Πόσο μου λείπει …

Την καρδιά μου σαν κοιτάξεις βαθιά

θα δεις πόσο πολύ σε αγαπάω

πόσο δε μπορώ μακριά σου

ούτε ένα λεπτό.

Θα ήθελα τόσα να σου πω

μα προτιμώ να σιωπήσω

ένα μόνο σ΄αγαπώ

θ’ ακούσεις από μένα.

Και αν και αυτό δε σου φτάνει

θα σου πω πόσο πολύ

μου λέιπει η αγκαλιά σου

όταν δε βρίσκομαι μέσα της.

Advertisement

Πόσο μου λείπει …

Την καρδιά μου σαν κοιτάξεις βαθιά

θα δεις πόσο πολύ σε αγαπάω

πόσο δε μπορώ μακριά σου

ούτε ένα λεπτό.

Θα ήθελα τόσα να σου πω

μα προτιμώ να σιωπήσω

ένα μόνο σ΄αγαπώ

θ’ ακούσεις από μένα.

Και αν και αυτό δε σου φτάνει

θα σου πω πόσο πολύ

μου λέιπει η αγκαλιά σου

όταν δε βρίσκομαι μέσα της.

Πόσο μου λείπει …

Την καρδιά μου σαν κοιτάξεις βαθιά

θα δεις πόσο πολύ σε αγαπάω

πόσο δε μπορώ μακριά σου

ούτε ένα λεπτό.

Θα ήθελα τόσα να σου πω

μα προτιμώ να σιωπήσω

ένα μόνο σ΄αγαπώ

θ’ ακούσεις από μένα.

Και αν και αυτό δε σου φτάνει

θα σου πω πόσο πολύ

μου λέιπει η αγκαλιά σου

όταν δε βρίσκομαι μέσα της.

Πόσο μου λείπει …

Την καρδιά μου σαν κοιτάξεις βαθιά

θα δεις πόσο πολύ σε αγαπάω

πόσο δε μπορώ μακριά σου

ούτε ένα λεπτό.

Θα ήθελα τόσα να σου πω

μα προτιμώ να σιωπήσω

ένα μόνο σ΄αγαπώ

θ’ ακούσεις από μένα.

Και αν και αυτό δε σου φτάνει

θα σου πω πόσο πολύ

μου λέιπει η αγκαλιά σου

όταν δε βρίσκομαι μέσα της.

Πόσο μου λείπει …

Την καρδιά μου σαν κοιτάξεις βαθιά

θα δεις πόσο πολύ σε αγαπάω

πόσο δε μπορώ μακριά σου

ούτε ένα λεπτό.

Θα ήθελα τόσα να σου πω

μα προτιμώ να σιωπήσω

ένα μόνο σ΄αγαπώ

θ’ ακούσεις από μένα.

Και αν και αυτό δε σου φτάνει

θα σου πω πόσο πολύ

μου λέιπει η αγκαλιά σου

όταν δε βρίσκομαι μέσα της.

Πόσο μου λείπει …

Την καρδιά μου σαν κοιτάξεις βαθιά

θα δεις πόσο πολύ σε αγαπάω

πόσο δε μπορώ μακριά σου

ούτε ένα λεπτό.

Θα ήθελα τόσα να σου πω

μα προτιμώ να σιωπήσω

ένα μόνο σ΄αγαπώ

θ’ ακούσεις από μένα.

Και αν και αυτό δε σου φτάνει

θα σου πω πόσο πολύ

μου λέιπει η αγκαλιά σου

όταν δε βρίσκομαι μέσα της.

Πόσο μου λείπει …

Την καρδιά μου σαν κοιτάξεις βαθιά

θα δεις πόσο πολύ σε αγαπάω

πόσο δε μπορώ μακριά σου

ούτε ένα λεπτό.

Θα ήθελα τόσα να σου πω

μα προτιμώ να σιωπήσω

ένα μόνο σ΄αγαπώ

θ’ ακούσεις από μένα.

Και αν και αυτό δε σου φτάνει

θα σου πω πόσο πολύ

μου λέιπει η αγκαλιά σου

όταν δε βρίσκομαι μέσα της.

Πόσο μου λείπει …

Την καρδιά μου σαν κοιτάξεις βαθιά

θα δεις πόσο πολύ σε αγαπάω

πόσο δε μπορώ μακριά σου

ούτε ένα λεπτό.

Θα ήθελα τόσα να σου πω

μα προτιμώ να σιωπήσω

ένα μόνο σ΄αγαπώ

θ’ ακούσεις από μένα.

Και αν και αυτό δε σου φτάνει

θα σου πω πόσο πολύ

μου λέιπει η αγκαλιά σου

όταν δε βρίσκομαι μέσα της.

Πόσο μου λείπει …

Την καρδιά μου σαν κοιτάξεις βαθιά

θα δεις πόσο πολύ σε αγαπάω

πόσο δε μπορώ μακριά σου

ούτε ένα λεπτό.

Θα ήθελα τόσα να σου πω

μα προτιμώ να σιωπήσω

ένα μόνο σ΄αγαπώ

θ’ ακούσεις από μένα.

Και αν και αυτό δε σου φτάνει

θα σου πω πόσο πολύ

μου λέιπει η αγκαλιά σου

όταν δε βρίσκομαι μέσα της.

Πόσο μου λείπει …

Την καρδιά μου σαν κοιτάξεις βαθιά

θα δεις πόσο πολύ σε αγαπάω

πόσο δε μπορώ μακριά σου

ούτε ένα λεπτό.

Θα ήθελα τόσα να σου πω

μα προτιμώ να σιωπήσω

ένα μόνο σ΄αγαπώ

θ’ ακούσεις από μένα.

Και αν και αυτό δε σου φτάνει

θα σου πω πόσο πολύ

μου λέιπει η αγκαλιά σου

όταν δε βρίσκομαι μέσα της.