Είμαι αμαρτωλή σου λέω …

Δε μπορώ  να μη σε ακούω

θελω τη φωνούλα συνέχεια

στα αυτιά μου

και για αγάπη να μου λένε.

Μου λέιπει η αγκαλιά σου

υπομονή όμως κάνω

δε μπορώ όμως ουτε

να σε ακούω.

Είσαι τα πάντα για μένα

ότι και να γίνει

είμαι αμαρτωλή σου λέω

που τόσό σ’ αγαπάω.

Advertisement

Είμαι αμαρτωλή σου λέω …

Δε μπορώ  να μη σε ακούω

θελω τη φωνούλα συνέχεια

στα αυτιά μου

και για αγάπη να μου λένε.

Μου λέιπει η αγκαλιά σου

υπομονή όμως κάνω

δε μπορώ όμως ουτε

να σε ακούω.

Είσαι τα πάντα για μένα

ότι και να γίνει

είμαι αμαρτωλή σου λέω

που τόσό σ’ αγαπάω.

Είμαι αμαρτωλή σου λέω …

Δε μπορώ  να μη σε ακούω

θελω τη φωνούλα συνέχεια

στα αυτιά μου

και για αγάπη να μου λένε.

Μου λέιπει η αγκαλιά σου

υπομονή όμως κάνω

δε μπορώ όμως ουτε

να σε ακούω.

Είσαι τα πάντα για μένα

ότι και να γίνει

είμαι αμαρτωλή σου λέω

που τόσό σ’ αγαπάω.

Είμαι αμαρτωλή σου λέω …

Δε μπορώ  να μη σε ακούω

θελω τη φωνούλα συνέχεια

στα αυτιά μου

και για αγάπη να μου λένε.

Μου λέιπει η αγκαλιά σου

υπομονή όμως κάνω

δε μπορώ όμως ουτε

να σε ακούω.

Είσαι τα πάντα για μένα

ότι και να γίνει

είμαι αμαρτωλή σου λέω

που τόσό σ’ αγαπάω.

Είμαι αμαρτωλή σου λέω …

Δε μπορώ  να μη σε ακούω

θελω τη φωνούλα συνέχεια

στα αυτιά μου

και για αγάπη να μου λένε.

Μου λέιπει η αγκαλιά σου

υπομονή όμως κάνω

δε μπορώ όμως ουτε

να σε ακούω.

Είσαι τα πάντα για μένα

ότι και να γίνει

είμαι αμαρτωλή σου λέω

που τόσό σ’ αγαπάω.

Είμαι αμαρτωλή σου λέω …

Δε μπορώ  να μη σε ακούω

θελω τη φωνούλα συνέχεια

στα αυτιά μου

και για αγάπη να μου λένε.

Μου λέιπει η αγκαλιά σου

υπομονή όμως κάνω

δε μπορώ όμως ουτε

να σε ακούω.

Είσαι τα πάντα για μένα

ότι και να γίνει

είμαι αμαρτωλή σου λέω

που τόσό σ’ αγαπάω.

Είμαι αμαρτωλή σου λέω …

Δε μπορώ  να μη σε ακούω

θελω τη φωνούλα συνέχεια

στα αυτιά μου

και για αγάπη να μου λένε.

Μου λέιπει η αγκαλιά σου

υπομονή όμως κάνω

δε μπορώ όμως ουτε

να σε ακούω.

Είσαι τα πάντα για μένα

ότι και να γίνει

είμαι αμαρτωλή σου λέω

που τόσό σ’ αγαπάω.

Είμαι αμαρτωλή σου λέω …

Δε μπορώ  να μη σε ακούω

θελω τη φωνούλα συνέχεια

στα αυτιά μου

και για αγάπη να μου λένε.

Μου λέιπει η αγκαλιά σου

υπομονή όμως κάνω

δε μπορώ όμως ουτε

να σε ακούω.

Είσαι τα πάντα για μένα

ότι και να γίνει

είμαι αμαρτωλή σου λέω

που τόσό σ’ αγαπάω.

Είμαι αμαρτωλή σου λέω …

Δε μπορώ  να μη σε ακούω

θελω τη φωνούλα συνέχεια

στα αυτιά μου

και για αγάπη να μου λένε.

Μου λέιπει η αγκαλιά σου

υπομονή όμως κάνω

δε μπορώ όμως ουτε

να σε ακούω.

Είσαι τα πάντα για μένα

ότι και να γίνει

είμαι αμαρτωλή σου λέω

που τόσό σ’ αγαπάω.

Είμαι αμαρτωλή σου λέω …

Δε μπορώ  να μη σε ακούω

θελω τη φωνούλα συνέχεια

στα αυτιά μου

και για αγάπη να μου λένε.

Μου λέιπει η αγκαλιά σου

υπομονή όμως κάνω

δε μπορώ όμως ουτε

να σε ακούω.

Είσαι τα πάντα για μένα

ότι και να γίνει

είμαι αμαρτωλή σου λέω

που τόσό σ’ αγαπάω.