Μόνο μαζί της …

Mια καρδιά είναι κοντά σου

σ’ αγαπάει και θέλει

να στο λέει συνέχεια

και να στο δείχνει.

Αγαπάει κάποιον

που την καρδιά της;

έχει κάνει γλυκιά

σαν μια σοκολάτα.

Και η καρδιά νιώθει

πως και εσύ την αγαπάς

και νιώθει ευτυχισμένη

μόνο μαζί της.

Advertisement

Μόνο μαζί της …

Mια καρδιά είναι κοντά σου

σ’ αγαπάει και θέλει

να στο λέει συνέχεια

και να στο δείχνει.

Αγαπάει κάποιον

που την καρδιά της;

έχει κάνει γλυκιά

σαν μια σοκολάτα.

Και η καρδιά νιώθει

πως και εσύ την αγαπάς

και νιώθει ευτυχισμένη

μόνο μαζί της.

Μόνο μαζί της …

Mια καρδιά είναι κοντά σου

σ’ αγαπάει και θέλει

να στο λέει συνέχεια

και να στο δείχνει.

Αγαπάει κάποιον

που την καρδιά της;

έχει κάνει γλυκιά

σαν μια σοκολάτα.

Και η καρδιά νιώθει

πως και εσύ την αγαπάς

και νιώθει ευτυχισμένη

μόνο μαζί της.

Μόνο μαζί της …

Mια καρδιά είναι κοντά σου

σ’ αγαπάει και θέλει

να στο λέει συνέχεια

και να στο δείχνει.

Αγαπάει κάποιον

που την καρδιά της;

έχει κάνει γλυκιά

σαν μια σοκολάτα.

Και η καρδιά νιώθει

πως και εσύ την αγαπάς

και νιώθει ευτυχισμένη

μόνο μαζί της.

Μόνο μαζί της …

Mια καρδιά είναι κοντά σου

σ’ αγαπάει και θέλει

να στο λέει συνέχεια

και να στο δείχνει.

Αγαπάει κάποιον

που την καρδιά της;

έχει κάνει γλυκιά

σαν μια σοκολάτα.

Και η καρδιά νιώθει

πως και εσύ την αγαπάς

και νιώθει ευτυχισμένη

μόνο μαζί της.

Μόνο μαζί της …

Mια καρδιά είναι κοντά σου

σ’ αγαπάει και θέλει

να στο λέει συνέχεια

και να στο δείχνει.

Αγαπάει κάποιον

που την καρδιά της;

έχει κάνει γλυκιά

σαν μια σοκολάτα.

Και η καρδιά νιώθει

πως και εσύ την αγαπάς

και νιώθει ευτυχισμένη

μόνο μαζί της.

Μόνο μαζί της …

Mια καρδιά είναι κοντά σου

σ’ αγαπάει και θέλει

να στο λέει συνέχεια

και να στο δείχνει.

Αγαπάει κάποιον

που την καρδιά της;

έχει κάνει γλυκιά

σαν μια σοκολάτα.

Και η καρδιά νιώθει

πως και εσύ την αγαπάς

και νιώθει ευτυχισμένη

μόνο μαζί της.

Μόνο μαζί της …

Mια καρδιά είναι κοντά σου

σ’ αγαπάει και θέλει

να στο λέει συνέχεια

και να στο δείχνει.

Αγαπάει κάποιον

που την καρδιά της;

έχει κάνει γλυκιά

σαν μια σοκολάτα.

Και η καρδιά νιώθει

πως και εσύ την αγαπάς

και νιώθει ευτυχισμένη

μόνο μαζί της.

Μόνο μαζί της …

Mια καρδιά είναι κοντά σου

σ’ αγαπάει και θέλει

να στο λέει συνέχεια

και να στο δείχνει.

Αγαπάει κάποιον

που την καρδιά της;

έχει κάνει γλυκιά

σαν μια σοκολάτα.

Και η καρδιά νιώθει

πως και εσύ την αγαπάς

και νιώθει ευτυχισμένη

μόνο μαζί της.

Μόνο μαζί της …

Mια καρδιά είναι κοντά σου

σ’ αγαπάει και θέλει

να στο λέει συνέχεια

και να στο δείχνει.

Αγαπάει κάποιον

που την καρδιά της;

έχει κάνει γλυκιά

σαν μια σοκολάτα.

Και η καρδιά νιώθει

πως και εσύ την αγαπάς

και νιώθει ευτυχισμένη

μόνο μαζί της.