Θα στο φωνάζω συνέχεια …

Nαι θα στο φωνάζω

μήπως και κάποια στιγμή

καταλάβεις πόσο σημαντικός

είσαι για μένα.

Είσαι ο ήλιος μου

είσαι το φεγγάρι μου

είσαι η νύχτα μου

μα και η πιο γλυκιά μέρα μου.

Θα στο φωνάζω κάθε στιγμή

και θα περιμένω να το καταλάβεις

γιατί χωρίς εσένα δεν υπάρχω

Σ΄αγαπάω μη το ξεχνας …
Advertisement

Θα στο φωνάζω συνέχεια …

Nαι θα στο φωνάζω

μήπως και κάποια στιγμή

καταλάβεις πόσο σημαντικός

είσαι για μένα.

Είσαι ο ήλιος μου

είσαι το φεγγάρι μου

είσαι η νύχτα μου

μα και η πιο γλυκιά μέρα μου.

Θα στο φωνάζω κάθε στιγμή

και θα περιμένω να το καταλάβεις

γιατί χωρίς εσένα δεν υπάρχω

Σ΄αγαπάω μη το ξεχνας …

Θα στο φωνάζω συνέχεια …

Nαι θα στο φωνάζω

μήπως και κάποια στιγμή

καταλάβεις πόσο σημαντικός

είσαι για μένα.

Είσαι ο ήλιος μου

είσαι το φεγγάρι μου

είσαι η νύχτα μου

μα και η πιο γλυκιά μέρα μου.

Θα στο φωνάζω κάθε στιγμή

και θα περιμένω να το καταλάβεις

γιατί χωρίς εσένα δεν υπάρχω

Σ΄αγαπάω μη το ξεχνας …

Θα στο φωνάζω συνέχεια …

Nαι θα στο φωνάζω

μήπως και κάποια στιγμή

καταλάβεις πόσο σημαντικός

είσαι για μένα.

Είσαι ο ήλιος μου

είσαι το φεγγάρι μου

είσαι η νύχτα μου

μα και η πιο γλυκιά μέρα μου.

Θα στο φωνάζω κάθε στιγμή

και θα περιμένω να το καταλάβεις

γιατί χωρίς εσένα δεν υπάρχω

Σ΄αγαπάω μη το ξεχνας …

Θα στο φωνάζω συνέχεια …

Nαι θα στο φωνάζω

μήπως και κάποια στιγμή

καταλάβεις πόσο σημαντικός

είσαι για μένα.

Είσαι ο ήλιος μου

είσαι το φεγγάρι μου

είσαι η νύχτα μου

μα και η πιο γλυκιά μέρα μου.

Θα στο φωνάζω κάθε στιγμή

και θα περιμένω να το καταλάβεις

γιατί χωρίς εσένα δεν υπάρχω

Σ΄αγαπάω μη το ξεχνας …

Θα στο φωνάζω συνέχεια …

Nαι θα στο φωνάζω

μήπως και κάποια στιγμή

καταλάβεις πόσο σημαντικός

είσαι για μένα.

Είσαι ο ήλιος μου

είσαι το φεγγάρι μου

είσαι η νύχτα μου

μα και η πιο γλυκιά μέρα μου.

Θα στο φωνάζω κάθε στιγμή

και θα περιμένω να το καταλάβεις

γιατί χωρίς εσένα δεν υπάρχω

Σ΄αγαπάω μη το ξεχνας …

Θα στο φωνάζω συνέχεια …

Nαι θα στο φωνάζω

μήπως και κάποια στιγμή

καταλάβεις πόσο σημαντικός

είσαι για μένα.

Είσαι ο ήλιος μου

είσαι το φεγγάρι μου

είσαι η νύχτα μου

μα και η πιο γλυκιά μέρα μου.

Θα στο φωνάζω κάθε στιγμή

και θα περιμένω να το καταλάβεις

γιατί χωρίς εσένα δεν υπάρχω

Σ΄αγαπάω μη το ξεχνας …

Θα στο φωνάζω συνέχεια …

Nαι θα στο φωνάζω

μήπως και κάποια στιγμή

καταλάβεις πόσο σημαντικός

είσαι για μένα.

Είσαι ο ήλιος μου

είσαι το φεγγάρι μου

είσαι η νύχτα μου

μα και η πιο γλυκιά μέρα μου.

Θα στο φωνάζω κάθε στιγμή

και θα περιμένω να το καταλάβεις

γιατί χωρίς εσένα δεν υπάρχω

Σ΄αγαπάω μη το ξεχνας …

Θα στο φωνάζω συνέχεια …

Nαι θα στο φωνάζω

μήπως και κάποια στιγμή

καταλάβεις πόσο σημαντικός

είσαι για μένα.

Είσαι ο ήλιος μου

είσαι το φεγγάρι μου

είσαι η νύχτα μου

μα και η πιο γλυκιά μέρα μου.

Θα στο φωνάζω κάθε στιγμή

και θα περιμένω να το καταλάβεις

γιατί χωρίς εσένα δεν υπάρχω

Σ΄αγαπάω μη το ξεχνας …

Θα στο φωνάζω συνέχεια …

Nαι θα στο φωνάζω

μήπως και κάποια στιγμή

καταλάβεις πόσο σημαντικός

είσαι για μένα.

Είσαι ο ήλιος μου

είσαι το φεγγάρι μου

είσαι η νύχτα μου

μα και η πιο γλυκιά μέρα μου.

Θα στο φωνάζω κάθε στιγμή

και θα περιμένω να το καταλάβεις

γιατί χωρίς εσένα δεν υπάρχω

Σ΄αγαπάω μη το ξεχνας …