμαι

Έχω περάσει πάρα πολλά τους τελευταίους μήνες

Είμαι εδώ για όποιον με χρειάζεται

Αλλιώς δε με νοιάζει τίποτα άλλο

Γράφω ποιήματα χαρούμενα ή λυπημένα

Γιατί έτσι μου αρέσει.

Φτιάχνω κοσμήματα που σε λίγους αρέσουν

Εμένα όμως μου αρέσουν

Για τους υπόλοιπους δε με νοιάζει.

Πάψτε να ασχολείστε μαζί μου

Δεν είστε καλυτεροί μου …

Πάψψτε να …

Δε με νοιάζει τίποτα πια.

Δεν αντέχω τα σχολιά σας.

Δε ξέρω αν είμαι αντικοινωνική

Μπορεί και να είμαι

Έχω περάσει πάρα πολλά τους τελευταίους μήνες

Είμαι εδώ για όποιον με χρειάζεται

Αλλιώς δε με νοιάζει τίποτα άλλο

Γράφω ποιήματα χαρούμενα ή λυπημένα

Γιατί έτσι μου αρέσει.

Φτιάχνω κοσμήματα που σε λίγους αρέσουν

Εμένα όμως μου αρέσουν

Για τους υπόλοιπους δε με νοιάζει.

Πάψτε να ασχολείστε μαζί μου

Δεν είστε καλυτεροί μου …

Πάψψτε να …

Δε με νοιάζει τίποτα πια.

Δεν αντέχω τα σχολιά σας.

Δε ξέρω αν είμαι αντικοινωνική

Μπορεί και να είμαι

Έχω περάσει πάρα πολλά τους τελευταίους μήνες

Είμαι εδώ για όποιον με χρειάζεται

Αλλιώς δε με νοιάζει τίποτα άλλο

Γράφω ποιήματα χαρούμενα ή λυπημένα

Γιατί έτσι μου αρέσει.

Φτιάχνω κοσμήματα που σε λίγους αρέσουν

Εμένα όμως μου αρέσουν

Για τους υπόλοιπους δε με νοιάζει.

Πάψτε να ασχολείστε μαζί μου

Δεν είστε καλυτεροί μου …

Πάψψτε να …

Δε με νοιάζει τίποτα πια.

Δεν αντέχω τα σχολιά σας.

Δε ξέρω αν είμαι αντικοινωνική

Μπορεί και να είμαι

Έχω περάσει πάρα πολλά τους τελευταίους μήνες

Είμαι εδώ για όποιον με χρειάζεται

Αλλιώς δε με νοιάζει τίποτα άλλο

Γράφω ποιήματα χαρούμενα ή λυπημένα

Γιατί έτσι μου αρέσει.

Φτιάχνω κοσμήματα που σε λίγους αρέσουν

Εμένα όμως μου αρέσουν

Για τους υπόλοιπους δε με νοιάζει.

Πάψτε να ασχολείστε μαζί μου

Δεν είστε καλυτεροί μου …

Πάψψτε να …

Δε με νοιάζει τίποτα πια.

Δεν αντέχω τα σχολιά σας.

Δε ξέρω αν είμαι αντικοινωνική

Μπορεί και να είμαι

Έχω περάσει πάρα πολλά τους τελευταίους μήνες

Είμαι εδώ για όποιον με χρειάζεται

Αλλιώς δε με νοιάζει τίποτα άλλο

Γράφω ποιήματα χαρούμενα ή λυπημένα

Γιατί έτσι μου αρέσει.

Φτιάχνω κοσμήματα που σε λίγους αρέσουν

Εμένα όμως μου αρέσουν

Για τους υπόλοιπους δε με νοιάζει.

Πάψτε να ασχολείστε μαζί μου

Δεν είστε καλυτεροί μου …