Πες μου …

Γλυκιά μου Δάφνη.

Η κάθε μέρα μοναδική εδώ και 5 μήνες. Μου έχει κλέψει το μυαλό και την καρδιά μου ένα μωρό και μακριά του δεν μπορώ. Είναι ότι πιο όμορφο μου έχει συμβεί.

Κάθε μέρα τον έχω στην αγκαλιά μου και του δίνω πολλά φιλάκια με την καρδιά μου.

Περιμένω πως και πως πότε θα δω τα μοναδικά του ματάκια που θα με κοιτάνε με πολλή αγάπη.

Αχ πότε θα περάσει ο καιρός …

Φιλάκια 

Advertisement

Πες μου …

Γλυκιά μου Δάφνη.

Η κάθε μέρα μοναδική εδώ και 5 μήνες. Μου έχει κλέψει το μυαλό και την καρδιά μου ένα μωρό και μακριά του δεν μπορώ. Είναι ότι πιο όμορφο μου έχει συμβεί.

Κάθε μέρα τον έχω στην αγκαλιά μου και του δίνω πολλά φιλάκια με την καρδιά μου.

Περιμένω πως και πως πότε θα δω τα μοναδικά του ματάκια που θα με κοιτάνε με πολλή αγάπη.

Αχ πότε θα περάσει ο καιρός …

Φιλάκια 

Πες μου …

Γλυκιά μου Δάφνη.

Η κάθε μέρα μοναδική εδώ και 5 μήνες. Μου έχει κλέψει το μυαλό και την καρδιά μου ένα μωρό και μακριά του δεν μπορώ. Είναι ότι πιο όμορφο μου έχει συμβεί.

Κάθε μέρα τον έχω στην αγκαλιά μου και του δίνω πολλά φιλάκια με την καρδιά μου.

Περιμένω πως και πως πότε θα δω τα μοναδικά του ματάκια που θα με κοιτάνε με πολλή αγάπη.

Αχ πότε θα περάσει ο καιρός …

Φιλάκια 

Πες μου …

Γλυκιά μου Δάφνη.

Η κάθε μέρα μοναδική εδώ και 5 μήνες. Μου έχει κλέψει το μυαλό και την καρδιά μου ένα μωρό και μακριά του δεν μπορώ. Είναι ότι πιο όμορφο μου έχει συμβεί.

Κάθε μέρα τον έχω στην αγκαλιά μου και του δίνω πολλά φιλάκια με την καρδιά μου.

Περιμένω πως και πως πότε θα δω τα μοναδικά του ματάκια που θα με κοιτάνε με πολλή αγάπη.

Αχ πότε θα περάσει ο καιρός …

Φιλάκια 

Πες μου …

Γλυκιά μου Δάφνη.

Η κάθε μέρα μοναδική εδώ και 5 μήνες. Μου έχει κλέψει το μυαλό και την καρδιά μου ένα μωρό και μακριά του δεν μπορώ. Είναι ότι πιο όμορφο μου έχει συμβεί.

Κάθε μέρα τον έχω στην αγκαλιά μου και του δίνω πολλά φιλάκια με την καρδιά μου.

Περιμένω πως και πως πότε θα δω τα μοναδικά του ματάκια που θα με κοιτάνε με πολλή αγάπη.

Αχ πότε θα περάσει ο καιρός …

Φιλάκια 

Πες μου …

Γλυκιά μου Δάφνη.

Η κάθε μέρα μοναδική εδώ και 5 μήνες. Μου έχει κλέψει το μυαλό και την καρδιά μου ένα μωρό και μακριά του δεν μπορώ. Είναι ότι πιο όμορφο μου έχει συμβεί.

Κάθε μέρα τον έχω στην αγκαλιά μου και του δίνω πολλά φιλάκια με την καρδιά μου.

Περιμένω πως και πως πότε θα δω τα μοναδικά του ματάκια που θα με κοιτάνε με πολλή αγάπη.

Αχ πότε θα περάσει ο καιρός …

Φιλάκια 

Πες μου …

Γλυκιά μου Δάφνη.

Η κάθε μέρα μοναδική εδώ και 5 μήνες. Μου έχει κλέψει το μυαλό και την καρδιά μου ένα μωρό και μακριά του δεν μπορώ. Είναι ότι πιο όμορφο μου έχει συμβεί.

Κάθε μέρα τον έχω στην αγκαλιά μου και του δίνω πολλά φιλάκια με την καρδιά μου.

Περιμένω πως και πως πότε θα δω τα μοναδικά του ματάκια που θα με κοιτάνε με πολλή αγάπη.

Αχ πότε θα περάσει ο καιρός …

Φιλάκια 

Πες μου …

Γλυκιά μου Δάφνη.

Η κάθε μέρα μοναδική εδώ και 5 μήνες. Μου έχει κλέψει το μυαλό και την καρδιά μου ένα μωρό και μακριά του δεν μπορώ. Είναι ότι πιο όμορφο μου έχει συμβεί.

Κάθε μέρα τον έχω στην αγκαλιά μου και του δίνω πολλά φιλάκια με την καρδιά μου.

Περιμένω πως και πως πότε θα δω τα μοναδικά του ματάκια που θα με κοιτάνε με πολλή αγάπη.

Αχ πότε θα περάσει ο καιρός …

Φιλάκια 

Πες μου …

Γλυκιά μου Δάφνη.

Η κάθε μέρα μοναδική εδώ και 5 μήνες. Μου έχει κλέψει το μυαλό και την καρδιά μου ένα μωρό και μακριά του δεν μπορώ. Είναι ότι πιο όμορφο μου έχει συμβεί.

Κάθε μέρα τον έχω στην αγκαλιά μου και του δίνω πολλά φιλάκια με την καρδιά μου.

Περιμένω πως και πως πότε θα δω τα μοναδικά του ματάκια που θα με κοιτάνε με πολλή αγάπη.

Αχ πότε θα περάσει ο καιρός …

Φιλάκια 

Πες μου …

Γλυκιά μου Δάφνη.

Η κάθε μέρα μοναδική εδώ και 5 μήνες. Μου έχει κλέψει το μυαλό και την καρδιά μου ένα μωρό και μακριά του δεν μπορώ. Είναι ότι πιο όμορφο μου έχει συμβεί.

Κάθε μέρα τον έχω στην αγκαλιά μου και του δίνω πολλά φιλάκια με την καρδιά μου.

Περιμένω πως και πως πότε θα δω τα μοναδικά του ματάκια που θα με κοιτάνε με πολλή αγάπη.

Αχ πότε θα περάσει ο καιρός …

Φιλάκια