Την κάνει μοναδική …

Μπορεί ο έρωτας να φεύγει μα

η αγάπη έρχεται και του παραδίδει

τη κάθε στιγμή και την κάνει μοναδική …