Να μ’ αγαπάς μωρό μου …

Απεναντί μου η θάλασσα εγώ και εσύ μακριά
είναι τόσο όμορφα τέτοια ώρα
εύχομαι σήμερα αγκαλιά να ήμασταν
και μην έπρεπε χωρισμένοι να είμαστε
η καρδιά μου χτυπάει τόσο δυνατά
θέλω τόσα να σου πω
αλλά μόνο ένα λέω
Να μ’ αγαπάς μωρό μου
να μην πάψεις ποτέ
εγώ και εσύ ενωμένοι για πάντα …
Advertisement

Να μ’ αγαπάς μωρό μου …

Απεναντί μου η θάλασσα εγώ και εσύ μακριά
είναι τόσο όμορφα τέτοια ώρα
εύχομαι σήμερα αγκαλιά να ήμασταν
και μην έπρεπε χωρισμένοι να είμαστε
η καρδιά μου χτυπάει τόσο δυνατά
θέλω τόσα να σου πω
αλλά μόνο ένα λέω
Να μ’ αγαπάς μωρό μου
να μην πάψεις ποτέ
εγώ και εσύ ενωμένοι για πάντα …

Να μ’ αγαπάς μωρό μου …

Απεναντί μου η θάλασσα εγώ και εσύ μακριά
είναι τόσο όμορφα τέτοια ώρα
εύχομαι σήμερα αγκαλιά να ήμασταν
και μην έπρεπε χωρισμένοι να είμαστε
η καρδιά μου χτυπάει τόσο δυνατά
θέλω τόσα να σου πω
αλλά μόνο ένα λέω
Να μ’ αγαπάς μωρό μου
να μην πάψεις ποτέ
εγώ και εσύ ενωμένοι για πάντα …

Να μ’ αγαπάς μωρό μου …

Απεναντί μου η θάλασσα εγώ και εσύ μακριά
είναι τόσο όμορφα τέτοια ώρα
εύχομαι σήμερα αγκαλιά να ήμασταν
και μην έπρεπε χωρισμένοι να είμαστε
η καρδιά μου χτυπάει τόσο δυνατά
θέλω τόσα να σου πω
αλλά μόνο ένα λέω
Να μ’ αγαπάς μωρό μου
να μην πάψεις ποτέ
εγώ και εσύ ενωμένοι για πάντα …

Να μ’ αγαπάς μωρό μου …

Απεναντί μου η θάλασσα εγώ και εσύ μακριά
είναι τόσο όμορφα τέτοια ώρα
εύχομαι σήμερα αγκαλιά να ήμασταν
και μην έπρεπε χωρισμένοι να είμαστε
η καρδιά μου χτυπάει τόσο δυνατά
θέλω τόσα να σου πω
αλλά μόνο ένα λέω
Να μ’ αγαπάς μωρό μου
να μην πάψεις ποτέ
εγώ και εσύ ενωμένοι για πάντα …

Να μ’ αγαπάς μωρό μου …

Απεναντί μου η θάλασσα εγώ και εσύ μακριά
είναι τόσο όμορφα τέτοια ώρα
εύχομαι σήμερα αγκαλιά να ήμασταν
και μην έπρεπε χωρισμένοι να είμαστε
η καρδιά μου χτυπάει τόσο δυνατά
θέλω τόσα να σου πω
αλλά μόνο ένα λέω
Να μ’ αγαπάς μωρό μου
να μην πάψεις ποτέ
εγώ και εσύ ενωμένοι για πάντα …

Να μ’ αγαπάς μωρό μου …

Απεναντί μου η θάλασσα εγώ και εσύ μακριά
είναι τόσο όμορφα τέτοια ώρα
εύχομαι σήμερα αγκαλιά να ήμασταν
και μην έπρεπε χωρισμένοι να είμαστε
η καρδιά μου χτυπάει τόσο δυνατά
θέλω τόσα να σου πω
αλλά μόνο ένα λέω
Να μ’ αγαπάς μωρό μου
να μην πάψεις ποτέ
εγώ και εσύ ενωμένοι για πάντα …

Να μ’ αγαπάς μωρό μου …

Απεναντί μου η θάλασσα εγώ και εσύ μακριά
είναι τόσο όμορφα τέτοια ώρα
εύχομαι σήμερα αγκαλιά να ήμασταν
και μην έπρεπε χωρισμένοι να είμαστε
η καρδιά μου χτυπάει τόσο δυνατά
θέλω τόσα να σου πω
αλλά μόνο ένα λέω
Να μ’ αγαπάς μωρό μου
να μην πάψεις ποτέ
εγώ και εσύ ενωμένοι για πάντα …

Να μ’ αγαπάς μωρό μου …

Απεναντί μου η θάλασσα εγώ και εσύ μακριά
είναι τόσο όμορφα τέτοια ώρα
εύχομαι σήμερα αγκαλιά να ήμασταν
και μην έπρεπε χωρισμένοι να είμαστε
η καρδιά μου χτυπάει τόσο δυνατά
θέλω τόσα να σου πω
αλλά μόνο ένα λέω
Να μ’ αγαπάς μωρό μου
να μην πάψεις ποτέ
εγώ και εσύ ενωμένοι για πάντα …

Να μ’ αγαπάς μωρό μου …

Απεναντί μου η θάλασσα εγώ και εσύ μακριά
είναι τόσο όμορφα τέτοια ώρα
εύχομαι σήμερα αγκαλιά να ήμασταν
και μην έπρεπε χωρισμένοι να είμαστε
η καρδιά μου χτυπάει τόσο δυνατά
θέλω τόσα να σου πω
αλλά μόνο ένα λέω
Να μ’ αγαπάς μωρό μου
να μην πάψεις ποτέ
εγώ και εσύ ενωμένοι για πάντα …