Χρώμα …

Χρώμα για τη δική μας αγάπη υπάρχει;

Το κόκκινο είναι για σένα και για μένα μωρό μου.