Ανυπομονώ …

μωρακι.jpg

Ένα δάκρυ ένιωσα όταν σε αντίκρυσα.

Ένα πλασματάκι τόσο γλυκό.

Ένα μωράκι που είναι ο Αγγελός μου.

Το χεράκι σου στο πρόσωπο σα να μη με άφηνες να σε δω.

Το ποδαράκι σου δίπλα και εγώ είδα όλα τα δαχτυλάκια

που θέλω να φάω όταν θα σε κρατήσω στην αγκαλιά μου.

Είσαι το μωράκι μου και ανυπομονώ να σε σφίξω στην αγκαλιά μου.

Ανυπομονώ …

μωρακι.jpg

Ένα δάκρυ ένιωσα όταν σε αντίκρυσα.

Ένα πλασματάκι τόσο γλυκό.

Ένα μωράκι που είναι ο Αγγελός μου.

Το χεράκι σου στο πρόσωπο σα να μη με άφηνες να σε δω.

Το ποδαράκι σου δίπλα και εγώ είδα όλα τα δαχτυλάκια

που θέλω να φάω όταν θα σε κρατήσω στην αγκαλιά μου.

Είσαι το μωράκι μου και ανυπομονώ να σε σφίξω στην αγκαλιά μου.

Ανυπομονώ …

μωρακι.jpg

Ένα δάκρυ ένιωσα όταν σε αντίκρυσα.

Ένα πλασματάκι τόσο γλυκό.

Ένα μωράκι που είναι ο Αγγελός μου.

Το χεράκι σου στο πρόσωπο σα να μη με άφηνες να σε δω.

Το ποδαράκι σου δίπλα και εγώ είδα όλα τα δαχτυλάκια

που θέλω να φάω όταν θα σε κρατήσω στην αγκαλιά μου.

Είσαι το μωράκι μου και ανυπομονώ να σε σφίξω στην αγκαλιά μου.

Ανυπομονώ …

μωρακι.jpg

Ένα δάκρυ ένιωσα όταν σε αντίκρυσα.

Ένα πλασματάκι τόσο γλυκό.

Ένα μωράκι που είναι ο Αγγελός μου.

Το χεράκι σου στο πρόσωπο σα να μη με άφηνες να σε δω.

Το ποδαράκι σου δίπλα και εγώ είδα όλα τα δαχτυλάκια

που θέλω να φάω όταν θα σε κρατήσω στην αγκαλιά μου.

Είσαι το μωράκι μου και ανυπομονώ να σε σφίξω στην αγκαλιά μου.

Ανυπομονώ …

μωρακι.jpg

Ένα δάκρυ ένιωσα όταν σε αντίκρυσα.

Ένα πλασματάκι τόσο γλυκό.

Ένα μωράκι που είναι ο Αγγελός μου.

Το χεράκι σου στο πρόσωπο σα να μη με άφηνες να σε δω.

Το ποδαράκι σου δίπλα και εγώ είδα όλα τα δαχτυλάκια

που θέλω να φάω όταν θα σε κρατήσω στην αγκαλιά μου.

Είσαι το μωράκι μου και ανυπομονώ να σε σφίξω στην αγκαλιά μου.

Ανυπομονώ …

μωρακι.jpg

Ένα δάκρυ ένιωσα όταν σε αντίκρυσα.

Ένα πλασματάκι τόσο γλυκό.

Ένα μωράκι που είναι ο Αγγελός μου.

Το χεράκι σου στο πρόσωπο σα να μη με άφηνες να σε δω.

Το ποδαράκι σου δίπλα και εγώ είδα όλα τα δαχτυλάκια

που θέλω να φάω όταν θα σε κρατήσω στην αγκαλιά μου.

Είσαι το μωράκι μου και ανυπομονώ να σε σφίξω στην αγκαλιά μου.

Ανυπομονώ …

μωρακι.jpg

Ένα δάκρυ ένιωσα όταν σε αντίκρυσα.

Ένα πλασματάκι τόσο γλυκό.

Ένα μωράκι που είναι ο Αγγελός μου.

Το χεράκι σου στο πρόσωπο σα να μη με άφηνες να σε δω.

Το ποδαράκι σου δίπλα και εγώ είδα όλα τα δαχτυλάκια

που θέλω να φάω όταν θα σε κρατήσω στην αγκαλιά μου.

Είσαι το μωράκι μου και ανυπομονώ να σε σφίξω στην αγκαλιά μου.

Ανυπομονώ …

μωρακι.jpg

Ένα δάκρυ ένιωσα όταν σε αντίκρυσα.

Ένα πλασματάκι τόσο γλυκό.

Ένα μωράκι που είναι ο Αγγελός μου.

Το χεράκι σου στο πρόσωπο σα να μη με άφηνες να σε δω.

Το ποδαράκι σου δίπλα και εγώ είδα όλα τα δαχτυλάκια

που θέλω να φάω όταν θα σε κρατήσω στην αγκαλιά μου.

Είσαι το μωράκι μου και ανυπομονώ να σε σφίξω στην αγκαλιά μου.

Ανυπομονώ …

μωρακι.jpg

Ένα δάκρυ ένιωσα όταν σε αντίκρυσα.

Ένα πλασματάκι τόσο γλυκό.

Ένα μωράκι που είναι ο Αγγελός μου.

Το χεράκι σου στο πρόσωπο σα να μη με άφηνες να σε δω.

Το ποδαράκι σου δίπλα και εγώ είδα όλα τα δαχτυλάκια

που θέλω να φάω όταν θα σε κρατήσω στην αγκαλιά μου.

Είσαι το μωράκι μου και ανυπομονώ να σε σφίξω στην αγκαλιά μου.

Ανυπομονώ …

μωρακι.jpg

Ένα δάκρυ ένιωσα όταν σε αντίκρυσα.

Ένα πλασματάκι τόσο γλυκό.

Ένα μωράκι που είναι ο Αγγελός μου.

Το χεράκι σου στο πρόσωπο σα να μη με άφηνες να σε δω.

Το ποδαράκι σου δίπλα και εγώ είδα όλα τα δαχτυλάκια

που θέλω να φάω όταν θα σε κρατήσω στην αγκαλιά μου.

Είσαι το μωράκι μου και ανυπομονώ να σε σφίξω στην αγκαλιά μου.