Σβήνει …

Η θάλασσα είναι τόσο μαγευτική

κρύβει το φως και το σκοτάδι

σ’ ένα σ’ αγαπώ

μια τόσο μικρή λέξη.

Ζωή και θάνατος με ακολουθούν

μου κλείνουν το μάτι

κάτι θέλουν να μου πουν

χωρίς να μπορώ να καταλάβω.

Η καρδιά στην ακρογιαλιά

κλείνει μέσα της τον πόνο και την αγάπη

με το κύμα της μας χαμογελάει

και σβήνει το δάκρυ απ΄τη ζωή μου.

Αφιερωμένο σε κάποιον που έχει σβήσει το δάκρυ απ΄τη ζωή μου …

Advertisement

Σβήνει …

Η θάλασσα είναι τόσο μαγευτική

κρύβει το φως και το σκοτάδι

σ’ ένα σ’ αγαπώ

μια τόσο μικρή λέξη.

Ζωή και θάνατος με ακολουθούν

μου κλείνουν το μάτι

κάτι θέλουν να μου πουν

χωρίς να μπορώ να καταλάβω.

Η καρδιά στην ακρογιαλιά

κλείνει μέσα της τον πόνο και την αγάπη

με το κύμα της μας χαμογελάει

και σβήνει το δάκρυ απ΄τη ζωή μου.

Αφιερωμένο σε κάποιον που έχει σβήσει το δάκρυ απ΄τη ζωή μου …

Σβήνει …

Η θάλασσα είναι τόσο μαγευτική

κρύβει το φως και το σκοτάδι

σ’ ένα σ’ αγαπώ

μια τόσο μικρή λέξη.

Ζωή και θάνατος με ακολουθούν

μου κλείνουν το μάτι

κάτι θέλουν να μου πουν

χωρίς να μπορώ να καταλάβω.

Η καρδιά στην ακρογιαλιά

κλείνει μέσα της τον πόνο και την αγάπη

με το κύμα της μας χαμογελάει

και σβήνει το δάκρυ απ΄τη ζωή μου.

Αφιερωμένο σε κάποιον που έχει σβήσει το δάκρυ απ΄τη ζωή μου …

Σβήνει …

Η θάλασσα είναι τόσο μαγευτική

κρύβει το φως και το σκοτάδι

σ’ ένα σ’ αγαπώ

μια τόσο μικρή λέξη.

Ζωή και θάνατος με ακολουθούν

μου κλείνουν το μάτι

κάτι θέλουν να μου πουν

χωρίς να μπορώ να καταλάβω.

Η καρδιά στην ακρογιαλιά

κλείνει μέσα της τον πόνο και την αγάπη

με το κύμα της μας χαμογελάει

και σβήνει το δάκρυ απ΄τη ζωή μου.

Αφιερωμένο σε κάποιον που έχει σβήσει το δάκρυ απ΄τη ζωή μου …

Σβήνει …

Η θάλασσα είναι τόσο μαγευτική

κρύβει το φως και το σκοτάδι

σ’ ένα σ’ αγαπώ

μια τόσο μικρή λέξη.

Ζωή και θάνατος με ακολουθούν

μου κλείνουν το μάτι

κάτι θέλουν να μου πουν

χωρίς να μπορώ να καταλάβω.

Η καρδιά στην ακρογιαλιά

κλείνει μέσα της τον πόνο και την αγάπη

με το κύμα της μας χαμογελάει

και σβήνει το δάκρυ απ΄τη ζωή μου.

Αφιερωμένο σε κάποιον που έχει σβήσει το δάκρυ απ΄τη ζωή μου …

Σβήνει …

Η θάλασσα είναι τόσο μαγευτική

κρύβει το φως και το σκοτάδι

σ’ ένα σ’ αγαπώ

μια τόσο μικρή λέξη.

Ζωή και θάνατος με ακολουθούν

μου κλείνουν το μάτι

κάτι θέλουν να μου πουν

χωρίς να μπορώ να καταλάβω.

Η καρδιά στην ακρογιαλιά

κλείνει μέσα της τον πόνο και την αγάπη

με το κύμα της μας χαμογελάει

και σβήνει το δάκρυ απ΄τη ζωή μου.

Αφιερωμένο σε κάποιον που έχει σβήσει το δάκρυ απ΄τη ζωή μου …

Σβήνει …

Η θάλασσα είναι τόσο μαγευτική

κρύβει το φως και το σκοτάδι

σ’ ένα σ’ αγαπώ

μια τόσο μικρή λέξη.

Ζωή και θάνατος με ακολουθούν

μου κλείνουν το μάτι

κάτι θέλουν να μου πουν

χωρίς να μπορώ να καταλάβω.

Η καρδιά στην ακρογιαλιά

κλείνει μέσα της τον πόνο και την αγάπη

με το κύμα της μας χαμογελάει

και σβήνει το δάκρυ απ΄τη ζωή μου.

Αφιερωμένο σε κάποιον που έχει σβήσει το δάκρυ απ΄τη ζωή μου …

Σβήνει …

Η θάλασσα είναι τόσο μαγευτική

κρύβει το φως και το σκοτάδι

σ’ ένα σ’ αγαπώ

μια τόσο μικρή λέξη.

Ζωή και θάνατος με ακολουθούν

μου κλείνουν το μάτι

κάτι θέλουν να μου πουν

χωρίς να μπορώ να καταλάβω.

Η καρδιά στην ακρογιαλιά

κλείνει μέσα της τον πόνο και την αγάπη

με το κύμα της μας χαμογελάει

και σβήνει το δάκρυ απ΄τη ζωή μου.

Αφιερωμένο σε κάποιον που έχει σβήσει το δάκρυ απ΄τη ζωή μου …

Σβήνει …

Η θάλασσα είναι τόσο μαγευτική

κρύβει το φως και το σκοτάδι

σ’ ένα σ’ αγαπώ

μια τόσο μικρή λέξη.

Ζωή και θάνατος με ακολουθούν

μου κλείνουν το μάτι

κάτι θέλουν να μου πουν

χωρίς να μπορώ να καταλάβω.

Η καρδιά στην ακρογιαλιά

κλείνει μέσα της τον πόνο και την αγάπη

με το κύμα της μας χαμογελάει

και σβήνει το δάκρυ απ΄τη ζωή μου.

Αφιερωμένο σε κάποιον που έχει σβήσει το δάκρυ απ΄τη ζωή μου …

Σβήνει …

Η θάλασσα είναι τόσο μαγευτική

κρύβει το φως και το σκοτάδι

σ’ ένα σ’ αγαπώ

μια τόσο μικρή λέξη.

Ζωή και θάνατος με ακολουθούν

μου κλείνουν το μάτι

κάτι θέλουν να μου πουν

χωρίς να μπορώ να καταλάβω.

Η καρδιά στην ακρογιαλιά

κλείνει μέσα της τον πόνο και την αγάπη

με το κύμα της μας χαμογελάει

και σβήνει το δάκρυ απ΄τη ζωή μου.

Αφιερωμένο σε κάποιον που έχει σβήσει το δάκρυ απ΄τη ζωή μου …