Βρε ζωή …

Είμαι καλά βρε ζωή

λέω καθημερινά στον εαυτό μου

Σ’ αγαπάω γιατί …

Είσαι μοναδική …