Κατάλαβε πως …

Ψέμματα δε θέλω να ξανακούσω

Αγάπες που δεν υπάρχουν

Λόγια που ίσως δεν έπρεπε να ξαναειπωθούν

Πίστεψε στον εαυτό

Γίνε δυνατός και αγάπα την ζωή

Άσε τους ανθρώπους να σε πληγώνουν

Η ζωή είναι τόσο γλυκιά που πρέπει να την ζήσεις.

Καλημέρα φιλαράκι και εγώ είμαι εδώ …

Advertisement

Κατάλαβε πως …

Ψέμματα δε θέλω να ξανακούσω

Αγάπες που δεν υπάρχουν

Λόγια που ίσως δεν έπρεπε να ξαναειπωθούν

Πίστεψε στον εαυτό

Γίνε δυνατός και αγάπα την ζωή

Άσε τους ανθρώπους να σε πληγώνουν

Η ζωή είναι τόσο γλυκιά που πρέπει να την ζήσεις.

Καλημέρα φιλαράκι και εγώ είμαι εδώ …

Κατάλαβε πως …

Ψέμματα δε θέλω να ξανακούσω

Αγάπες που δεν υπάρχουν

Λόγια που ίσως δεν έπρεπε να ξαναειπωθούν

Πίστεψε στον εαυτό

Γίνε δυνατός και αγάπα την ζωή

Άσε τους ανθρώπους να σε πληγώνουν

Η ζωή είναι τόσο γλυκιά που πρέπει να την ζήσεις.

Καλημέρα φιλαράκι και εγώ είμαι εδώ …

Κατάλαβε πως …

Ψέμματα δε θέλω να ξανακούσω

Αγάπες που δεν υπάρχουν

Λόγια που ίσως δεν έπρεπε να ξαναειπωθούν

Πίστεψε στον εαυτό

Γίνε δυνατός και αγάπα την ζωή

Άσε τους ανθρώπους να σε πληγώνουν

Η ζωή είναι τόσο γλυκιά που πρέπει να την ζήσεις.

Καλημέρα φιλαράκι και εγώ είμαι εδώ …

Κατάλαβε πως …

Ψέμματα δε θέλω να ξανακούσω

Αγάπες που δεν υπάρχουν

Λόγια που ίσως δεν έπρεπε να ξαναειπωθούν

Πίστεψε στον εαυτό

Γίνε δυνατός και αγάπα την ζωή

Άσε τους ανθρώπους να σε πληγώνουν

Η ζωή είναι τόσο γλυκιά που πρέπει να την ζήσεις.

Καλημέρα φιλαράκι και εγώ είμαι εδώ …

Κατάλαβε πως …

Ψέμματα δε θέλω να ξανακούσω

Αγάπες που δεν υπάρχουν

Λόγια που ίσως δεν έπρεπε να ξαναειπωθούν

Πίστεψε στον εαυτό

Γίνε δυνατός και αγάπα την ζωή

Άσε τους ανθρώπους να σε πληγώνουν

Η ζωή είναι τόσο γλυκιά που πρέπει να την ζήσεις.

Καλημέρα φιλαράκι και εγώ είμαι εδώ …

Κατάλαβε πως …

Ψέμματα δε θέλω να ξανακούσω

Αγάπες που δεν υπάρχουν

Λόγια που ίσως δεν έπρεπε να ξαναειπωθούν

Πίστεψε στον εαυτό

Γίνε δυνατός και αγάπα την ζωή

Άσε τους ανθρώπους να σε πληγώνουν

Η ζωή είναι τόσο γλυκιά που πρέπει να την ζήσεις.

Καλημέρα φιλαράκι και εγώ είμαι εδώ …

Κατάλαβε πως …

Ψέμματα δε θέλω να ξανακούσω

Αγάπες που δεν υπάρχουν

Λόγια που ίσως δεν έπρεπε να ξαναειπωθούν

Πίστεψε στον εαυτό

Γίνε δυνατός και αγάπα την ζωή

Άσε τους ανθρώπους να σε πληγώνουν

Η ζωή είναι τόσο γλυκιά που πρέπει να την ζήσεις.

Καλημέρα φιλαράκι και εγώ είμαι εδώ …

Κατάλαβε πως …

Ψέμματα δε θέλω να ξανακούσω

Αγάπες που δεν υπάρχουν

Λόγια που ίσως δεν έπρεπε να ξαναειπωθούν

Πίστεψε στον εαυτό

Γίνε δυνατός και αγάπα την ζωή

Άσε τους ανθρώπους να σε πληγώνουν

Η ζωή είναι τόσο γλυκιά που πρέπει να την ζήσεις.

Καλημέρα φιλαράκι και εγώ είμαι εδώ …

Κατάλαβε πως …

Ψέμματα δε θέλω να ξανακούσω

Αγάπες που δεν υπάρχουν

Λόγια που ίσως δεν έπρεπε να ξαναειπωθούν

Πίστεψε στον εαυτό

Γίνε δυνατός και αγάπα την ζωή

Άσε τους ανθρώπους να σε πληγώνουν

Η ζωή είναι τόσο γλυκιά που πρέπει να την ζήσεις.

Καλημέρα φιλαράκι και εγώ είμαι εδώ …