Προσέξτε …

Απεργία στον δημόσιο τομέα σήμερα.

Είναι μια ευκαιρία να κάνουμε κάποιες δουλειές παραπάνω.

Μόνο προσέξτε

Νιώστε τον ήλιο στο σώμα σας και χαμογελάστε του …

Advertisement