Αφιερωση …

Στη κορούλα μου που είναι αρρωστούλα …