Για τον άνδρα μου …

5 χρόνια γάμου συμπληρώνουμε σήμερα

γι’ αυτό του αφιερώνω το αγαπημένο μας τραγούδι

που το χορεψάμε σαν πρώτο χορό.

Για τον άνδρα μου …

5 χρόνια γάμου συμπληρώνουμε σήμερα

γι’ αυτό του αφιερώνω το αγαπημένο μας τραγούδι

που το χορεψάμε σαν πρώτο χορό.