Στο έχω πει το ξέρω …

Στο έχω πει τόσες φορές αλλά αισθάνομαι πως είναι τόσο λίγες.

Σ’ αγαπώ μωρό μου και ειδικά αυτές τις μέρες ακόμα περισσότερο.

Με έκανες τόσο ευτυχισμένη με το δώρο σου που θέλω να στο λέω συνέχεια.

Σ’ αγαπώωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωω …

Advertisement

Στο έχω πει το ξέρω …

Στο έχω πει τόσες φορές αλλά αισθάνομαι πως είναι τόσο λίγες.

Σ’ αγαπώ μωρό μου και ειδικά αυτές τις μέρες ακόμα περισσότερο.

Με έκανες τόσο ευτυχισμένη με το δώρο σου που θέλω να στο λέω συνέχεια.

Σ’ αγαπώωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωω …

Στο έχω πει το ξέρω …

Στο έχω πει τόσες φορές αλλά αισθάνομαι πως είναι τόσο λίγες.

Σ’ αγαπώ μωρό μου και ειδικά αυτές τις μέρες ακόμα περισσότερο.

Με έκανες τόσο ευτυχισμένη με το δώρο σου που θέλω να στο λέω συνέχεια.

Σ’ αγαπώωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωω …

Στο έχω πει το ξέρω …

Στο έχω πει τόσες φορές αλλά αισθάνομαι πως είναι τόσο λίγες.

Σ’ αγαπώ μωρό μου και ειδικά αυτές τις μέρες ακόμα περισσότερο.

Με έκανες τόσο ευτυχισμένη με το δώρο σου που θέλω να στο λέω συνέχεια.

Σ’ αγαπώωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωω …

Στο έχω πει το ξέρω …

Στο έχω πει τόσες φορές αλλά αισθάνομαι πως είναι τόσο λίγες.

Σ’ αγαπώ μωρό μου και ειδικά αυτές τις μέρες ακόμα περισσότερο.

Με έκανες τόσο ευτυχισμένη με το δώρο σου που θέλω να στο λέω συνέχεια.

Σ’ αγαπώωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωω …

Στο έχω πει το ξέρω …

Στο έχω πει τόσες φορές αλλά αισθάνομαι πως είναι τόσο λίγες.

Σ’ αγαπώ μωρό μου και ειδικά αυτές τις μέρες ακόμα περισσότερο.

Με έκανες τόσο ευτυχισμένη με το δώρο σου που θέλω να στο λέω συνέχεια.

Σ’ αγαπώωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωω …

Στο έχω πει το ξέρω …

Στο έχω πει τόσες φορές αλλά αισθάνομαι πως είναι τόσο λίγες.

Σ’ αγαπώ μωρό μου και ειδικά αυτές τις μέρες ακόμα περισσότερο.

Με έκανες τόσο ευτυχισμένη με το δώρο σου που θέλω να στο λέω συνέχεια.

Σ’ αγαπώωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωω …

Στο έχω πει το ξέρω …

Στο έχω πει τόσες φορές αλλά αισθάνομαι πως είναι τόσο λίγες.

Σ’ αγαπώ μωρό μου και ειδικά αυτές τις μέρες ακόμα περισσότερο.

Με έκανες τόσο ευτυχισμένη με το δώρο σου που θέλω να στο λέω συνέχεια.

Σ’ αγαπώωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωω …

Στο έχω πει το ξέρω …

Στο έχω πει τόσες φορές αλλά αισθάνομαι πως είναι τόσο λίγες.

Σ’ αγαπώ μωρό μου και ειδικά αυτές τις μέρες ακόμα περισσότερο.

Με έκανες τόσο ευτυχισμένη με το δώρο σου που θέλω να στο λέω συνέχεια.

Σ’ αγαπώωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωω …

Στο έχω πει το ξέρω …

Στο έχω πει τόσες φορές αλλά αισθάνομαι πως είναι τόσο λίγες.

Σ’ αγαπώ μωρό μου και ειδικά αυτές τις μέρες ακόμα περισσότερο.

Με έκανες τόσο ευτυχισμένη με το δώρο σου που θέλω να στο λέω συνέχεια.

Σ’ αγαπώωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωω …