Αν η αγάπη είναι αληθινή …

Έτσι ξαφνικά σε είδα χθες

και δε μπορούσα να το πιστέψω

ένιωσα ευτυχισμένη

μόνο να σε κοιτάω.

Δεν ήθελα τίποτα άλλο να πω

μόνο ένα σ’ αγαπώ

και πόσο πολύ μου έλειψες

τόσες μέρες που είχα να σε δω.

Επιτέλους σπίτι μου πάλι

με σένα αγκαλιά και όλα θα περάσουν

η αγάπη όταν είναι αληθινή

τίποτα δε μπορεί να μας πληγώσει.

Advertisement

Αν η αγάπη είναι αληθινή …

Έτσι ξαφνικά σε είδα χθες

και δε μπορούσα να το πιστέψω

ένιωσα ευτυχισμένη

μόνο να σε κοιτάω.

Δεν ήθελα τίποτα άλλο να πω

μόνο ένα σ’ αγαπώ

και πόσο πολύ μου έλειψες

τόσες μέρες που είχα να σε δω.

Επιτέλους σπίτι μου πάλι

με σένα αγκαλιά και όλα θα περάσουν

η αγάπη όταν είναι αληθινή

τίποτα δε μπορεί να μας πληγώσει.

Αν η αγάπη είναι αληθινή …

Έτσι ξαφνικά σε είδα χθες

και δε μπορούσα να το πιστέψω

ένιωσα ευτυχισμένη

μόνο να σε κοιτάω.

Δεν ήθελα τίποτα άλλο να πω

μόνο ένα σ’ αγαπώ

και πόσο πολύ μου έλειψες

τόσες μέρες που είχα να σε δω.

Επιτέλους σπίτι μου πάλι

με σένα αγκαλιά και όλα θα περάσουν

η αγάπη όταν είναι αληθινή

τίποτα δε μπορεί να μας πληγώσει.

Αν η αγάπη είναι αληθινή …

Έτσι ξαφνικά σε είδα χθες

και δε μπορούσα να το πιστέψω

ένιωσα ευτυχισμένη

μόνο να σε κοιτάω.

Δεν ήθελα τίποτα άλλο να πω

μόνο ένα σ’ αγαπώ

και πόσο πολύ μου έλειψες

τόσες μέρες που είχα να σε δω.

Επιτέλους σπίτι μου πάλι

με σένα αγκαλιά και όλα θα περάσουν

η αγάπη όταν είναι αληθινή

τίποτα δε μπορεί να μας πληγώσει.

Αν η αγάπη είναι αληθινή …

Έτσι ξαφνικά σε είδα χθες

και δε μπορούσα να το πιστέψω

ένιωσα ευτυχισμένη

μόνο να σε κοιτάω.

Δεν ήθελα τίποτα άλλο να πω

μόνο ένα σ’ αγαπώ

και πόσο πολύ μου έλειψες

τόσες μέρες που είχα να σε δω.

Επιτέλους σπίτι μου πάλι

με σένα αγκαλιά και όλα θα περάσουν

η αγάπη όταν είναι αληθινή

τίποτα δε μπορεί να μας πληγώσει.

Αν η αγάπη είναι αληθινή …

Έτσι ξαφνικά σε είδα χθες

και δε μπορούσα να το πιστέψω

ένιωσα ευτυχισμένη

μόνο να σε κοιτάω.

Δεν ήθελα τίποτα άλλο να πω

μόνο ένα σ’ αγαπώ

και πόσο πολύ μου έλειψες

τόσες μέρες που είχα να σε δω.

Επιτέλους σπίτι μου πάλι

με σένα αγκαλιά και όλα θα περάσουν

η αγάπη όταν είναι αληθινή

τίποτα δε μπορεί να μας πληγώσει.

Αν η αγάπη είναι αληθινή …

Έτσι ξαφνικά σε είδα χθες

και δε μπορούσα να το πιστέψω

ένιωσα ευτυχισμένη

μόνο να σε κοιτάω.

Δεν ήθελα τίποτα άλλο να πω

μόνο ένα σ’ αγαπώ

και πόσο πολύ μου έλειψες

τόσες μέρες που είχα να σε δω.

Επιτέλους σπίτι μου πάλι

με σένα αγκαλιά και όλα θα περάσουν

η αγάπη όταν είναι αληθινή

τίποτα δε μπορεί να μας πληγώσει.

Αν η αγάπη είναι αληθινή …

Έτσι ξαφνικά σε είδα χθες

και δε μπορούσα να το πιστέψω

ένιωσα ευτυχισμένη

μόνο να σε κοιτάω.

Δεν ήθελα τίποτα άλλο να πω

μόνο ένα σ’ αγαπώ

και πόσο πολύ μου έλειψες

τόσες μέρες που είχα να σε δω.

Επιτέλους σπίτι μου πάλι

με σένα αγκαλιά και όλα θα περάσουν

η αγάπη όταν είναι αληθινή

τίποτα δε μπορεί να μας πληγώσει.

Αν η αγάπη είναι αληθινή …

Έτσι ξαφνικά σε είδα χθες

και δε μπορούσα να το πιστέψω

ένιωσα ευτυχισμένη

μόνο να σε κοιτάω.

Δεν ήθελα τίποτα άλλο να πω

μόνο ένα σ’ αγαπώ

και πόσο πολύ μου έλειψες

τόσες μέρες που είχα να σε δω.

Επιτέλους σπίτι μου πάλι

με σένα αγκαλιά και όλα θα περάσουν

η αγάπη όταν είναι αληθινή

τίποτα δε μπορεί να μας πληγώσει.

Αν η αγάπη είναι αληθινή …

Έτσι ξαφνικά σε είδα χθες

και δε μπορούσα να το πιστέψω

ένιωσα ευτυχισμένη

μόνο να σε κοιτάω.

Δεν ήθελα τίποτα άλλο να πω

μόνο ένα σ’ αγαπώ

και πόσο πολύ μου έλειψες

τόσες μέρες που είχα να σε δω.

Επιτέλους σπίτι μου πάλι

με σένα αγκαλιά και όλα θα περάσουν

η αγάπη όταν είναι αληθινή

τίποτα δε μπορεί να μας πληγώσει.