Μια γλυκιά οπτασία …

Το φεγγάρι ήταν τόσο μαγικό απόψε

εγώ και εσύ αγκαλιά

και ευτυχισμένοι νιώθουμε με το δώρο

που μας δόθηκε.

Η καρδιά μας μέσα σε ένα σώμα 

η αγάπη μας σε μια παρουσία

μια γλυκιά οπτασία

και αναμεσά της εμείς.

Δε θέλω τίποτα άλλο απ΄τη ζωή μου

μου φτάνει που έχω εσένα

και το πιο γλυκό πλάσμα στη γη

που μ’ ένα σ΄αγαπώ όλα σβήνουν.

Advertisement

Μια γλυκιά οπτασία …

Το φεγγάρι ήταν τόσο μαγικό απόψε

εγώ και εσύ αγκαλιά

και ευτυχισμένοι νιώθουμε με το δώρο

που μας δόθηκε.

Η καρδιά μας μέσα σε ένα σώμα 

η αγάπη μας σε μια παρουσία

μια γλυκιά οπτασία

και αναμεσά της εμείς.

Δε θέλω τίποτα άλλο απ΄τη ζωή μου

μου φτάνει που έχω εσένα

και το πιο γλυκό πλάσμα στη γη

που μ’ ένα σ΄αγαπώ όλα σβήνουν.

Μια γλυκιά οπτασία …

Το φεγγάρι ήταν τόσο μαγικό απόψε

εγώ και εσύ αγκαλιά

και ευτυχισμένοι νιώθουμε με το δώρο

που μας δόθηκε.

Η καρδιά μας μέσα σε ένα σώμα 

η αγάπη μας σε μια παρουσία

μια γλυκιά οπτασία

και αναμεσά της εμείς.

Δε θέλω τίποτα άλλο απ΄τη ζωή μου

μου φτάνει που έχω εσένα

και το πιο γλυκό πλάσμα στη γη

που μ’ ένα σ΄αγαπώ όλα σβήνουν.

Μια γλυκιά οπτασία …

Το φεγγάρι ήταν τόσο μαγικό απόψε

εγώ και εσύ αγκαλιά

και ευτυχισμένοι νιώθουμε με το δώρο

που μας δόθηκε.

Η καρδιά μας μέσα σε ένα σώμα 

η αγάπη μας σε μια παρουσία

μια γλυκιά οπτασία

και αναμεσά της εμείς.

Δε θέλω τίποτα άλλο απ΄τη ζωή μου

μου φτάνει που έχω εσένα

και το πιο γλυκό πλάσμα στη γη

που μ’ ένα σ΄αγαπώ όλα σβήνουν.

Μια γλυκιά οπτασία …

Το φεγγάρι ήταν τόσο μαγικό απόψε

εγώ και εσύ αγκαλιά

και ευτυχισμένοι νιώθουμε με το δώρο

που μας δόθηκε.

Η καρδιά μας μέσα σε ένα σώμα 

η αγάπη μας σε μια παρουσία

μια γλυκιά οπτασία

και αναμεσά της εμείς.

Δε θέλω τίποτα άλλο απ΄τη ζωή μου

μου φτάνει που έχω εσένα

και το πιο γλυκό πλάσμα στη γη

που μ’ ένα σ΄αγαπώ όλα σβήνουν.

Μια γλυκιά οπτασία …

Το φεγγάρι ήταν τόσο μαγικό απόψε

εγώ και εσύ αγκαλιά

και ευτυχισμένοι νιώθουμε με το δώρο

που μας δόθηκε.

Η καρδιά μας μέσα σε ένα σώμα 

η αγάπη μας σε μια παρουσία

μια γλυκιά οπτασία

και αναμεσά της εμείς.

Δε θέλω τίποτα άλλο απ΄τη ζωή μου

μου φτάνει που έχω εσένα

και το πιο γλυκό πλάσμα στη γη

που μ’ ένα σ΄αγαπώ όλα σβήνουν.

Μια γλυκιά οπτασία …

Το φεγγάρι ήταν τόσο μαγικό απόψε

εγώ και εσύ αγκαλιά

και ευτυχισμένοι νιώθουμε με το δώρο

που μας δόθηκε.

Η καρδιά μας μέσα σε ένα σώμα 

η αγάπη μας σε μια παρουσία

μια γλυκιά οπτασία

και αναμεσά της εμείς.

Δε θέλω τίποτα άλλο απ΄τη ζωή μου

μου φτάνει που έχω εσένα

και το πιο γλυκό πλάσμα στη γη

που μ’ ένα σ΄αγαπώ όλα σβήνουν.

Μια γλυκιά οπτασία …

Το φεγγάρι ήταν τόσο μαγικό απόψε

εγώ και εσύ αγκαλιά

και ευτυχισμένοι νιώθουμε με το δώρο

που μας δόθηκε.

Η καρδιά μας μέσα σε ένα σώμα 

η αγάπη μας σε μια παρουσία

μια γλυκιά οπτασία

και αναμεσά της εμείς.

Δε θέλω τίποτα άλλο απ΄τη ζωή μου

μου φτάνει που έχω εσένα

και το πιο γλυκό πλάσμα στη γη

που μ’ ένα σ΄αγαπώ όλα σβήνουν.

Μια γλυκιά οπτασία …

Το φεγγάρι ήταν τόσο μαγικό απόψε

εγώ και εσύ αγκαλιά

και ευτυχισμένοι νιώθουμε με το δώρο

που μας δόθηκε.

Η καρδιά μας μέσα σε ένα σώμα 

η αγάπη μας σε μια παρουσία

μια γλυκιά οπτασία

και αναμεσά της εμείς.

Δε θέλω τίποτα άλλο απ΄τη ζωή μου

μου φτάνει που έχω εσένα

και το πιο γλυκό πλάσμα στη γη

που μ’ ένα σ΄αγαπώ όλα σβήνουν.

Μια γλυκιά οπτασία …

Το φεγγάρι ήταν τόσο μαγικό απόψε

εγώ και εσύ αγκαλιά

και ευτυχισμένοι νιώθουμε με το δώρο

που μας δόθηκε.

Η καρδιά μας μέσα σε ένα σώμα 

η αγάπη μας σε μια παρουσία

μια γλυκιά οπτασία

και αναμεσά της εμείς.

Δε θέλω τίποτα άλλο απ΄τη ζωή μου

μου φτάνει που έχω εσένα

και το πιο γλυκό πλάσμα στη γη

που μ’ ένα σ΄αγαπώ όλα σβήνουν.