Αχ φεγγάρι μου γλυκό …

Φεγγάρι μου

ακου την κάθε μου λέξη

αισθάνσου …