Ο δικός μου …

Υπάρχουν πάρα πολλοί αλλά εγώ ήθελα μόνο έναν.

Ο δικός μου Άγγελος πριν κατέβει στη γη γύρισε πάλι στον ουρανό …